PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

06.12.2016. godine

3.DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM
TEMATSKA SJEDNICA U PARLAMENTU BOSNE I HERCEGOVINE
POVODOM DANA 'OSI'


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice  Bosne i Hercegovine u saradnji sa Zajedničkom komisijom za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Vijećem za osobe sa invaliditetom BiH, savjetodavnim tijelom pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, organizovalo je 5.12.2016. godine u 'Plavoj sali' Parlamenta Bosne i Hercegovine tematsku sjednicu u povodu 3. Decembra - Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

A1

Teme sjednici su bile:

  • Oduzimanje poslovne sposobnosti osobama sa invaliditetom
  • Arhitektonska i komunikaciona pristupačnost za osobe sa invaliditetom

Sjednicu je vodila Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice za ljudska prava

Prisutnima su se obratili:

  • Semiha Borovac  Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH
  • Dr. Nermina Kapetanović, članica Zajedničke komisije za ljudska prava oba doma PSBiH
  • Zoran Dobraš predsjednik Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH

Nakon obraćanja, otvoreni su paneli na navedene teme.
Nakon izlaganaj panelista, aktivno učešće u radu pored prisutnih predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom uzeli su  Amira Krehić, pomoćnica Ombudsmena BiH, Šefica Odjela za praćenje prava osoba sa invaliditetom i Amela Odobašić, rukovodilac Sektora za odnose s javnošću Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Nakon diskusije usvojeni su zaključci koji će biti dostavljeni Predstavničkom domu i Domu naroda PSBiH na usvajanje.

Učesnici tematske sjednice podsjetili su na to da je Bosna i Hercegovina  2009. godine ratificirala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom, a u martu 2010. godine i Opcioni protokol. Na taj način naša se država obavezala da primjenjuje i provodi međunarodne standarde u oblasti invalidnosti.

Ovo je druga tematska sjednica koju organizuju nadležne institucije, a ne nevladin sektor, tj. neka organizacija ili koalicija udruženja osoba sa invaliditetom, i time ima značaj i poruku da se samo u partnerstvu vlada i NVO može doći boljeg sutra.

A2

S1Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (International Day of Persons with Disabilities–IDPD). 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema osoba s invaliditetom i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Obilježavanjem ovog datuma se teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Procjena je da  u svijetu živi preko milijardu ljudi s invaliditetom koji se suočavaju sa mnogim preprekama za uključivanje u ključne aspekte društva. Kao rezultat toga, osobe s invaliditetom ne uživaju pristup društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, koji se prvenstveno odnosi na područja prijevoza, zapošljavanja i obrazovanja, kao i društvene i političke participacije. Pravo na sudjelovanje u javnom životu je bitno za stvaranje stabilne demokracije, aktivno građanstvo i smanjiti nejednakosti u društvu.

Ove godine, centralna proslava Međunarodnog dana osoba s invaliditetom obiljižiti će se u sjedištu UN-a, u petak, 2. prosinca 2016. godine.

TEMA
Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1982. godine.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana – IDPD je:
"Postizanje 17 ciljeva za budućnost kakvu želimo."

Ova tema obuhvata nedavno usvajanje 17 održivih razvojnih ciljeva (SDGs) i ulozi tih ciljeva u izgradnji inkluzivnog i pravednog svijeta za osobe s invaliditetom.

Cilj 4 – Inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i promocija cjeloživotnih mogućnosti učenja za sve. Usredotočiti se na uklanjanju razlika između spolova u obrazovanju i osiguranje jednakog pristupa svim nivoima obrazovanja i stručnog osposobljavanja za ranjive grupe, posebno osobe s invaliditetom. Osim toga, poziva se na dalju izgradnju i unapređenje obrazovnih sadržaja koji su prilagođeni za djecu i osobe s invaliditetom, a koji pružaju sigurno, nenasilno i učinkovito okruženje učenja za sve.

