PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

13..12.2017. godine

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH
OKRUGLI STO
"STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SAVEZA I UDRUŽENJA ČLANICA"

13. decembra 2017. godine u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine  održan je OKRUGLI STO na temu “Strateški pravci razvoja Saveza i udruženja članica”. Učesnici su bili lideri i odgovorne osobe iz svih udruženja – članica Saveza.

S1

Svi učesnici su predstavili rad svojih udruženja, potrebe i probleme, značajne rezultate, saradnju sa organima vlasti i drugim NVO u lokalnoj zajednici, projekte na kojima rade i kakve rezultate i planove imaju.
Nekoliko udruženja je imalo veoma dobre 'PowerPoint prezentacije', gdje su pokazali koliko su napredovali u svom radu, i pokazali koliko se trude da u svojim lokalnim sredinama pomognu što više kako svojim članovima, tako i ostalim građanima.

Pojedini predstavnici su iznijeli probleme koje su imali ili imaju u svom radu, o čemu se u diskusiji koja je uslijedile tražilo načina kako ih prevazići i kako pomoći. Takođe, istaknuta je podrška Saveza nekim od udruženja u proteklom periodu za prevazilaženje problema koja su imali, u smislu izrade akata, učešeća na skupštinama i radnim sastancima, finansijska i druga podrška u poslovima reghistracije itd.

Savez kao organizator pripremio je radne materijale i razne publikacije koje tretiraju pitanja invalidnosti kroz propise i ostale važne informacije.
Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza, iznijela je informaciju o provođenju aktivnosti od strane Ministarstava pravde Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i federalnih kantona po pitanjima provjera zakonitosti rada udruženja, te mjera koje poduzimaju (npr. dostavljanju rješenja o prestanku rada Udruženja).
Istakla je da je potrebno je da sva udruženja redovno održavaju svoje skupštine, te u slučajevima statutarnih promjena obavještavaju nadležno Ministarstvo.

U zaključcima 'Okruglog stola' su utvrđeni i definisani zajednički strateški ciljevi daljeg rada Saveza i udruženja i ključna pitanja zajedničkog rada u narednoj 2018. godini.

Svi učesnici su se veoma pozitivno izrazili o radu 'Okruglog stola', kao modelu koji potvrđuje stabilnost Saveza  i potvrđuje zajedništvo udruženja – članica Saveza, dobru drugarsku atmosferu i konstruktivan rad.

 

S2 S3 S4

klikni na sliku za originalnu veličinu

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti