1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

17.06.2019. godine

LJUDSKA PRAVA
PARLAMENT EUROPSKE UNIJE USVOJIO ZAKON O PRISTUPAČNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM


s1

Veliki korak naprijed na dugom putovanju - Usvajanje Zakona o pristupačnosti od strane Evropskog parlamenta je pozitivno - poziva na bolje i efektivnije zakonodavstvo

Evropski Zakon, usvojen 13. marta 2019. godine u Starzburu,  o pristupačnosti za osobe s invaliditetom je značajan sporazum za osobe s invaliditetom. Međutim, iako će se osigurati da su mnogi proizvodi i usluge pristupačniji osobama sa invaliditetom, to neće učiniti EU (institucije i jedinstveno tržište) potpuno pristupačnim. I dalje su isključene mnoge bitne oblasti kao što su transport, izgrađeno okruženje i kućni aparati.
Zakon o pristupačnosti je važan korak za EU i osobe s invaliditetom, ali rad EU je daleko od toga da bude potpun: potreban nam je Zakon koji osigurava potpun i jednak pristup u svim oblastima života.

s2

Poboljšanje u nekim oblastima života
Zakon će poboljšati dostupnost skupine proizvoda i usluga za osobe s invaliditetom, kao što su računala, pametni telefoni, tableti, televizori, ATM bankomati i usluge, terminali za plaćanje, e-knjige i e-čitači, e-komercijalne internet stranice i mobilne aplikacije i mašine za izdavanje karata. Takođe će se osigurati da nacionalna tijela za nadzor nad tržištem imaju nadležnost i za privatne subjekte koji će time biti zakonski odgovorni.

Evropski zakon o pristupačnosti ispunio je i dva važna zahtjeva pokreta osoba sa invaliditetom: elektronske telekomunikacije i broj za hitne slučajeve 112 će postati svima dostupan širom EU. Zakon će također propisati procedure javnih nabavki za proizvode i usluge koje moraju biti pristupačne za osobe s invaliditetom, tako da vlasti i organi vlasti neće moći koristiti novac poreskih obveznika za nabavke proizvoda, vršenje usluga ili izgradnju objekata koji su na bilo koji način diskriminatorni za osobe s invaliditetom

s3

Izgrađenost okoliša i transport – mana u Zakonu
Međutim, Zakon još uvijek ne zadovoljava naše ključne zahtjeve. Pogrešno je reći da će Zakon osigurati punu pristupačnost zgradama i prevoznim sredstvima, koja su bila u središtu naše kampanje. To znači da će se milioni ljudi koji žive u EU i dalje suočavati sa svakodnevnom borbom da bi mogli izaći iz svojih domova kao i ostali ljudi bez invaliditeta. Zakon ne obuhvata kućanske aparate (kao što su mašine za pranje veša ili mikrovalne pećnice, itd.). To znači da će se milioni osoba sa invaliditetom i dalje suočavati sa svakodnevnim teškoćama da koriste ove uređaje i normalno, i da bez prepreka i problema, žive u svojim domovima.
Na kraju, mana Zakona je, i zbog toga smo nezadovoljni, što su mikropreduzeća koja pružaju usluge oslobođena obaveze ispunjavanja odredaba Zakona. Ovo izuzeće će značajno umanjiti vrijednost i značaj donošenja ovog Zakona i to se smatra velikom manom istog.

Naša kampanja se nastavlja
Evropski forum osoba sa invaliditetom (EDF) zahvaljuje svojim članovima i saveznicima na njihovoj predanosti da ovaj Zakon postane zvaničan akt EU i da nije doživio sudbinu mnogih drugih inicijativa i prijedloga zakona koji su se odnosili na jednakost i ravnopravnost osoba s invaliditetom sa ostalim ljudima, ljudima bez invaliditeta, tj. da bude ignorisan i odbačen.
Yannis Vardakastanis, predsjednik Evropskog foruma o invalidnosti (EDF), povodom usvajanja ovog Zakona, izjavio je: ''Sramotno je kako su države članice EU uspjele smanjiti opseg Zakona. Vlade država članica sada moraju da budu veoma odgovorne i dosljedne kada budu ovaj Zakon 'ugrađivale' u svoje nacionalno zakonodavstvo.''
Nakon usvajanja Zakona, ostaju još dva koraka: Vijeće EU mora dati svoje službeno (formalno) odobrenje, a Zakon mora biti objavljen u Službenom listu EU. Države članice će od tad imati rok od 3 godine usklađivanje, odnosno za ugradnju odredaba EU Zakona u svoje zakonodavstvo


'EDF' - ANALIZA EVROPSKOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI

Milioni ljudi u Evropi su i dalje svakodnevno isključeni od mogućnosti korištenja osnovnih proizvoda i usluga koje su pristupačne za druge ljude, kao što su podizanje novca sa bankomata, ulazak u banku, školu, univerzitet ili bilo koju javnu zgradu, korištenjem metroa. Evropska unija je tokom razmatranja prijedloga Zakona imala podijeljena mišljenja i, nažalost, rasprave i amandmani su pokazali da je prijedlog Zakona, ipak, prilično razvodnjen, tj. minimaliziran

Šta je evropski Zakon o pristupačnosti?
Evropska komisija je 2. decembra 2015. objavila prijedlog za europski Zakon o pristupačnosti. Da bi se došlo do usvajanja Zakona prošlo je 4 godine i vođeno je mnogo žustrih polemika na raznim nivoima rukovodstva EU, ali se prilikom usvajanja Zakona u Parlamentu uspjelo odbaciti priličan broj amandmana kojima se pokušalo minimizirati prava iz Zakona, ali se nije ni uspjeo postaviti visok nivo obaveza kako je bilo predviđeno prijedlogom Zakona. Ipak, pozitivno je to što je Zakon u konačnici usvojen pa i u reduciranom kapacitetu (na štetu osoba s invaliditetom), ali u cjelini Zakon je dobra osnova za osobe s invaliditetom sa dosta potencijala s obzirom da do sada nije postojao nikakav zajednički Zakon o pristupačnosti na nivou EU.
Evropski Zakon o pristupačnosti je zakon koji će mnoge proizvode i usluge u Evropskoj uniji (EU) učiniti pristupačnijim za osobe sa invaliditetom. EDF se zalaže da Zakon o pristupačnosti bude obavezujući za sve države. Zakon o pristupačnosti treba da ima formu direktive, koja je pravno obavezujuća, što znači da države članice EU imaju obavezu da primijene ono što navodi Zakon. Prijedlog predviđa da samo određeni proizvodi i usluge moraju biti dostupni. To su uglavnom: Pametni telefoni, tablete i računala - Strojevi za prodaju karata i mašine za prijavu - Televizije i TV programi - Bankarstvo i bankomati - E-knjige, internetska trgovina: kupnja i prodaja (Online shopping web site) i mobilne aplikacije.

Zašto je to važno?
Osobe sa invaliditetom u Evropi često imaju poteškoća u pristupu mnogim osnovnim proizvodima i uslugama na ravnopravnoj osnovi sa drugim ljudima. Zakon o pristupačnosti je potreban da bi se poboljšala ova situacija.
Iako mnoge zemlje članice EU već imaju neki oblik zakonodavstva o pristupačnosti, do sada nije postojao zakon EU o pristupačnosti. Evropski Zakon o pristupačnosti treba da obezbjedi minimalni nivo pristupačnosti kada su u pitanju proizvodi i usluge, tako da se mogu distribuirati u svim državama članicama EU. Usvajanje Zakona o pristupačnosti je veliki korak za EU i promoviše uključivanje svojih 80 miliona osoba sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom koju su sve države članice EU ratifikovale.
Evropski forum osoba s invaliditetom – EDF će nastavit borbu za prava osoba s invaliditetom s ciljem da EU postane svjetski primjer potpune pristupačnosti u svim oblastima života za osobe s invaliditetom.
(Izvor: web-siteEuropean Disability ForumEDF)

s4  

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti