PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)


25.06..2015. godine

PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE -
broj: 4


5

.Iz časopisa – UVOD:
Riječ glavnog urednika

Poštovani čitaoci, nastavljamo kako smo i obećali. Pred Vama je čevrti broj časopisa “PARAPLEGIJA i MI“, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Uspješno nastavljamo našu namjeru da informišemo članove naših udruženja, članica Saveza, i ostalih zainteresovanih o temama koje se odnose na osobe s invaliditetom–konkretno na osobe u stanju paraplegije, kvadriplegije i dječije paralize.

Četvrti broj našeg i Vašeg časopisa “PARAPLEGIJA i MI“ je nastavak realizacije projekta koji finansira ''BiH Lutrija'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.

Koncepcijski nastojimo da svaki broj časopisa ima svoju 'glavnu–udarnu' temu uz stalne rubrike: aktuelnosti iz Saveza, kolumna prof.dr.sci. Mirsada Muftića, arihtektonske barijere, intervju i sport.

Tema ovog broja časopisa je roditeljstvo i seksualnost paraplegičara

Roditeljstvo osoba u stanju paraplegije je od velikog značaja za ovu populaciju s obzirom da za to imaju potrebu i pravo.
Pravo na porodicu osnovno je ljudsko pravo. Njega promoviraju i međunarodni dokumenti koji se bave pitanjem invalidnosti, a najvažniji svjetski dokument, Konvencija UN-a o pravima osoba s
invaliditetom, u članu 23. osigurava i osobama u stanju paraplegije puno i nesporno pravo da kao i svi drugi budu roditelji.
U Standardnim pravilima za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, koje je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. decembra 1993. godine Rezolucijom broj 48/96., navodi se: “Osobama s invaliditetom ne smije se uskratiti mogućnost doživljavanja spolnosti, da uspostave spolne odnose i ostvare roditeljstvo. Uzimajući u obzir da bi osobe s invaliditetom mogle imati poteškoća kod stupanja u brak i zasnivanja porodice, države
trebaju podupirati stvaranje mogućnosti odgovarajućeg savjetovanja.
Osobama s invaliditetom moraju biti jednako kao ostalim građanima dostupne metode planiranja porodice, kao i informacije o spolnom funkcioniranju njihovih tijela, pružene na njima pristupačan način.”

O temi roditeljstva i seksualnosti s medicinskog aspekta, u ovom broju časopisa, pišu eminentni stručnjaci profesor dr. Senad Mehmedbašić i profesor dr. Mirsad Muftić, a na ovu temu sa društvenog i ličnog aspekta donosimo tekst Nataše Borović iz Crne Gore koja nam je sa zadovoljstvom ustupila svoje viđenje roditeljstva kod osoba s invaliditetom. Također, u rubrici ’Drugi pišu’ možete porčitati zanimljiva lična iskustva, na ovu temu, Anne Thomas iz USA.

Također, i u ovom broju informišemo Vas o značajnijim vijestima iz Saveza, odnosno iz udruženja-članica. Nastavljamo naš mini serijal o stanovanju–prilagodbi stana za osobe koje su u stanju paraplegije, osobama koja koriste kolica za osobe s invaliditetom.

Donosimo Vam i zanimljiv tekst profesora Emira Fejzića, dipl. ing. arhitekture, o istorijatu ortopedskih pomagala s akcentom na invalidska kolica, od prvih tipova i oblika do današnjih modernih invalidskih kolica.

U stalnom rubrici 'Intervju' u ovom broju predstavljamo Vam Mirzu Hrustemovića, koji je uprkos svom invaliditetu većinu svog života posvetio sportu, selektoru reprezentacije u sjedećoj odbojci koja je je osvojila sve trofeje i tutule koje su se mogle osvojiti u svjetu i koja je najuspješnija reprezentacija u sportskoj historiji Bosne i Hercegovine.

Na kraju, u sportskoj rubrici, možete pročitati izvještaj sa tradicionalnog Međunarodnog otvorenog prvenstva – XII sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize koje su se održale od 5-7. juna u Mostaru i koje su najmasovnije i najznačajnije sportske igre osoba sa najtežim oblikom tjelesnog oštećenja na Balkanu.

Nakon izdavanja tri broja, a na osnovu reakcija čitalaca možemo s ponosom reći da postajemo časopis za koji se zanima sve veći broj čitalaca, sa i bez invaliditeta. Časopis je besplatan i distribuiramo ga svim našim članovima, drugim udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom, vlastima, institucijama i ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i srodnim, prijateljskim, organizacijama osoba sa invaliditetom u našem regionu.

I ovaj put pozivamo sve zainteresovane na saradnju sa našim časopisom i da na našu adresu dostavljaju svoje tekstove na teme koju naš časopis sadržajno obuhvata i koji ispunjavaju utvrđene kvalitativne kriterije.

Vjerujemo  se da će te biti zadovoljni i četvrtim brojem časopisa ''PARAPLEGIJA i MI' i da će svako od vas pronaći barem dio sadržaja koji će mu biti zanimljiv i od koristi, a redakcija će se truditi da i naredni brojevi časopisa budu sadržajno kvalitetni na obostrano zadovoljstvo.

Napomena redakcije:

Sve zainteresovane firme se mogu reklamirati u našem časopisu, a za realizaciju štampanja reklame zainteresovane firme sve informacije mogu dobiti od Glavnog urednika pozivom na telefonski broj: (033) 710-445 ili putem e-mail adrese:
savez@paraplegicari.org


Glavni i odgovorni urednik:
Elvira Bešlija

Sarajevo, juni 2015. godine


 

ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI"
MOŽETE PREUZETI U ELEKTRONSKOM IZDANJU ( u PDF formatu)

PREUZMI - DOWNLOAD

Stručna služba Saveza


nazad na ćasopise