Cilj 8 – Promocija održivog ekonomskog rasta, pune i produktivne zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve. Međunarodna zajednica ima za cilj postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstvenog rada za sve žene i muškarce, kao i za osobe s invaliditetom, i jednake plaće za rad jednake vrijednosti.

Cilj 10 – Nastojati smanjiti nejednakosti unutar i između zemalja osnaživanjem i promocijom društvene, ekonomske i političke uključenosti svih, uključujući i osobe s invaliditetom.

Cilj 11 Nastojati i raditi na način da gradovi i naselja budu sigurani i održivi. Za postizanje tog cilja, države članice su pozvane osigurati pristup sigurnih, pristupačnih, dostupnih i održivih prometnih sistema za sve, poboljšanje sigurnosti na cestama, osobito širenjem javnog prijevoza, s posebnim naglaskom na potrebe osoba s invaliditetom. Osim toga, predlaže se pružanje univerzalnog, sigurnog i dostupnog, pristupa zelenim i javnim površinama, posebno za osobe s invaliditetom.

Cilj 17 Akcenat na jačanje sredstava provedbe i revitalizacije globalnog partnerstva za održivi razvoj i prikupljanje podataka. Praćenje i odgovornosti za provođenje Platforme održivog razvoja znanja (SDGs) su od ključne važnosti. Države članice se pozivaju da pobošljaju pomoć za izgradnju kapaciteta podrške zemljama u razvoju, uključujući i najmanje razvijenim zemljama (KTO) i malih otočnih država u razvoju (SIDS), čime bi se značajno povećati dostupnost kvalitetnih, pravovremene i pouzdane podatke koji se također razdvajaju od invalidnosti.

Kako možete obilježiti IDPD 2016. u lokalnoj zajednici

Uključi:
Poštivanje Dana pruža mogućnosti za saradničke i inkluzivne sadržaje od strane svih sudionika–vlada, UN sistema, civilnog društva i udruženja osoba s invaliditetom - usredotočiti se na pitanja koja se odnose na uključivanje osoba s invaliditetom u društvo i u razvojne programe.

Organizirajte:
Održite forume, javne diskusije,  tribine i informativne kampanje za podršku temi IDPD 2016. Raspravljajte   i razmijenite iskustva,  uključujući i osnaživanje osoba svih sposobnosti u svrhu osnaživanje i uključivanja osoba svih sposobnosti u razvojne programe, s ciljemu potpunog uključenja u lokalnim zajednicama.

Proslavite:
Planirajte i organizujte nastupe posvuda, promovišite doprinose osoba s invaliditetom kao nosioce  promjena u zajednicama u kojima žive.
Promovišite osobe s invaliditetom stvaranjem mogućnosti putem kojih ćete pomoći da shvate svoj potencijal, bilo kroz muziku, sport, akademsku zajednicu i/ili interpersonalne vještine.

Poduzeti:
Glavni fokus IDPD je praktična akcija za ostvarenje ciljeva Dana za osobe s invaliditetom i njihovih zajednica. Dakle, istaknuti najbolje prakse i razmišljati o izradi preporuka lokalnim političkim liderima, čelnicima političkih stranaka, preduzeća, akademskih institucija, kulturnim centrima i ostalim. Radite kako bi se osiguralo da vaše djelovanje ostavlja naslijeđe novim generacijama i donosi trajne promjene.

"Recite nam! 
Ako obilježavate Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u svojoj zajednici, a željeli biste podijeliti inovativnu ideju koja uključuje i druge zainteresirane strane, kao što su vaše vlade, agencija UN-a, udruženja osoba s invaliditetom i druge NVO, informišite nas o tome. Mi ćemo predstaviti vašu ideju na našim web stranicama informisati i potaknuti druge da učine isto" - Molimo pošaljite Vaše ideje na e-mail: enable@un.org

S2
kliknite na slike za punu veličinu fotografija

 

Stručna služba Saveza

nazad na novosti