1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

10.02.2018. godine

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH
STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U
FEDERACIJI BOSNE i HERCEGOVINE

U skladu sa konceptom „Nacrta Strategije Vijeća Evrope za invaliditet 2016-2021.“ koju Bosna i Hercegovina kao članica Vijeća Evrope mora integrisati u svoje programe i strateške dokumente u „Strategiji za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH“ (u daljem tekstu: Strategija) definisani su generalni cilj Strategije i prioritetna područja u kojima  su definisani specifični ciljevi.

2

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 84. sjednici održanoj 23. decembra 2016. godine. donijela Odluku o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.)

Na taj način Strategija uključuje ciljeve i aktivnosti u svim područjima od značaja za položaj osoba s invaliditetom, i u tom smislu odgovornim definiše nadležne resore i institucije na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH. Za uspješnu implementaciju, kontinuitet i formaliziranje multisektorskog pristupa i odgovornosti za oblast invalidnosti, dosljednost u realizaciji planiranog, te praćenje i izvještavanje o provedbi ovog dokumenta, bilo je neophodno definisati pitanje koordinacije. U tom smislu, tačkom III. Odluke o usvajanju Strategije, predviđeno je da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovati interresorno i intersektorsko Koordinaciono tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu trebaju biti predstavnici federalnih institucija zaduženih za implementaciju planiranih aktivnosti i predstavnici organizacija osoba s invaliditetom.

Poštujući odredbe Strategije, nakon prikupljenih imenovanja predstavnika nadležnih resora, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo a Vlada Federacije BiH na 127. sjednici, održanoj 10.11.2017. godine, donijela „Rješenje o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti 'Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021)'“.

U Koordinaciono tijelo Vlada FBiH je imenovala predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom, koalicija i vijeća organizacija-osobe sa invaliditetom, te predstavnike federalnih ministarstva iz oblasti obrazovanja, zdravstva, rada i socijalne politike, poduzetništva, prostornog uređenja, pitanja boraca, kulture i sporta, pravde.

Zadatak Koordinacionog tijela Vlade FBiH je da prikuplja podatke o realizaciji planiranih aktivnosti, priprema i Vladi FBiH podnosi godišnji izvještaj, daje prijedloge rješenja problema u procesu implementacije Strategije, u okviru mogućnosti predlaže aktivnosti koje će unaprijediti implementaciju Strategije.
Koordinaciono tijelo je održalo dva sastanka. Usvojeni su Poslovnik o radu, Program  rada te je dogovoreno niz aktivnosti uključujući i izradu metodologije izvještavanja.
Program rada - KooTi za 2018. godinu koncipiran je u skladu sa obavezama koje ovo tijelo ima u odnosu prema osnivaču (Vladi Federacije BiH) i u skladu sa okvirima djelovanja prema nadležnim institucijama/organizacijama na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, a u cilju što uspješnijeg izvršenja obaveza i zadataka koji su mu dodijeljeni.

1

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti