1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

18.04.2020. godine

World Healt Organization – WHO
INVALIDITET I EPIDEMIJA
COVID 19

 

who

ZAŠTO JE TOKOM EPIDEMIJE COVID 19 POTREBNO DODATNO OBRATITI PAŽNJU NA OSOBE SA INVALIDITETOM?

Potrebno je preduzeti mjere kojima će se obezbijediti da osobe sa invaliditetom u svakom trenutku imaju pristup zdravstvenim uslugama i informacijama o zaštiti javnog zdravlja, između ostalog i o epidemiji COVID 19. Osobe sa invaliditetom mogu biti u većem riziku od infekcije COVID–om 19 zbog:

  • prepreka u pogledu sprovođenja osnovnih higijenskih mjera, kao što je pranje ruku (npr. lavabou nije moguće fizički prići, ili osoba nije u stanju da fizički protrlja ruke kako treba),
  • težeg poštovanja fizičkog odstojanja zato što im je potrebna dodatna podrška ili zato što se nalaze u instituciji,
  • potrebe da se dodirom stekne slika o okolini ili potrebe za fizičkom podrškom;

Težeg pristupa informacijama o zaštiti javnog zdravlja
Zavisno od pridruženih zdravstvenih stanja, osobe sa invaliditetom mogu biti u većem riziku od težeg oblika bolesti COVID 19 ukoliko se zaraze. Razlozi mogu biti:

  • COVID 19 dovodi do pogoršanja postojećih zdravstvenih problema, naročito funkcije respiratornog sistema, funkcije imunološkog sistema, te bolesti srca ili dijabetesa,

Prepreke pristupu zdravstvenoj zaštiti

  • Epidemija može nesrazmjerno uticati na osobe sa invaliditetom zbog većeg prekida usluga od kojih zavise.
    Ove prepreke mogu se smanjiti odgovarajućim mjerama ključnih aktera.

Integralni tekst Preporuka WHO (World Healt Organization – Svjetska zdravstvena organizacija) može te pročitati i preuzeti u PDF formatu klikom na logo WHO:

who-logo

 

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti