1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

10.12..2019. godine

PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE - broj: 17

slika

Iz časopisa – UVOD:
Riječ glavne urednice

Poštovani čitaoci,
naš časopis Paraplegija i Mi došao je do svog sedamnaestog broja i ne možemo ne biti zbog toga ponosni. Želimo podijeliti s vama naše zadovoljstvo, ali i neka pitanja. Ovaj broj izlazi u vrijeme kada se u cijelom svijetu obilježava 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom možete pročitati vrlo zanimljiv, informativan tekst o ljudskim pravima osoba s invaliditetom a koji se odnosi na probleme i preporuke za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u cijelom svijetu. Osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i dalje žive diskriminirani po raznim osnovama, kao ranjiva grupa koja za našu vlast postaje sve više “nevidljiva grupa građana”, i pored činjenice da je Bosna i Hercegovina potpisala i ratificirala brojne međunarodne ugovore i konvencije, a među njima i onu najvažniju i obavezujuću: Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Naša misija informiranja svih zainteresiranih, možemo slobodno istaći, postigla je svoj cilj. Uz sve probleme na koje nailazimo završavamo šestu godinu kontinuiranog izdavanja časopisa, a reakcije čitalaca i stručnih osoba i dalje su pozitivne. Smatramo da smo, i u ovom broju, uspjeli zadržati kvalitetan nivo tekstova zahvaljujući saradnji s veoma uglednim stručnjacima iz raznih oblasti, a sam sadržaj časopisa donosi objave bitnih informacija i zanimljive tekstove.

Časopis se, kao što je poznato, besplatno distribuira svim našim članovima, drugim udruženjima i savezima osoba s invaliditetom, institucijama i ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i srodnim, prijateljskim organizacijama  osoba s invaliditetom u našoj regiji.

U ovom sedamnaestom broju našeg i vašeg časopisa nastavljamo s uobičajenom shemom sadržaja: rubrikom Vijesti iz Saveza prezentiramo informacije o aktivnostima udruženja, naših članica, iz Doboj Juga, Zenice, Goražda i Tuzle dok su aktivnosti Saveza prezentirane tekstom o
“Nacrtu zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine”.

Stalna kolumna prof. dr. Mirsada Muftića ovaj put tretira pitanje pravilne i zdrave ishrane osoba sa stanjem paraplegije, a što je vrlo bitno za zdravlje osoba čiji je organizam osjetljiv i oslabljen zbog stanja paraplegije i načina življenja.

Prezentiramo vam i tekstove naših stručnih saradnika, prof. dr. Reufa Karabega “Prevencija i hirurški tretman dekubitalnih ulkusa“, doc. dr. sci. Slavice Janković “Reumatizam u osoba s paraplegijom” i Emira Begovića, studenta Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, “Položaj paraplegičara u savremenom bosanskohercegovačkom društvu’’.

U rubrici Intervju sagovornik nam je Alaga Hozanović, član Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Velika Kladuša, koji je, i pored svih već “uobičajenih” prepreka u našemdruštvu, uspio postati jedan od lidera pokreta osoba s invaliditetom. Hozanović je uključen u sve društvene sfere života ravnopravno s osobama koje su s invaliditetom i bez invaliditeta a trenutno obavlja više značajnih funkcija u svojoj i drugim organizacijama. Njegova priča veoma je zanimljiva, a nudi i dobre analize i prijedloge u vezi s pitanjima društvenog statusa osoba sa stanjem paraplegije i ostalih oblika invaliditeta.

Također, naša praksa je da vam prenesemo i tekstove iz drugih medija i država u rubrici Drugi pišu. Ovaj put je to nevjerovatna životna priča Amerikanke Jessice Harthcock, koja je uspjela prohodati nakon teške nesreće i dvostruke povrede kičmene moždine i pored toga što nijedan ljekar nije vjerovao da je to moguće!

Sport je nezaobilazna tema u našem časopisu. U ovom, sedamnaestom broju informiramo vas o najznačajnijem sportskom atletskom događaju u regiji “Međunarodnom otvorenom prvenstvu – 16. sportskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječije paralize”, koji organizira naš Savez a koje se održalo u septembru u Zenici, uz tehničkooperativnu podršku Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, člana našeg Saveza. Od ostalih sportskih događaja informiramo vas o nastupima i uspjesima predstavnika našeg Saveza i Bosne i Hercegovine na takmičenjima u Sloveniji, na međunarodnim šahovskim takmičenjima “Banja Luka 2019” i u Srbiji “Titel 2019”. Također, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Lukavac nastavilo je s održavanjem sportsko-rekreativnog druženja osoba s invaliditetom pod nazivom “Lukavac 2019” na kojem su se učesnici takmičili u šahu, pikadu i gađanju iz zračne puške.

Vjerujemo da ćete biti zadovoljni i sedamnaestim brojem časopisa''PARAPLEGIJA i MI" da će svako od vas pronaći sadržaj koji će mu biti zanimljiv i od koristi, a redakcija će se truditi da nastavi svoj rad na dostignutom nivou i za vaše zadovoljstvo i potrebe.

Glavna i odgovorna urednica:
Elvira Bešlija

Napomena redakcije:

U svoje ime i u ime redakcije časopisa želim napomenuti da smo otvoreni za saradnju sa svima kojima su u fokusu osobe s invaliditetom i koji su zainteresirani da objave svoje tekstove, stručne ili empirijske, u našem časopisu. Također, pružamo mogućnost firmama da se reklamiraju u našem časopisu. Svi zainteresirani za saradnju ili reklamiranje mogu se, za sve informacije, obratiti glavnoj urednici na telefon 033/710-445 ili na e-mail: savez@paraplegicari.org.

Sarajevo, decembar 2019. godine

preuzmite elektronsko izdanje časopisa u PDF - OVDJE

 

Stručna služba Saveza


nazad na časopisi