1

 
 

ARHIVA VIJESTI - 2012.

- januar
- februar
- mart
- april
- maj
- juni
- juli
- august-
- septembar
- oktobar
- novembar
- decembar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA - 2012. godina


ARHIVA VIJESTI
- 2012. godina
18.12.2012.

ODRŽAN 9. FORUM
SAVEZA I ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BiH

U organizaciji Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla u partnerstvu sa Humanitarnom organizacijom „Partner“ iz Banja Luke i Centrom za nezavisni život „Threshold“ iz Helsinkija održan je, 17.12.2012. godine u sarajevskom hotelu 'Grand',  9. forum saveza i organizacija osoba sa invaliditetom s područja cijele Bosne i Hercegovine.
U radu Foruma je učestvovalo više od 40 predstavnika saveza i organizacija osoba sa invaliditetom.


Tema Devetog foruma je bila:
Organizacije osoba sa invaliditetom, izazovi za dugoročnu finansijsku održivost, uključenost u procese u oblasti invalidnosti i uticaj na donošenje odluka.

Uvodničari za temu Foruma su bili gospođe Elvira Bešlija i Olivera Mastikosa i gospoda Fikret Zuko i Zoran Dobraš.
Medijator Foruma bio je gospodin Suvad Zahirović.

Nakon što su uvodničari upoznali prisutne sa osnovnim sadržajem, podacima i mogućim rješenjima problematike koja je bila tema Foruma, pružena je mogućnost svim prisutnim da uzmu učešće u diskusiji u vezi forumske teme i izlaganja uvodničara.

Kroz uvodna izlaganja i diskusije prisutnih ovaj put stavljen je i kritički osvrt na rad organizacija osoba s invaliditetom s obzirom da su u radu dosadašnjih osam održanih foruma precizno detetektovni svi glavni problemi osoba s invaliditetom, a na osnovu prava osoba s invaliditetom prema Konvenciji UN-a, koju je BiH potpisala i ratifikovala, kao i analizi i primjeni postojećih zakona u državi, entitetima i kantonalnim nivoima.

Prezentirani su statistički podaci o organizacijama osoba s invaliditetom i njihovom djelovanju s kojim se ne može u potpunosti biti zadovoljno.
Uvodničari su istakli problematiku brojnosti, ali i aktivnosti, organizacija osoba s invaliditetom – počev od odnosa njihovog postojećeg znatnog, registrovanog,  broja i realnog broja koji je  potreban, te finansiranja njihovog rada.

Istaknuto je da osim mnogobrojnih problema koji su objektivne ali mnogo više subjektivne prirode, konkretno – odnos vlasti, na svim nivoima, i ostalih bitnih društvenih aktera, prema populaciji osoba s invaliditetom koji još uvijek u praksi ne prati u većem kapacitetu, a kamoli u potpunosti, usvojena prava na osnovu Konvencije UN-a o pravima invalidnih osoba što predstavlja problem s kojim će se i ubudućnosti savezi i organizacije osoba s invaliditetom morati sučeljavati i boriti da se  njihova garantovana prava poštuju i u praksi primjenjuju u potpunosti.

Ukazano je i na priličnu pasivnost određenog broja organizacija osoba s invaliditetom kao i na sve učestaliju pojavu da su organizacije osoba s invaliditetom, svjesno ili nenamjerno, 'preuzele' određene obaveze postojećih vlasti i svoje djelovanje usmjerile više ka 'karitativnom obliku' rada prema svojim članovima, a ne svom osnovnom zadatku – konstantnoj borbi za ostvarivanje, poboljšanje i zaštitu garantovanih statusnih i pojedinačnih prava svojih članova i monitoringu primjene istih u praksi.

Činjenica je da ima određenih pozitivnih pomaka u odnosu vlasti i društva prema osobama s invaliditetom, ali je također primjetna i tendencija vlasti da u narednom periodu teret ekonomske krize, uzrokovane opštom svjetskom recesijom i unutrašnjim političko-privrednim problemima,  u velikoj mjeri rješava na štetu najosjetljivije populacije – osoba s invaliditetom – što je krajnje nehumano i protivno svim svjetskim konvencijama i sporazumima, pogotovo Konvenciji UN-a o osobama s invaliditetom.

Zbog takvih tendencija treba insistirati na jačem i konkretnijem djelovanju svih organizacija osoba s invaliditetom i to kao ravnopravnog partnera spram zakonodavne i izvršne vlasti radi zaštite naših prava, a za to je potreban mnogo viši stepen aktivnosti, jedinstva i saradnje svih organizacija.
Iz diskusija, a i prakse, je vidljivo da ta saradnja - jedinstvo i aktivnost nesporno postoji ali da je to prilično daleko od potrebnog za ostvarenje naših ciljeva, a to je poboljšanje ili barem zadržavanje već stečenih prava koja se odnose na sva životna pitanja i probleme osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, kako pojedinačno tako i organizaciono.

Forum je protekao u radnoj i drugarskoj atmosferi a završio se druženjem na svečanom zajedničkom ručkom, uz prigodne poklone organizatora uručene svim učesnicima s obzirom da je ovo bio završni Forum zajedničkog projekta koji je trajao 2 kalendarske godine i koji je pokazao da osobama s invaliditetom trebaju ovakvi ili slični projekti, jer su korisni za sve učesnike i polučuju rezultate u smislu bolje međusobne informisanosti i edukacije, ali i određenih konkretnih zajedničkih zaključaka, stavova i akcija.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH je, sa svojim članicama, bio zastupljen, aktivan i produktivan učesnik svih devet foruma, odnosno cjelokupnog projekta, a posebno preko gospođe Elvire Bešlija, generalnog sekretara Saveza, koja je vrlo često bila jedna od uvodničara na više održanih foruma.

 

 

Stručna služba Saveza


03.12.2012.

PRILAGODBA  KUPATILA
za paraplegičare i ostale osobe s invaliditetom


Vlastito iskustvo – piše Elvira Bešlija, paraplegičar

Iako smo osobe sa najtežim invaliditetom, želimo biti samostalni koliko je to objektivno moguće.
I pored prilagodbi koje očekujemo od društvene zajednice u javnim objektima, prioritetno prilagođavamo i svoje stanove našem stanju.

Prilagodba kupatila je pravi izazov, posebno kada se ima u vidu ograničenost prostora, te mogućnost nabavke neophodne opreme – rukohvata, stolica za tuširanje i sl.
Na žalost, to je u praksi često mnogo teže nego što se nadamo kada zamislimo i krenemo u takav poduhvat.

Moje iskustvo u potrazi za stolicom za tuširanje na koju se može bezbjedno i samostalno prebaciti-premjestiti iz inv.kolica (i nazad u inv.kolica), a koja je stabilna i individualno prilagođena, bilo je izvor ozbiljne zabrinutosti, jer sam isprobala mnoge varijante standardizovane opreme-proizvoda za ovu potrebu a koji nisu zadovoljavali moje indivudalne i specifične potrebe.

Tržište

Ugradbena stolica za tuširanje se kod nas može kupiti, odnosno naručiti preko neke od ortopedskih firmi, po katalogu kojeg imaju, ili možda bolje opremljenih trgovina koje se bave prodajom sanitarija. Međutim, takve stolice za tuširanje koje su nam ponuđene su uglavnom male, nestabilne, neke nemaju stranica, itd.
Isprobala sam nekoliko proizvoda iz raznolike ponude, mada je ta 'raznolikost' zanemariva i primjetna samo u dizajnu ali ne i u kvalitetu i funkcionalnosti. Kvalitet je na prilično niskom nivou (materijali od raznih tipova ne baš kvalitetne 'plastike' (čvrstoća, stabilnost i trajnost), a funkcionalnost je najčešće 'standardizovana' tako da o individulanoj prilagođenosti korisnik teško da može i pomišljati.

S  obzirom da se u ovom slučaju radi o zaista neohodnom pomagalu za osobe sa teškim invaliditetom odlučila sam da rješenje potražim mimo naše tržišno-standardizovane ponude i nakon uloženog truda i vremena uspjela, na svoju sreću, u tom.

Rješenje sam našla putem „usmene predaje“ i informacija i savjeta od drugih paraplegičara koji su imali isti problem.

Izrada po narudžbi

U Zenici postoji obrtnička firma koja bez ikakvih problema da napravi stolicu za kupatilo, ili neki drugi proizvod, baš onako kako vi želite - ono što vam treba, po mjerama koje vama odgovaraju, a koje sami možete odrediti (izmjeriti) i sve to pravi od kvalitetnog materijala (npr. čelik–inox kombinovan s drugim materijalima po vašem izboru) sa dužim rokom trajanja.

Svoj, veliki, problem sam napokon riješila i sada imam stolicu za tuširanje koja je izuzetno stabilna i sigurna za upotrebu, koja se može sklopiti uz zid, sa stranicama koje se podižu i dovoljno dugačkim za lakši transfer sa i u kolica.
Dotična firma doslovno ispunjava sve vaše želje i potrebe, shodno objektivnim tehničkim mogućnostima.

Na priloženim slikama (na kraju teksta) je stolica za kupatilo, izrađena po narudžbi (prema ličnim mjerama i odabiru materijala) iz više perspektiva, a uz stolicu je izrađena i klupica za noge (osigurana od 'proklizavanja' i laka za manipulaciju).
Stolica je izrađena u nivou visine kolica, a klupica ima ulogu ''papučica na kolicima'' kao uporište-oslonac za noge, što omogućava stabilnost prilikom sjedenja.

Problem sa stolicom za tuširanje sam, na veliko zadovoljstvo, riješila u firmi koju vam, sa zadovoljstvom, preporučujem ako imate isti ili slične probleme.

„ARGO-VAR“ – obrtnička djelatnost
Vlasnik: Damir Hadžiosmanović
Adresa: Bulevar Kulina Bana br. 8
72000 ZENICA
Kontakt:  061 189 283

Ovu informaciju, odnosno svoje iskustvo u rješavanju problema prilagodbe, stavljam na web – site isključivo u želji da, eventualno, pomognem i olakšam rješenje sličnih problema populaciji osoba s invaliditetom, pogotovo težeg stepena, a koji to ne mogu riješite putem standardizovanih proizvoda koji se nude na našem tržištu.

 

 

Stručna služba Saveza


03.12.2012.

''POKUŠAJ BITI JA''
U Sarajevu šetnjom obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom


U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, danas je u Sarajevu organizovana šetnja pod nazivom "Pokušaj biti JA", koja je okupila nekoliko stotina članova udruženja, saveza i drugih nevladinih organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom.

Organizatori su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i nevladine organizacije koje okupljaju osobe s invaliditetom u FBiH, a učesnici su predvođeni ljudima u invalidskim kolicima upriličili šetnju centralnim gradskim ulicama, od Sarajevske katedrale do zgrade institucija BiH.

"Šetnjom, prije svega, želim<o pokazati građanima i cjelokupnoj javnosti BiH da je potrebno prihvatiti osobe sa invaliditetom kao ravnopravne građane ove zajednice, države, na šta nas obavezuju i međunarodni dokumenti, Konvencija UN-a i domaći zakonski i podzakonski akti koje smo potpisali i koje smo obavezni provoditi“, kazao je Čamber u razgovoru za agenciju Anadolija koji se sam simbolično solidarisao s osobama s invaliditom tako što je šetnju od Sarajevke katedrale do zgrade institucija BiH obavio u invalidskim kolicima.On je također rekao da će danas biti prezentirani i rezultati rada Federalnog ministarstva u vezi s implementacijom UN-ove konvencije. Ministarstvo će ovu priliku iskoristiti kako bi upozorilo na vrlo slabo ili loše provođenje UN-ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na svim razinama u BiH. ''Ono što želimo istaknuti da su glavninu posla uradile nevladine organizacije i smatramo da nema ništa loše u tome da i vlasti koriste resurse nevladinih organizacija, pogotovo organizacija koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom'', kazao je ministar Čamber.
On je dodao da je osobe i invaliditetom neophodno prihvatiti kao ravnopravne građane, prvenstveno kad je riječ o ljudima koji su na određenim pozicijama, na onim na kojima mogu puno učiniti, a to su pozicije u vlasti.

''Ono što je do sada bila praksa je maknuti osobe sa invaliditetom daleko od očiju, smjestiti ih u nekakve zavode, za djecu u školama napraviti posebna odjeljenja. Ono što mi želimo poručiti je da se takve stvari moraju brisati iz našeg sustava, da djeca, bez obzira na invaliditet, imaju jednaka prava, na jednakopravno obrazovanje i da su vlasti obavezne osigurati novčana sredstva kao i asistente u nastavi kako bi prvenstveno djeca imala pravo na obrazovanje, a kada odrastu, da imaju svoje mjesto kao osobe koje mogu raditi i doprinositi svojoj zajednici'', dodao je Čamber.

Ministar je također kazao da BiH, kada je u pitanju odnos prema osobama s invaliditetom, mnogo zaostaje za Hrvatskom, Srbijom, Crnom Gorom, Slovenijom.

''Kao osoba sa invaliditetom, mogu vam reći da smo diskriminirani na svim nivoima, kako kroz naše zakonodavstvo tako i u praksi, tako da su nam nedostupni mnogi objekti'', kazala je u izjavi za agenciju Anadolija generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH Elvira Bešlija.

