PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

21.04.2016. godine

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE  PARALIZE VELIKA KLADUŠA

ODRŽANA 10. REDOVNA – IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA


U subotu 16. Aprila u Velikoj Kladuši  je održana 10. Redovna – izvještajna Skupština Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Velika Kladuša.

SL1

Na Skupštini su jednoglasno usvojeni Financijski i  Izvještaji o radu za 2015.godine, te Plan i program rada i Financijski plan za 2016.godinu.

Posebna  rasprava vodila pod ostalim pitanjima kada su članovi Udruženja govorili o arhitektonskim barijerama na koje nailaze u gradu te o oglušivanju općinskih vlasti na njihove zahtjeve i upite na koje čak neće niti da odgovore.  Iako od svog osnivanja Udruženje neprestano ukaziva  vlastima na ovu problematiku i dalje je to jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju  osobe sa invaliditetom u Velikoj Kladuši. Tako da će ova problematika iznešenih problema o barijerama biti  glavna aktivnost za tekuću godinu.

Rad Skupštine je protekao u radnoj atmosferi, sa izraženom željom da se svi zacrtani planovi za ovu godinu i ostvare.

 

S3

kliknite na slike za punu veličinu fotografija

 

Izvještaj dostavio: Alaga Hozanović

Stručna služba Saveza

nazad na novosti