1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

24.04..2019. godine

PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE - broj: 15


S1

Iz časopisa – UVOD:
Riječ glavnog urednika

Poštovani čitaoci,

Od same ideje prije par godina da pokrenemo glasilo Saveza koje će biti informativno i edukativno za naše članove ali zanimljivo i svima drugim koji bi trebali biti mnogo više upoznati o nama, osobama sa stanjem paraplegije i dječije paralize, došli smo do šeste godine izdavanja časopisa i do 15. broja časopisa.

Preuzeta odgovornost od strane nas koji radimo na kreiranju glasila, do svih onih koji učestvuju svojim tekstovima koji su ili stručni ili prezentiraju rad Saveza i naših udruženja je pokazala da je ovaj časopis bio potreban i da je opravdao naša očekivanje i svoje šestogodišnje postojanje.

Od prvog broja časopis besplatno distribuiramo svim našim članovima-paraplegičarima, drugim udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom i ostalim NVO, mnogim akademskim/obrazovnim, društvenim i zdravstvenim institucijama i ustanovama i nadležnim institucijama svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini (od opština do državnih) koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom, poslovnim partnerima i saradnicima Saveza, kao i srodnim, prijateljskim, organizacijama osoba sa invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini i našoj regiji.

Ne možemo a ne biti ponosni što smo dostigli visok kvalitet tekstova, dizajna, štampe, i što takav nivo i dalje održavamo.
Kroz aktivnosti našeg Saveza i naših udruženja dolazimo do saznanja kako osobe sa invaliditetom žive i kakve potrebe imaju, kako se naše organizacije bore na više 'frontova' za ostvarenje svojih prava počev od prava na ortopedska pomagala, zakonsku finansijsku naknadu i ostala prava do prava na parking mjesta obilježenih za osobe s invaliditetom. Često je to 'donkihotovska' borba ali, i pored svega, upornošću članova, udruženja i Saveza ostvarili smo i značajne rezultate u toj kontinuiranoj borbi za naša prava, u borbi koju često ne bi ni trebali 'voditi' jer su prava osoba s invaliditetom regulisana međunarodnim dokumentima (i onim obavezujućim–Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom, npr.) i domaćim zakonima, ali je problem što vlast ne poštuje i ne provodi te iste zakone i potpisane međunarodne dokumente u punom kapacitetu, a često i nikako!

Od prvog broja, do ovog petnaestog, postigli smo i održali saradnju sa veoma uglednim stručnjacima iz raznih oblasti, iz medicine, arhitekture, saobraćaja, ljudskih prava a koja se odnose na problematiku osoba sa stanjem paraplegije i dječije paralize i smatramo da je naša misija informisanja članova ali i drugih zainteresovanih postigla svoj cilj. Naš časopis je tražen, čitan i dobija veoma pozitivne kritike.

U ovom broju, kao i do sada, potrudili smo se da vam prezentujemo zanimljiv sadržaj - naše uobičajene rubrike u kojima možete pročitati zanimljive, informativne i edukativne tekstove.

Po običaju, sadržaj časopisa počinje sa vijestima o aktivnostima Saveza i udruženja, njegovih članica. Ovdje bi istakli tekst o obilježavanju jubileja Saveza–40 godina postoja i neprekidnog rada s čime smo posebno ponosni s obzirom da je Savez postojao radio i u ratnim uslovima. Također, donosimo tekstove o aktivnotima naših udruženja iz Zenice, Sanskog Mosta, Livna, Jajca, Mostara i Doboj Juga.

U redovnoj kolumni profesora dr. Mirsada Muftića možete pročitati tekst pod naslovom 'Menadžment pražnjenja mokraćnog mjehura kod osoba s povredom kičmene moždine.

U ovom broju časopisa donosimo i tekstove naših stručnih saradnika kardiologa prof. dr. Amre Macić-Džanković, doc. dr. Slavice Janković i doc. dr. Mustafe Sefe.

U stalnoj rubrici intervju sagovornik je Bešir Bečić član Udruge paraplegičara Mostar, mladi čovjek sa stanjem paraplegije, koji je i pored svih problema i prepreka ostvario značajne životne uspjehe, otvorio vlastitu pčelarsku firmu, oženio se i dobio dva sina, blizanca. Njegova priča je zanimljiva, poučna i inspirativna.

U rubrici ljudska prava izdvajamo tekst o diskriminaciji kanadskog pozorišnog umjetnika kojem administracija USA, već 2 godine, ne dozvoljava da održi svoju predstavu na tlu USA, odbijajući da mu izdaju vizu!?

Povremeno vam donosimo i tekstove iz drugih medija u rubrici 'drugi pišu' i ovaj put vam prezentiramo priču Ante Teskere iz Hrvatske kao i koristan Vodič za osobe s invaliditetom o pristupačnim hotelima i plažama na Jadranskom moru u Hrvatskoj.
Od sporta ovaj puta samo najava sportskog događaja Međunarodnog otvorenog prvenstva – 16. Sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, koji će se održati od 13. do 15. juna u Zenici.

Nadamo se da će te biti zadovoljni i sa 15. brojem časopisa ''PARAPLEGIJA i MI' i da će svako od vas pronaći sadržaj koji će mu biti zanimljiv i od koristi, a redakcija će se truditi da nastavi svoj rad na dostignutom nivou i za vaše zadovoljstvo i potrebe.

Glavna i odgovorna urednica:
Elvira Bešlija

 

Napomena redakcije:

U svoje ime i u ime redakcije časopisa želim napomenuti da smo otvoreni za saradnju sa svima kojima su u fokusu osobe s invaliditetom i koji su zainteresirani da objave svoje tekstove, stručne ili empirijske, u našem časopisu. Također, pružamo mogućnost firmama da se reklamiraju u našem časopisu. Svi zainteresirani za saradnju ili reklamiranje mogu se, za sve informacije, obratiti glavnoj urednici na telefon 033/710-445 ili na e-mail: savez@paraplegicari.org.

 

Sarajevo, decembar 2018. godine

preuzmite elektronsko izdanje časopisa u PDF - OVDJE

 

Stručna služba Saveza


nazad na časopisi