Predsjednica Udruženja oboljelih od morbus crohna Alma Hadžić je kazala da su članovi tog udruženja danas došli kako bi zajedničkim snagama podržali akciju izjednačavanja prava invalida u cijeloj BiH.

''Osobe s invaliditetom su jednostavno zanemarene u svakom segmentu. Ja mogu govoriti u ime oboljelih od crohnove bolesti, jer se naš invaliditet ne vidi, ali smo mi i dalje invalidi kao i svi ostali invalidi čiji je invaliditet okom vidljiv'', kazala je Hadžić.
Ona je kazala da ova bolest spada u veoma rijetke bolesti ali da je u BiH registrovano oko 1.500 oboljelih.

U znak podrške osobama sa invaliditetom, danas se u na šetnji u Sarajevu okupio i veliki broj mladih ljudi.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. decembar, obilježava se svake godine s ciljem promicanja razumijevanja problematike invaliditeta i mobilizacije podrške koja omogućava dostojanstvo, ostvarenje prava i dobrobiti za osobe s invaliditetom.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je jednoglasno usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 13. decembra 2006. godine. Konvencija je stupila na snagu 3. maja 2008. godine, nakon što je ostvaren dovoljan broj ratifikacija.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom koja potrebe tih osoba vidi kao pitanje njihovih temeljnih ljudskih prava. Konvencija poziva i na "promjenu stajališta". Osobe s invaliditetom iz osobnog životnog iskustva znaju kako se krše njihova prava i kako ih se može zaštititi, te ističu kako od države i društva ne traže socijalnu pomoć  i sažaljenje već poštivanje osnovnih ljudskih prava. Posebno ističu pravo na pristup svim ustanovama bez arhitektonskih barijera, školovanje u redovnom sustavu obrazovanja iz kojega su dosad bili najčešće isključeni, te pravo na zapošljavanje.

Do sada je Konvenciju potpisalo 145, a ratifikovalo 87 država članica Ujedinjenih naroda.
Bosna i Hercegovina je, također, potpisala i ratificirala ovu Konvenciju.

(Anadolija)

 

 

Stručna služba Saveza


06.11.2012.

ŠESTI MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR
"BANJA LUKA 2012."U Banja Luci, u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske – BiH, održan je Međunarodni šahovski turnir za osobe sa invaliditetom ''Banja Luka 2012.''. Turnir je održan od 02. do 04. novembra 2012. godine u Domu ''Zaštiti me''. Na turniru su učestvovale ekipe(reprezentacije) iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

 

KOMPLETAN IZVJEŠTAJ NA STRANICI :
SPORT

Stručna služba Saveza


03.10.2012.

USPJEŠAN NASTUP PREDSTAVNIKA NAŠEG SAVEZA U SLOVENIJI
NA MEĐUNARODNOM ATLETSKOM MITINGU
''43. MEMORIJAL PROF. BOJANA HROVATINA''Ekipa paraplegičara iz Unsko-sanskog kantona, kao predstavnici Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, učestvovala je, na poziv Saveza paraplegičara Slovenije na atletskom takmičenju paraplegičara - "43. memorijalu prof. Bojana Hrovatina" koji se održao 29. septembra 2012. godine u Kopru.
Ove godine 'Memorijal' je prvi put imao međunarodni karakter.

Takmičenje je održano na atletskom stadionu ''Bonifika'' u Kopru u disciplinama:

- Troboj -  bacanje diska, kugle i koplja
- Troboj – trke, u standardnim invalidskim kolicima, na 100, 200 i 400 metara

Naši sportisti-takmičari su učestvovali u troboju bacačkih disciplina i u utrci standardnih invalidskih kolica na 100 m.

Ekipa Unsko-sanskog kantona nastupila je sa 5 takmičara, a prema pravilima takmičenja u ekipi je morala biti i jedna ženska takmičarka.

Naši predstavnici su nastupili u sastavu:

  • Alaga Hozanović, Elvis Hodžić (Velika Kladuša), Irfad Rekić, Hasan Nuhanović i Fata Salkić (Cazin)

 

KOMPLETAN IZVJEŠTAJ NA STRANICI :
SPORT

Stručna služba Saveza


22.09.2012.

8. FORUM SAVEZA I ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM


U hotelu ''Kardial'' – Teslić u organizaciji Informativnog centra  za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, Humanitarne organizacije „Partner“ iz Banja Luke i Centrom za nezavisni život „Threshold“ iz Helsinki-ja, 20.09.2012. godine, održan je 8. Forum saveza i organizacija osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine.

Tema  8. Foruma bila je:

"PRIMJENA ENTITETSKIH STRATEGIJA U OBLASTI INVALIDNOSTI - NAUČENE LEKCIJE I DALJNJI KORACI

Uvodničari za temu 8. Foruma bili su gospođa Olivera Mastikosa iz Banja Luke i gospodin Fikret Zuko iz Sarajeva.
Medijator Foruma je bio gospodin Suvad Zahirović iz Informativnog centra za osobe s invaliditetom ''Lotos'' iz Tuzle.

Osmi Forum je protekao u radnoj i ugodnoj atmosferi u prisustvu 45 učesnika, predstavnika udruženja i saveza osoba s invaliditetom (OSI) raznih oblika invaliditeta i to sa područja cijele Bosne i Hercegovine, te gostiju iz drugih NVO.

Nakon uvodnih izlaganja, koja su bila vrlo koncizna sa brojnim argumentovanim primjerima, učešće u radu Foruma uzeli su mnogi prisutni koji su svojim diskusijama prezentirali svoja mišljenja i iskustva koja su se odnosila na temu Foruma, a bilo je i određenih inicijativa i prijedloga.

Generalni zaključak 8. Foruma bi se mogao definisati na način da se, nakon potpisivanja i ratifikacije UN Konvencije od strane države Bosne i Hercegovine, nisu dogodili značajni pomaci u pravima i statusnim pitanjima osoba s invaliditetom, ali da je, na sreću, zaustavljena dalja erozija prava i društvenog i ekonomskog statusa OSI (osoba s invaliditetom), što se, ipak, može tretirati i kao određeni, istina ne veliki, pomak u radu i djelovanju organizacija, saveza, koalicija, koordinacija i svih ostalih koji predstavljaju OSI i koji ih zastupaju i zalažu se za njihova ljudska prava i društveni status.

Također, konstatovano je da treba i u narednom periodu uložiti maksimum truda i znanja, a posebno što više jedinstvenih stavova i zaključaka svih organizacija, saveza i ostalih koji predstavljaju OSI, bez obzira na oblik invalidnosti i bez obzira na pojedine, logične, razlike i potrebe istih.

Samo udruženi, jedinstveni i sa definisanim zajedničkim, strateškim, ciljevima, možemo postići napredak po pitanju naših prava i društvenog statusa i biti ravnopravan i partner i opozicija spram bh.vlastima na bilo kojem nivou, ali ne zanemarujući ni permanentno zalaganje za prava i status svake organizacije ili saveza u svojoj sredini, shodno i specifičnosti različitih potreba određenih oblika invaliditeta.

Nakon završetka radnog dijela Foruma priređen je ručak za sve učesnike i goste u restoranu hotela 'Kardial' u Banji Vrućici – Teslić.

Slike preuzete sa web-site: IC  'Lotos' Tuzla

 

Stručna služba Saveza


28.09.2012.

8. FORUM SAVEZA I ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM


U hotelu ''Kardial'' – Teslić u organizaciji Informativnog centra  za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, Humanitarne organizacije „Partner“ iz Banja Luke i Centrom za nezavisni život „Threshold“ iz Helsinki-ja, 20.09.2012. godine, održan je 8. Forum saveza i organizacija osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine.

Tema  8. Foruma bila je:

"PRIMJENA ENTITETSKIH STRATEGIJA U OBLASTI INVALIDNOSTI - NAUČENE LEKCIJE I DALJNJI KORACI

Uvodničari za temu 8. Foruma bili su gospođa Olivera Mastikosa iz Banja Luke i gospodin Fikret Zuko iz Sarajeva.
Medijator Foruma je bio gospodin Suvad Zahirović iz Informativnog centra za osobe s invaliditetom ''Lotos'' iz Tuzle.

Osmi Forum je protekao u radnoj i ugodnoj atmosferi u prisustvu 45 učesnika, predstavnika udruženja i saveza osoba s invaliditetom (OSI) raznih oblika invaliditeta i to sa područja cijele Bosne i Hercegovine, te gostiju iz drugih NVO.

Nakon uvodnih izlaganja, koja su bila vrlo koncizna sa brojnim argumentovanim primjerima, učešće u radu Foruma uzeli su mnogi prisutni koji su svojim diskusijama prezentirali svoja mišljenja i iskustva koja su se odnosila na temu Foruma, a bilo je i određenih inicijativa i prijedloga.

Generalni zaključak 8. Foruma bi se mogao definisati na način da se, nakon potpisivanja i ratifikacije UN Konvencije od strane države Bosne i Hercegovine, nisu dogodili značajni pomaci u pravima i statusnim pitanjima osoba s invaliditetom, ali da je, na sreću, zaustavljena dalja erozija prava i društvenog i ekonomskog statusa OSI (osoba s invaliditetom), što se, ipak, može tretirati i kao određeni, istina ne veliki, pomak u radu i djelovanju organizacija, saveza, koalicija, koordinacija i svih ostalih koji predstavljaju OSI i koji ih zastupaju i zalažu se za njihova ljudska prava i društveni status.

Također, konstatovano je da treba i u narednom periodu uložiti maksimum truda i znanja, a posebno što više jedinstvenih stavova i zaključaka svih organizacija, saveza i ostalih koji predstavljaju OSI, bez obzira na oblik invalidnosti i bez obzira na pojedine, logične, razlike i potrebe istih.

Samo udruženi, jedinstveni i sa definisanim zajedničkim, strateškim, ciljevima, možemo postići napredak po pitanju naših prava i društvenog statusa i biti ravnopravan i partner i opozicija spram bh.vlastima na bilo kojem nivou, ali ne zanemarujući ni permanentno zalaganje za prava i status svake organizacije ili saveza u svojoj sredini, shodno i specifičnosti različitih potreba određenih oblika invaliditeta.

Nakon završetka radnog dijela Foruma priređen je ručak za sve učesnike i goste u restoranu hotela 'Kardial' u Banji Vrućici – Teslić.

Slike preuzete sa web-site: IC  'Lotos' Tuzla

 

Stručna služba Saveza


08.09.2012.

Trijumf na Paraolimpijskim igrama u Londonu - 2012.
ODBOJKAŠI - PONOS BOSNE I HERCEGOVINE

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci večeras je osvojila svoje drugo olimpijsko zlato na Paraolimpijadi u Londonu.

Naši ''zlatni momci'' su ubjedljivo pobjedili svog vječitog, 'najljućeg', sportskog rivala reprezentaciju Irana olimpijskog pobjednika sa prošle Paraolimpijade u Kini, rezultatom 3:1 (po setovima: 19:25, 25:21, 25:22,  25:15).
Treći, odlučujući, set su naši reprezentativci odigrali kao u transu i totalno demoralisali suparnika kojeg su ostavili na samo 15 poena što se, podugo, ne pamti da je to nekome uspjelo!

Svi naši momci su su odigrali izvanredno i dali su svoj puni doprinos ovom velikom, fenomalnom, uspjehu.

Ovom pobjedom i zlatnom medaljom, naši momci, istinski ponos Bosne i Hercegovine su potvrdili da su najbolji na svijetu u ovom sportu, mada imaju veliku konkurenciju, pogotovo u reprezentaciji Irana čiji igrači su svi profesionalni igrači za razliku od naših momaka kojima je sjedeća odbojka hobi a ne zanimanje.

Čestitatmo rukovodstvu i stručnom štabu reprezentacije, a posebne čestitke selektoru Mirzi Hrustemoviću, članu Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajeva i našeg Saveza.

Ponos Bosne i Hercegovine, veličanstveni zlatni olimpijci:

Sabahudin DELALIĆ (kapiten),  Asim MEDIĆ,  Ismet GODINJAK,  Adnan MANKO,   Benis KADRIĆ,  Adnan KESMER,  Dževad HAMZIĆ,  Mirzet DURAN,   Safet ALIBAŠIĆ,   Nizam ČANČAR i  Ermin JUSUFOVIĆ - Selektor: Mirza HRUSTEMOVIĆ

Čestitamo našim odbojkašima na olimpijskom zlatu, na veličanstvenom uspjehu i želimo im da nastave sa svojim uspjesima.

 

Stručna služba Saveza


03.09.2012.

Izvrstan nastup i rezultat naše atletičarke na Paraolimpijskim igrama u Londonu.
SANELA REDŽIĆ ČETVRTA NA PARAOLIMPIJADI 2012.Predstavnica Bosne i Hercegovine na Paraolimpijskim igrama u Londonu, osvojila je sjajno četvrto mjesto u disciplini bacanja kugle za žene u kategoriji F42/44.

Sanela je od ukupno šest bacanja imala pet uspješnih, a već u svom prvom bacanju je ostvarila svoj novi rekord, 8.64 metara. Ostala bacanja su bila ispod ličnog rekorda, a u trećem bacanju je Redžić napravila prestup.

 

Zlatnu medalju osvojila je Kineskinja Juan Jao, koja je s rezultatom 13,05 metara postavila novi svjetski rekord.

Čestitamo Saneli na velikom uspjehu sa željom da i nadalje postiže još bolje rezultate i časno, kao i do sad, predstavlja svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu, na međunarodnim takmičenjima.

 

Stručna služba Saveza


30.08.2012.

 

ČETVRTO MEĐUKANTONALNO TAKMIČENJE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE –
LIVNO 2012. godineU organizaciji Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Herceg - bosanskog kantona (Kanton 10), u Livnu je od 23.-25. avgusta 2012. godine održano Četvrto međukantonalno takmičenje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u atletici i šahu.

Takmičenje je zvanično otvorio  gospodin Petar Gelo, izaslanik kantonalne Vlade, Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji se srdačno pozdravio sa takmičarkama i takmičarima i poželio sportske uspjehe i dobre retultate.

Takmičenju su prisustvovali i gospodin Ivan Krstanović, ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanskog kantona, gospodin Ante Džaja, Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanskog kantona i gospodin Milan Mihaljević, pomoćnik kantonalnog ministra za socijalnu skrb.

 

Potpun izvještaj, rezultate i foto-galeriju, sa održanog takmičenja može pročitati na stranici:
SPORT

Stručna služba Saveza


12.07.2012.

ODRŽANE 8. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONAU organizaciji Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, u nedjelju 08.jula 2012. godine održane su 8. Sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko-dobojskog kantona.

Sportske igre su održane na Atletskom stadionu „Kamberovića polje“ u Zenici.
Sva predviđena takmičenja su održana u planiranom vremenu, unatoč izuzetno visokim temperaturama.

Na sportskim igrama je takmičenje organizirano pojedinačno, a učestvovalo je 56 takmičara iz udruženja:  Doboj-Jug, Maglaj, Zavidovići, Žepče, Kakanj i Zenica.

Takmičenja su održana u šest atletskih disciplina i u šahu. Od atletskih disciplina su bile:

1.
utrke u invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 metara,
2.
te bacanje kugle, diska i koplja u dvije grupe takmičara: žene i muškarci.

Svaki takmičar je imao pravo nastupiti u tri atletske discipline i po želji na šahovskom turniru.

Sportske igre je otvorio gospodin Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona.
Uz Premijera, otvaranju je prisustvovao i gospodin Mirko Trifunović, ministar u  Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

INTEGRALNI TEKST - IZVJEŠTAJ NA
STRANICI: SPORT

Stručna služba Saveza


27.06.2012.

7. FORUM SAVEZA I ORGANIZACIJA
OSOBA S INVALIDITETOM BOSNE i HERCEGOVINU organizaciji Informativnog centra  za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla u partnerstvu sa Humanitarnom organizacijom „Partner“ iz Banja Luke i Centrom za nezavisni život „Threshold“ iz Helsinki-ja, 26. 06.2012. godine u hotelu ''Pahuljica'' na Vlašiću, održan je 7. Forum saveza i organizacija osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine.

Tema 7. Foruma je bila:
''Proces pripreme državnog inicijalnog izvještaja o primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“

Uvodničarke za temu 7. Foruma bile su gospođe Olivera Mastikosa, iz Banja Luke, i Belma Karkelja–Omerović, iz Sarajeva, nezavisne konsultantice za podršku procesu pripreme Izvještaja.
Medijator Foruma bio je gospodin Suvad Zahirović iz Informativnog centra za osobe s invaliditetom ''Lotos'' iz Tuzle.

Učešće na Forumu je uzelo oko 40-tak predstavnika nevladinih saveza i organizacija osoba s invaliditetom sa prostora države Bosne i Hercegovine.

Nakon izlaganja gospođa Mastikosa i Karkelja-Omerović vođena je diskusija u kojoj je učešće uzelo više učesnika Foruma. Diskusije su bila kvalitetne, sa određenim sugestijama i prijedlozima korisnim za nastavak rada po ovoj temi, ali i općenito kad je u pitanju primjena Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom i problemi osoba s invaliditetom s kojima se ova populacija susreće u svakodnevnom životu.

