1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

10.02.2018. godine

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH
KONFERENCIJA "PROMOVISANJE PRAVA I
PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA OSI U BiH"

U Doboju 21-22. decembra u sali Hotela ’’Park’’ održana je Konferencija na temu “Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”.
Organizator konferencije bila je Unija paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine, čiji osnivači su Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine i Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske.

1

Cilj Konferencije je podizanje svijesti javnosti da osobama sa invaliditetom moraju biti omogućene jednake mogućnosti i ostvarenje ljudskih prava bez diskriminacije po bilo kom osnovu, te o mogućnostima i načinima zaštite od diskriminacije putem zakonske regulative i institucija koje bave pitanjem zaštitom ljudskih prava.

21. decembra 2017. godine održan je pripremni dio Konferencije. Konferenciji su prisustvovali članovi paraplegičari i oboljeli od dječije paralize iz Sarajeva, Banjaluke, Brčko Distrikt BiH, Zenice, Doboja, Doboj-Juga, Lopara, Prijedora, predstavnici srodnih organizacija osoba sa invaliditetom i drugih NVO, mediji.

Prisustvovali su i predstavnica Odjeljenja za prava osoba sa invaliditetom Institucije Ombudsmana Bosne i Hercegovine Zorica Tatić-panelista, predsjednik Saveza paraplegičara Republike Srpske, Slavko Delić-panelista, predsjednik Saveza paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine profesor dr. Mirsad Muftić-panelista, predstavnici Unije paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BiH, predstavnici Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske i Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Prisustvovalo je cca 50 učesnica/ka.

Konferenciju su medijski pratili:

 • ATV, Elta TV, RTRS, RTV Doboj,
 • Dopisništva: Nezavisne novine, SRNA, Doboj info – vijesti sa regije
 • Izjave za medije dali: Elvira Bešlija-predsjednica UO Unije, Profesor dr Mirsad Muftić, Zorica Tatić ispred Institucije Ombudsmena BiH i Dragica Bekanović, moderator na Konferenciji.

Moderator na Konferenciji Dragica Bekanović otvorila je Konferenciju i dala uvodne informacije i predstavila teme i paneliste.

Izlaganja panelista:

 • Profesor dr Mirsad Muftić na temu: ’“Diskriminacija OSI u zdravstvu“ - Izlaganje na ovu temu je održao Prof. dr. Mirsad Muftić, profesor na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija UNSA, koji se fokusirao na komunikaciju zdravstvenih radnika i osoba s invaliditetom kao i dostupnost zdravstvenim uslugama za osobe s invaliditetom. Izlaganje profesora Muftića je bilo veoma korisno i zanimljivo, pogotovo što je ovu temu obradio sa puno navedenih primjera, na veliko zadovoljstvo učesnika Konferencije.
 • Dipl. arhitekta Slavko Delić na temu: ’’Diskriminacija lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj’’ - Izlaganje na ovu temu održao je dipl.arh, Slavko Delić, koji je osoba sa invaliditetom i kreće se u invalidskim kolicima. Izložio je temu kroz uvod o zakonodavstvo iz ove oblasti. U izlaganju iznio je pozitivne ali i veliki broj negativnih primjera, nepoštivanje normativa i standarda u gradnji objekata i pristupačnosti prilagođenosti za osobe sa invaliditetom. Izlaganje ima poseban značaj jer je panelista ujedno i lično izložen diskriminaciji u sferi pristupačnosti.
 • Dipl. iur. Zorica Tatić ispred Institucije Ombudsmena BiH, izložila je temu: ’’Uloga Ombudsmena u  zabrani   diskriminacije’’. Navedeno je niz primjera diskriminacije iz različitih oblasti, obrazloženo je šta je diskriminacija i koja je uloga Ombudsmena u zabrani diskriminacije, navedeno je niz primjera žalbi građana u ostvarivanju ljudskih prava, o istraživanju nakon žalbi radi utvrđivanja činjenica i osnova za žalbu.

Nakon izlaganja otvorena je diskusija, u kojoj je bilo niz pitanja za paneliste. Nakon diskusije učesnika prihvaćeni su sljedeći zaključci Konferencije:

 • diskriminacija je vidljiva u mnogim oblastima,
 • neophodno je usvojiti i primjenjivati Preporuke UN Komiteta na svim nivoima vlasti
 • mora se obezbijediti arhitektonska pristupačnost zdravstvenim ustanovama poštujući dostojanstvo osoba sa invaliditetom (svim službama: pristupačne ordinacije, toaleti, pristupačne specijalističke službe)  kako bi osoba sa invaliditetom  imale adekvatno liječenje,
 • da se upute pisma svim zdravstvenim institucijama kako bi zajednički rješavali značajna pitanja za osoba sa invaliditetom
 • neophodna je visoka kultura komunikacije sa OSI u zdravstvenim ustanovama, 
 • neophodna je veća edukovanost zdravstvenih radnika
 • mora se obratiti pažnja kako se ne bi povređivalo dostojanstvo žena korisnika invalidskih kolica tokom ginekoloških pregleda, jer, dispanzeri najčešće nisu prilagođeni
 • garantovati pravo na prevodioca i asistenta osobama oštećenog govora i sluha ili vida.
 • velika je diskriminacija u ostvarivanju prava na dostupnost ortopedskih pomagala i sanitarnih potreba kod osoba čija je invalidnost nastala od oboljenja ili nezgoda u odnosu na osobe povrijeđene tokom rata, i mora se isključiti diskriminacija po osnovu nastanka invalidnosti
 • neophodno je da se osobe sa invaliditetom više uključe u sport prema svojim mogućnostima i da se osnuju različiti savezi i klubovi za sport – radi uključivanja u paraolimpijski sport
 • neophodna je dvosmjerna komunikacija između OOSI i institucija po pitanju arhitektonske pristupačnosti, obrazovanja, zdravstvene zaštite, sporta za osobe sa invaliditetom, pristupačnosti komunikacijama i informacijama
 • obezbijediti pristupačnost fakultetima osobama sa invaliditetom kao i paviljon za studente sa invaliditetom
 • potreban je uticaj svih organizacija na izmjenu Zakona o carinama radi uvoza ortopedskih pomagala
 • neophodna je kontrola primjene pravilnika u okviru zakona
 • neophodno je kupiti i promovisati knjige Profesora dr Emira Fejzića, dipl. arhitekte (Savezi i udruženja za svoje članice) kako bi bile primjeri izgradnje prema međunarodnim standardima kako bi uspostavljajući saradnju sa investitorima bili izgrađeni objekti od značaja za OSI
2

Nakon svih izlaganja koja su bila veoma kvalitetna i korisna, te konkretnih diskusija, pokazalo se da je Konferencija u potpunosti opravdala svoju svrhu, kako sa odabirom teme tako i sa odabirom kompetentnih izlagača, te kompletnom organizacijom, a što su svojim izjavama i kroz diskusiju potvrdili svi učesnici Konferencije.
Konferencija je protekla na zadovoljstvo svih prisutnih u radnom, drugarskom i opuštenom   ambijentu, a svi prisutni su imali mogućnost da uzmu časopis 'Paraplegija i MI', brojeve 11 i 12, kao i brošuru „Zaključna razmatranja i preporuke o provođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u  Bosni i Hercegovini“, koji se distribuiraju besplatno, u dovoljnom broju primjeraka, da mogu podijeliti svojim članovima u udruženjima iz kojih dolaze ali i drugim zainteresovanim subjektima.

3

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti