PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

03.02.2016. godine

ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM
IMENOVAN NOVI, DRUGI, SAZIV VIJEĆA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BOSNE I HERCEGOVINE


Ministarstvo za ljudska prva i izbjeglice Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje o imenovanju Vijeća za lica/osobe sa invaliditetom BiH u drugom sazivu. U Sarajevu, 22. januara 2016. godine u hotel “Hollywood”, sa početkom u 12:00 sati  održana je Prva sjednica drugog saziva Vijeća za lica/osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.

VOI1

Na ovoj sjednici su u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća imenovani predsjednik, zamjenik predsjednika i sekretar Vijeća za OSI Bosne i Hercegovine

Prema Poslovniku Vijeća za lica/osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine Predsjednik Vijeća se bira iz reda članova Vijeća – predstavnika organizacija OSI, a zamjenik predsjednika iz reda tijela državne uprave – iz drugog bh.entiteta.
S obzirom da je u prvom sazivu Vijeća predsjednica bila Elvira Bešlija, iz bh.entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, za drugi saziv se po sistemu rotacije bira predsjednik iz drugog bh.entiteta.

  • Za predsjednika Vijeća izabran je Zoran Dobraš i bh entiteta Republika Srpska.
  • Za zamjenika predsjednika izabrana je Marina Bera, iz Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.
  • Za sekretara izabrana je Elvira Bešlija.

U Vijeće za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) ispred institucija Bosne i Hercegovine imenuje se deset (10) članova, kako slijedi:

Saliha Đuderija - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Ermin Terko - Ministarstvo civilnih poslova BiH
Belzada Bračković - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Marina Bera - Federalno ministarstvo zdravstva
Tatjana Gajić - Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS  
Nataša Stevanović - Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i zdravstvene usluge
Dženana Muzur- Karić
- Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno -oslobolidačkog rata
Rajko Kličković   - Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite RS
Nervin Dacić - Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Nenad Trbić - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

U sastav Vijeća ispred organizacija osoba s invaliditetom imenuje se deset (10) članova, kako slijedi:

Pet (5) predstavnika udruženja osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine:

Haris Kljako

Vijeće organizacija osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine

Elvira Bešlija
Zdravko Cigić
Haris Haverić
Senida Karović  

Četiri (4) predstavnika udruženja osoba s invaliditetom iz Republike Srpske:

Zoran Dobraš

Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske

Dušan Babić
Slavko Delić
Radomir Radmilović

Jedan (1) predstavnik udruženja osoba s invaliditetom Brčko distrikta:

Jasmin Hemze
Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize
Brčko distrikta BiH

Novi saziv Vijeća je nakon imenovanja nastavio red prema dnevnom redu i donio zaključke koji se odnose na rad Vijeća u narednom mandatu i u novom sazivu.

voi2 voi4 voi3

kliknite na slike za punu veličinu fotografija

Originalno Rješenje Ministarstvo za ljudska Prava i Izbjeglice Bosna i Hercegovina o imenovanju članova novog saziva Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine možete vidjeti ili preuzeti:

Ovdje (klikni na tekst)

Stručna služba Saveza

nazad na novosti