1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

10.12.2018. godine

TEMATSKA SJEDNICA POVODOM 3. DECEMBRA – MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM
"OSNAŽIVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I OSIGURANJE UKLJUČENOSTI I RAVNOPRAVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI“


s1

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, povodom 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, organizovalo tematsku sjednicu „Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje uključenosti i ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini“. Ista je održana 03. decembra 2018. godine u 'Plavoj sali' zgrade Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 12.00h.

Cilj tematske sjednice bio je upravo da se ostvari konstruktivan dijalog između osoba sa invaliditetom, predstavnika zavoda zdravstvenih osiguranja iz cijele BiH i Agencije za javne nabavke BiH, u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u našem društvu i unapređenja kvaliteta kako njihovih života, tako i života njihovih porodica i društva u cjelini.

Sjednicu je otvorio zamjenik ministrice Predrag Jović, naglašavajući da Ministarstvo redovno obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i u svom radu se zalaže za punu zaštitu prava osoba sa invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jović je istakao da je neophodno obezbijediti bržu i jednostavniju nabavku ortopedskih i asistivnih pomagala, te da je učešće predstavnika Agencije za javne nabavke BiH na ovogodišnjoj tematskoj sjednici izuzetno korisno za rješavanje ovog pitanja, koje treba tretirati visoko prioritetno. Zamjenik ministrice je podsjetio da je prema brojnim međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava koje je Bosna i Hercegovina preuzela, a među kojima je i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, kao i prema Zakonu o zabrani diskriminacije, propisano ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti za sve osobe u Bosni i Hercegovini.

s3


U radu sjednice učestvovali su predstavnici Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, Koordinacionog odbora organizacije invalida Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona FBiH, Saveza gluvih i nagluvih RS, kao i predstavnici drugih relevantnih udruženja i institucija.

Ombudsman za djecu Dragica Radović, pozdravila je učesnike sjednice i prenijela iskustva institucije Ombudsmana za djecu bh.entiteta Republika Srpska u primjeni međunarodnih i domaćih propisa, koji regulišu uslove i obaveze ostvarivanja prava djece sa poteškoćama u razvoju.

s5

 

Nakon diskusije koja je organizovana u dva panela, učesnici Tematske sjednice su usvojili zaključke, koje će uputiti relevantnim resorima.

ZAKLJUČCI

 1. Ujednačiti minimum standarda i propise iz oblasti zdravstvenog osiguranja koji se tiču ortopedskih i asistivnih pomagala za osobe sa invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini (ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata i neratni invalidi). Ovo se posebno odnosi na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i 10 kantona koji su vrlo različito uredili ova pitanja. Predlaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH da usvoji  jedinstvenu listu ortopedskih, asistivnih i sanitarnih pomagala kao minimalni standard ispod kog ne mogu propisivati i postupati kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način bi se riješila postojeća diskiminatorna pravna regulativa i praksa, gdje, zbog neharmonizovanih propisa, kantoni različito utvrđuju listu pomagala prema svojim mogućnostima ili kriterijima, i to sa različitim rokovima trajanja istih.  Proširiti postojeće liste pomagala listom modernih pomagala, te dodati opciju nabavke pomagala koji nisu na listi, obzirom da se opštim tehnološkim razvojom u praksi mogu pokazati kao korisni i dostupni. 
 2. Ujednačiti praksu primjene Zakona o javnim nabavkama BiH. Ukoliko je neophodno zavodi zdravstvenog osiguranja se mogu obratiti Agenciji za javne nabavke za davanje tačnih upustava za primjenu ovog zakona, posebno člana 7. „Subvencionairani ugovori“. Ovaj član definiše način nabavke pomagala za tačno određenu osobu, čime se omogućava brza nabavka adekvatnog pomagala, zasnovana na individualnim potrebama osobe sa invaliditetom za koju se vrši nabavka.
 3. U cijeloj Bosni i Hercegovini je potrebno uvesti funkcionalnu procjenu invaliditeta, uvažavajući mišljenje medicinske struke i osobe sa invaliditetom čija se procjena vrši, stavljajući za prioritet individualne potrebe te osobe.
 4. Unaprijediti opštu pristupačnost u cijeloj Bosni i Hercegovini, odnosno pristupačno prilagoditi opšte životno okruženje kako bi sve ključno za normalno funkcionisanje u društvu bilo prilagođeno osobama sa invaliditetom (javni objekti, saboraćajnice, javni prevoz, itd.). Bez opšteg i cjelovitog prilagođavanja našeg okruženja nemoguće je izvršiti potpunu integraciju i inkluziju osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove.
 5. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH prima k znanju inicijativu upućenu od strane gdina Kentra vezano za predloženu inicijativu finansiranja izrade govorne sinteze za IOS informatički sistem, obzirom da kako navodi gdin Kentra, IPhone predstavlja idealno asisitivino pomagalo za slijepe osobe. Predloženo je da ova jezička sinteza bude finansirana od strane neke od institucija BiH, a ista bi onda bila dostupna za sve korisnike IPhone besplatno. Kako je naveo gdin Kentra ovo bi bila direktna podrška države procesu prilagođavanja za slijepe osobe. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će nakon zaprimanja detaljnog obrazloženja ove incijative po istoj postupiti s ciljem iznalažena rješenja,  podrške i pomoći u procesu prilagođavanja za slijepe osobe u cijeloj BiH.
 6. Od ogromne je važnosti da se se zavodi zdravstvenog osiguranja aktivno uključe u proces prevencije invaliditeta i to kroz dva procesa:
  - Uvesti obavezno finansiranje programa liječenja biološkom terapijom u cilju prevencije nastanka invaliditeta (prevencija upalnih reumatskih i neuromišićnih bolesti).
  - Uvesti obavezno finansiranje banjske rehabilitacije u trajanju od 21 dan od postojećih 10 dana (odabir po posebnom doktrinaronom pristupu)
 7. Pozivaju se svi učesnici tematske sjednice da svojim pisanim inicijativama prema nadležnim institucijama svih nivoa vlasti u BiH  aktivno rade na unapređenju pitanja nabavke ortopedskih i asistivnih pomagala za osobe sa invaliditetom.
 8. Formalizovani konsulatacije institucija svih nivoa vlasti u BiH i  predstavnika osoba sa invaliditetom kako bi osobe sa invaliditetom mogle dati svoje prijedloge i sugestije  kod donošenja različitih propisa koji se odnose ili mogu odnositi na njih.

Zaključke napisala
Tijana Borovčanin-Marić

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti