PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

03.12..2014. godine

PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE -
broj: 2


slika1

Kako smo obećali u prvom broju "PARAPLEGIJA i MI", informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, nastavili smo sa izdavanjem našeg i Vašeg časopisa koje je realizovano kao projekt finansiran od strane ''Lutrija BiH'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.

Drugi broj časopisa "PARAPLEGIJA i MI" je prezentovan u sklopu obilježavanja međunarodnog Dana osoba s invaliditetom – 3. decembar.

Kao i kod prvog broja časopis je distribuiran, većim dijelom, svim udruženjima - članicama Saveza, relevantnim institucijama, sponzorima, partnerima i drugim organizacijama OSI u BiH, kao i srodnim organizacijama u državama regije. Određen broj časopisa će biti distribuiran i putem novinskih kioska, za sad u Sarajevu, kao besplatan primjerak, ali svim zainteresovani se mogu javiti putem kontakta na sajtu i dobiti časopis.

Sve zainteresovane firme se mogu reklamirati u našem časopisu, a za realizaciju štampanja reklame zainteresovane firme sve informacije mogu dobiti od Glavnog urednika pozivom na telefonski broj: (033) 710-445

slika2

.Iz časopisa – UVOD:
Riječ glavnog urednika

Poštovani čitaoci, članovi, drage kolege i saradnici, pred Vama je drugi broj časopisa "PARAPLEGIJA i MI", informativnog glasila  Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine,  s kojim nastavljamo našu misiju informisanja naših članova i ostalih zainteresovanih o temama koje se odnose na osobe sa invaliditetom – prvenstveno za paraplegičare i oboljele od dječije paralizere. I ovaj, drugi, broj časopisa je nastavak realizacije projekta finansiranog od strane ''BiH Lutrija'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.

U uvodnom obraćanju u prvom broju našeg časopisa "PARAPLEGIJA i MI" iznijeli smo motive i namjere za njegovo pokretanje i 'trajanje'. Prvi broj bio je velikim dijelom posvećen predstavljanju našeg Saveza i njegove historije, te svih 15 udruženja koja su članice Saveza koja okupljaju osobe sa natežim tipom invaliditeta, paraplegičare, tetraplegičare i oboljele od dječije paralize.
I ostali sadržaji su bili koncipirani kao uvodne teme koje smo počeli obrađivati i u ovom broju smo to nastavili, kako smo i obećali.

Moramo sa ponosom istaći da su reakcije na prvi broj našeg časopisa veoma pozitivne, kako od naših članova tako i velikog broja osoba, sa i bez invaliditeta, koji su imali priliku da dobiju i pročitaju  naš časopis. Časopis, u pravilu, besplatno distribuiramo svim našim članovima, drugim udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom, vlastima, institucijama i ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i srodnim, prijateljskim, organizacijama osoba sa invaliditetom u našoj regiji.

Naziv "PARAPLEGIJA i MI" osmišljen  da bude prepoznatljiv za koga je i od koga je, već nakon prvog broja, postigao svoj cilj, i potvrdio da nismo sami i da se s pravom i ravnopravno nalazimo u svim  u segmentima društva u kojem živimo.

I u ovom broju časopisa smo nastavili sa stalnom rubrikom-kolumnom o paraplegiji sa medicinskog stručnog aspekta, čiji je autor doc. dr. Mirsad Muftić. Ovaj put punu pažnu smo posvetili inkontinenciji kao popratnoj pojavi stanja paraplegije i velikim zdravstvenim i funkcionalnim problemima koje osobe sa stanjem paraplegije i kvadriplegije imaju zbog toga i  stručnim savjetima kako se nositi sa tim problemom.

Naš zadatak je da predstavljmo, zastupamo i štitimo prava svojih članova, tako da i u ovom broju informišemo o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, a koja su definisana i regulisana Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom.
U ovom, drugom, broju časopisa pažnnju smo posvetili zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao veoma aktuelnoj i bitnoj temi s obzirom da zapošljavanje osoba sa invaliditetom omogućava stvarnu socijalnu integraciju, a prezentirajući najvažnije dijelove upute i savjete kako ostvariti svoja zakonska prava.

Intervju sa našom članicom Amelom Velić koja je, i pored svih prepreka koje uzrokuje njen teški invaliditet i ostale društvene i arhitektonske barijere, uspješna mlada osoba koja je snagom volje i svoga intelekta uspjela diplomirati na Filozofskom fakultetu i zaposliti se kao direktorica NVO „Bosnian Doctors for Disabled“, a radi i kao prevodilac za prevodilačku agenciju "Activa Lingua". Amela je pokazala i dokazala da osobe sa invaliditetom, najtežeg stepena, mogu biti ravnopravne i uspješne u životu, društvu i radu i postigla veliki uspjeh koji često ne uspjeva ostvariti većina osoba bez invaliditeta.

U stalnoj rubrici o sportskim aktivnostima paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, prezentirali smo sve ovogodišnje sportske nastupe i uspjehe naših članova na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Od prilično brojnih, domaćih i međunarodnih, takmičenja izdvajamo najmasovnije sportske međunarodne igre osoba sa invaliditetom u regionu "Međunarodno otvoreno prvenstvo - XI sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize" u atletici i šahu, koje su već postale tradicionalne i opšte poznate, a koje je naš Savez uspješno organizovao u Zenici uz tehničku podršku Udruženja iz Zenice, člana Saveza, koje je bilo domaćin ovogodišnjih sportskih igara.

Časopis je 'otvoren' za saradnju svim našim članovima, ali i ostalim zainteresovanim koji imaju želju da objave svoje tekstove na teme koju naš časopis sadržajno  obuhvata i koji ispunjavaju utvrđene kvalitativne kriterije. Iz tog razloga, ponovo, pozivamo sve naše članove i ostale zainteresovane da svojim tekstovima, koje mogu dostaviti na adresu Saveza, učestvuju i daju svoj doprinos u stvaranju slijedećih brojeva časopisa.

Nadamo se da će te, kao čitaoci, biti zadovoljni i drugim brojem časopisa "PARAPLEGIJA i MI"i da će svako od vas pronaći dio nečega što će mu biti zanimljivo i od koristi, a redakcija će se truditi da i naredni brojevi časopisa budu sadržajno kvalitetni na obostrano zadovoljstvo.


Glavni i odgovorni urednik:
Elvira Bešlija

Sarajevo, novembar 2014. godine

 

genera nobel rada
reklame

 

ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI"
MOŽETE PREUZETI U ELEKTRONSKOM IZDANJU ( u PDF formatu)

PREUZMI - DOWNLOAD

Stručna služba Saveza

nazad na ćasopisi