1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

10.02.2018. godine

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH
PRVI  SASTANAK UPRAVNOG ODBORA UNIJE ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI

Održana 1. sjednica Upravnog odbora Unije organizacije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, koja je osnovana prošle godine na Jahorini, na kojoj je donesen niz zaključaka, te priprema održavanja prve Skupštine Unije, promocija u medijima i pred institucijama vlasti Bosne i hercegovine kao i pred međunarodnim faktorima.
U cilju jedinstvenog, zajedničkog nastupa i djelovanja organizacija osoba sa invaliditetom na opštinskom, regionalnom, entitetskom ili državnom nivou dvanaest organizacija koje okupljanju osobe sa invaliditetom iz cijele Bosine i Hercegovine osnovale su Uniju organizaciju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

1

Organizacije osnivači okupljaju osobe sa najtežim invaliditetom prepoznale su inicijativu zajedništva i značaja koje daje, prihvatile stavove i ciljeve i pokrenule proces osnivanja koji je ozvaničen osnivačkom Skupštinom, 25 avgusta 2017 na Jahorini.

Nakon Skupštine pokrenuta je zakonska procedura registracije Unije OOSI u BiH u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.
Dostavljeni su zakonom predviđeni svi osnivački dokumenti. Ministarstvo pravde BiH je u toku postupka registracije zatražilo ispravku i dopunu zahtjeva koja je odmah izvršena.
Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku registracije ispunjeni su uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis u Registar, čime je doneseno Rješenje kojim se u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, upisuje u skladu sa obavezuućim odrebama upotrebe jezika i pisma u BiH:

  • Unija organizacija lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini
  • Унија организација лица са инвалидитетом у Босни и Херцеговини
  • Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Skraćeni naziv Unije je:

  • UOLSIuBiH
  • УОЛСИуБиХ
  • UOOSIuBiH

- Naziv Unije je istovjetan na sva tri jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.
- Službeno će se koristiti na latinici i ćirilici.

2
zvanični logo Unije

Nakon dobijanja Rješenja o upisu Registar, izrađen je pečat i pokrenut je postupak dobijanja ostalih dokmenata za zakonsko djelovanje (ID broj iz Porezne uprave, Obavještenje o razvrstavanje pravnog subjekta po djelatosti iz Statistike), čime je Unija OOSI u BiH  dobila svu potrebnu dokumentaciju,
Prva sjednica Upravnog odbora Unije i održana je 28.02.2018. u Sarajevu.
Donesen je niz zaključaka kojima su utvrđene dalje obaveze, od onih koje su vezane za nastavak rada (bankovno poslovanje), do izrade vizuelnog identiteta Unije, te definisanje ključnih aktivnosti i prioriteti po kojima će obavljati.

To podrazumijeva održavanje Skupštine Unije, njena promocija u medijima i pred institucijama vlasti u BiH i međunarodnim faktorima.

Svi osnivači Unije OOSI u BiH su veoma ponosni na to što smo uspjeli samostalno, bez utjecaja 'državnih' faktora ili politike bilo kojeg nivoa, napraviti organizaciju po svojim mjerilima i potrebama.

Svjesni smo da će biti teškoća i  da nas 'pravi posao' tek čeka, ali uz pozitivnu energiju koju imamo, ljude iz pokreta OSI koji imaju iskustvo i znanje, očekujemo dobre rezultate u korist  svih osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti