PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

10.09.2016. godine

UDRUGA PARAPELGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE LIVNO
10. GODIŠNJICA RADA UDRUGE


Udruga parapelgičara i oboljelih od dječje paralize iz Livna obilježila je, 27. Augusta 2016. godine, 10. godišnjicu rada Udruge (27.08.2016.) i  tom prilikom organizovana je Svečana večera u hotelu 'Dinara'  uz prisustvo gostiju koji su, od osnivanja Udruge pa kroz dosadašnji period pružali svoju nesebičnu podršku kako radu tako i samoj Udruzi, te su istima uručene i zahvalnice. Kao i svaka godišnjica i ova je simbolično obilježena svečanom tortom za sve prisutne, koju su, zajednički rezali Šemsija Dželadini, predsjednica Udruge, i Draško Dalić, predsjednik Vlade Hercegbosanskog kantona. Svim prisutnima Udruga je uručila mali znak pažnje - prigodni dar sa simbolom Udruge. 

lslik1

O Udruzi:

Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Livanjskog/Hercegbosanskog kantona sa sjedištem u Livnu, registrirana je 2006. godine i ostvaruje djelatnost na području Livanjskog/Hercegbosanskog kantona.
Udruga je osnovana na Osnivačkoj skupštini 2006. Godine. Izvršen je izbor radnih tijela, usvojena Odluka o osnivanju Udruge, donijet Statut, razmotren i usvojen Poslovnik o radu Skupštine, evidentirani kandidati i izbor članova izvršnih organa Udruge, donijeta odluka o osobama za zastupanje i predstavljanje Udruge, donijeta odluka o pristupanju Savezu paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine.

Temeljni sadržaji poslova i djelatnost udruge koji su obilježili rad Udruge u prethodnih 10 godina su evidentiranje i utvrđivanje socijalno-ekonomskog stanja našeg članstva, promoviranje potreba i iniciranje aktivnosti na postizanju adekvatne medicinske zaštite i rehabilitacije, podrška lokalnim inicijativama za realizaciju projekata pokretanja i razvoja malog poduzetništva u vlasništvu organizacija osoba s invaliditetom, nabavka ortopedskih i drugih pomagala u zemlji i/ili inozemstvu uz pomoć stranih i domaćih NVO, promocija sporta i rekreacije za osobe s invaliditetom, informiranje članova o uspostavljenim oblicima zaštite i pružanje pomoći pri ostvarivanju pojedinih prava i borba za anti-diskriminirajuće zakonodavstvo koje svim osobama s invaliditetom priznaje jednaka osnovna prava i potrebe. Zadovoljavajuće rezultate smo postigli u rješavanju arhitektonski barijera u našem Kantonu, saradnji sa nadležnim institucijama i ostalim sličnim udrugama i NVO. Od osnivanja radimo na zagovaranju i promociji ideja stvaranja pokreta osoba s invaliditetom kao dijela civilnog društva u pravnoj i socijalnoj državi Bosni i Hercegovini, bh.entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine i našem Kantonu 10.

Danas, nakon 10 godina Udrugu predstavljaju i zastupaju Šemsija Dželadini, predsjednica Udruge i Miše Renić, sekretar Udruge i možemo biti zadovoljni sa radom Udruge u proteklih 10 godina, ali smatramo je da se moglo postići i više i da društvena zajednica može i treba da nam pruži još veću podršku i pored teškog ekonomskog stanja našeg Kantona.

Udruga paraplegičara Livno je i članica Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Livanjskog/Hercegbosanskog kantona pod nazivom "Zajedno možemo" i to je  poželjan način zajedničkog rada svih organizacija/udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom sa područja našeg Kantona.
Koaliciju organizacija osoba sa invaliditetom Hercegbosanske županije/Kantona 10 „Zajedno možemo“ čine:
Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Hercegbosanskog kantona Livno, Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju ‘Koraci’ Livno, Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama ‘Pružite nam ruku’ Drvar, Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama 'Krijesnica' Kupres, Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju 'Naša djeca' Glamoč, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama 'Nada' Tomislavgrad, Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju djece i mladeži s većim poteškoćama u razvoju 'Nova nada' Tomislavgrad i Udruga slijepih i slabovidnih osoba Livanjskog kantona.
U svom 10-ogdišnjem radu Udruga pokušava da pokrije mnoga polja djelovanja i da ima što veći broj realizovanih projekata zasnovanih na osnovu plana rada i djelovanja naše Udruge.

 

Stručna služba Saveza

nazad na novosti