PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)


31.03..2015. godine

PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE -
broj: 3


slika1

Kako smo obećali u prvom broju "PARAPLEGIJA i MI", informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, nastavili smo sa izdavanjem našeg i Vašeg časopisa koje je realizovano kao projekt finansiran od strane ''Lutrija BiH'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.

Pred Vama je treći broj časopisa " PARAPLEGIJA i MI" u elektronskom- izdanju i možete ga preuzeti u PDF formatu.

Kao i kod prvog broja časopis je distribuiran, većim dijelom, svim udruženjima - članicama Saveza, relevantnim institucijama, sponzorima, partnerima i drugim organizacijama OSI u BiH, kao i srodnim organizacijama u državama regije. Određen broj časopisa će biti distribuiran i putem novinskih kioska, za sad u Sarajevu, kao besplatan primjerak, ali svim zainteresovani se mogu javiti putem kontakta na sajtu i dobiti časopis.

Sve zainteresovane firme se mogu reklamirati u našem časopisu, a za realizaciju štampanja reklame zainteresovane firme sve informacije mogu dobiti od Glavnog urednika pozivom na telefonski broj: (033) 710-445 ili putem e-mail adrese:
savez@paraplegicari.org

slika2

.Iz časopisa – UVOD:
Riječ glavnog urednika

Poštovani čitaoci, članovi, drage kolege i saradnici, pred Vama je treći broj časopisa “PARAPLEGIJA i MI“, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavljamo misiju informisanja naših članova i ostalih zainteresovanih o temama koje se odnose na osobe sa invaliditetom – prvenstveno za paraplegičare i oboljele od dječije paralize.
I treći broj časopisa je nastavak realizacije projekta finansiranog od strane ''BiH Lutrija'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.

U uvodnom obraćanju u prvom broju našeg časopisa “PARAPLEGIJA i MI“ iznijeli smo motive i namjere za njegovo pokretanje i 'trajanje'. Naš zadatak je da predstavljmo, zastupamo i štitimo prava svojih članova, tako da smo nastavili da i u ovom broju informišemo o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, a koja su definisana i regulisana Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Prezentiramo Vam i značajnije  vijesti iz rada Saveza i udurženja - članica Saveza, a u ovom, trećem, broju časopisa pažnju smo posvetili temi pristupačnosti u saobraćaju i u kući, kao bitnom segmetu našeg kretanja.
Na temu saobraćaj i osobe s invaliditetom možete pročitati tekst prof. dr. Osmana Lindova sa Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu "Osobe sa invaliditetom – sigurnost u saobraćaju", kao i tekst “Prilagođavanje vozila osobama s invaliditetom - ručne komande u vozilima'' za paraplegičare i osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima".
Također, na temu pristupačnosti, u časopisu je i edukativan tekst "Prilagodimo si stambeni prostor - Kuhinja prilagođena za osobe s invaliditetom” sa veoma korisnim slikama i idejama.

Nastavljamo i sa stalnom rubrikom-kolumnom o paraplegiji sa medicinskog stručnog aspekta, čiji je autor doc. dr. Mirsad Muftić. U ovom broju časopisa tema kolumne je spazam i tretman spazma, dekubitus i defekacija kao popratnim pojavama stanja paraplegije i ozbiljnim zdravstvenim i funkcionalnim problemima koje osobe sa stanjem paraplegije i kvadriplegije imaju zbog toga.

Intervju sa našom članicom Almedinom Čamdžć pokazuje veliku snagu volje osbe s invaliditetom i uspjeh koji iz toga proizilazi.

Upoznajemo Vas i o Vijeću za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine kao stalnom, stručnom, savjetodavnom, interresornom i koordinirajućem tijelom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

U stalnoj rubrici o sportskim aktivnostima osoba s invaliditetom upoznajemo Vas sa  historijatom sporta za osobe s invaliditetom, međunarodnim i domaćim, odnosno hronologijom najvažnijih događanja, od njegovog početka do danas i značajem s društvenog i psiho-zdravstvenog aspekta za osobe s invaliditetom, ali i za svaku društvenu zajednicu s obzirom da je sport za osobe s invaliditetom svjetski priznat i aktuelan, a najbolji dokaz su Paraolimpijske igre.

I ovaj put moramo sa ponosom istaći da su reakcije na drugi broj našeg časopisa bile veoma pozitivne, kako od naših članova tako i velikog broja osoba, sa i bez invaliditeta, koji su imali priliku da dobiju i pročitaju  naš časopis.
Časopis, u pravilu, besplatno distribuiramo svim našim članovima, drugim udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom, vlastima, institucijama i ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i srodnim, prijateljskim, organizacijama osoba sa invaliditetom u našoj regiji.

Časopis je 'otvoren' za saradnju svim našim članovima, ali i ostalim zainteresovanim koji imaju želju da objave svoje tekstove na teme koju naš časopis sadržajno  obuhvata i koji ispunjavaju utvrđene kvalitativne kriterije. Iz tog razloga, ponovo, pozivamo sve naše članove i ostale zainteresovane da svojim tekstovima, koje mogu dostaviti na adresu Saveza, učestvuju i daju svoj doprinos u stvaranju slijedećih brojeva časopisa.

Nadamo se da će te, kao čitaoci, biti zadovoljni i trećim brojem časopisa ''PARAPLEGIJA i MI' i da će svako od vas pronaći dio nečega što će mu biti zanimljivo i od koristi, a redakcija će se truditi da i naredni brojevi časopisa budu sadržajno kvalitetni na obostrano zadovoljstvo.

   


Glavni i odgovorni urednik:
Elvira Bešlija

Sarajevo, mart 2015. godine


 

ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI"
MOŽETE PREUZETI U ELEKTRONSKOM IZDANJU ( u PDF formatu)

PREUZMI - DOWNLOAD

Stručna služba Saveza


nazad na ćasopise