Na kraju je konstatovano da je Forum opravdao svoju svrhu i bio vrlo koristan s edukativnog aspekta kao i za nastavak radi djelovanja saveza i organizacija osoba s invaliditetom, te je zaključeno da bi bilo uputno napraviti, od strane saveza i organizacija osoba s invaliditetom, kao nevladinog sektora, i alternativni izvještaj o primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini  a na osnovu današnjeg izlaganja uvodničarki i određenih sugestija i prijedloga diskutanata.

Zaključeno je i da bi najznačajniji doprinos primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini mogle i trebale dati brojne organizacije i udruženja osoba s invaliditetom djelujući mnogo aktivnije prema svim nivoima vlasti, prvenstveno u svojim sredinama i putem još bolje međusobne saradnje i koordinacije u radu i djelovanju preko već ustanovljenih saveza, vijeća i koordinacionih timova osoba s ivaliditetom.

Forum je pokazao da postoji više načina i metoda rada i djelovanja osoba s invaliditetom prema svim nivoima vlasti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i da na taj način možemo postići konkretne, realno zadovoljavajuće, rezultate za osobe s invaliditetom u primjeni Konvencije UN o osbama s ivaliditetom koju je država Bosna i Hercegovina potpisala i ratificirala i time preuzela obavezu da istu i primjeni u praksi, tj. u svakodnevnom životu i življenju osoba s invaliditetom.

 

Stručna služba Saveza


14.06.2012.

ZAVRŠENO MEĐUNARODNO
OTVORENO PRVENSTVO – 9. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARAOd 08. do 10. juna 2012. godine u Sarajevu su održane Međunarodne sportske igre osoba s invaliditetom (OSI) pod nazivom '"MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO – IX SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE"'.

Igre su održane na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović-Hase" na Koševu u atletskim disciplinama, a takmičenje u šahu je održano po u sali hotela „Hollywood“ na Ilidži,

Na završnoj svečanost, koja je održana u hotelu ''Hollywood'' na Ilidži, takmičarima su uručene diplome, medalje i pokali za ukupne plasmane ekipno i pojedinačno za postignute rezultate, nakon čega je nastavljeno druženje uz prigodan zabavno - muzički program i svečanu večeru.

Prvenstvo je održano pod pokroviteljstvom Federalnog Ministarstva kulture i sporte, Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo.

OPŠIRNIJE NA STRANICI - LINKU: "SPORT"

ALBUM - Link: FOTO

Stručna služba Saveza


06.06.2012.

POČINJE MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO
9. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARASavez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine organizuje, već tradicionalno, Međunarodno otvoreno prvenstvo - 9. sportske igre osoba s invaliditetom, paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.

Sportske igre su međunarodnog–otvorenog karaktera na kojem, iz godine u godinu, učestvuje sve više država iz regiona. Ove sportske igre su najmasovnije i najznačajnije, a ujedno i jedino okupljanje i takmičenje osoba sa najtežim invaliditetom u regionu.

Na ovogodišnjim, tradicionalnom, međunarodnom sportskom takmčenju učestvovaće ekipe-predstavnici iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i ekipe-predstavnici iz bh. entiteta Republike Srpske i Federacije BiH.

Ovogodišnje Međunarodno otvoreno prvenstvo–9. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize će se održati od 08. do 10. juna ove godine.
Zvanično otvaranje sportskih igara i početak takmičenja je u subotu,  09. juna, sa početkom u 09 sati i 30 minuta na olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović" na Koševu.

Sportske igre - takmičenje se održava u atletici i šahu, pojedinačno i ekipno.

Atletske dicipline (trke u kolicima 100, 200 i 400m i bacačke discipline–kugla, disk i koplje) će se održati na olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović" na Koševu, dok će se šahovsko takmičenje održati u hotelu "Holivud" na Ilidži.

Sportske igre u takmičarskom dijelu će biti održane prema međunarodnim pravilima takmičenja osoba s invaliditetom sa svim neophodnim, pratećim, stručnim i pomoćnim osobljem.
Zvanični ljekar–"klasifikator" će odrediti kategorije takmičara, a suđenje će obaviti profesionalne sudije, međunarodno verifikovane.
Igre će za svo vrijeme trajanja biti pod vođstvom i kontrolom Glavnog rukovodioca sportskih igara, Tehničkog rukovodioca, Takmičarske komisije, Komisije za žalbe i  predstavnika Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine kao glavnog organizatora i domaćina igara.

Nakon završetka sportskog takmičenja predviđeno je na završnoj večeri Međunarodnog otvorenog prvenstva - 9. sportskih igara paraplegičara proglašenje rezultata i dodijela nagrada najboljim takmičarima i ekipama u hotelu ''Holivudu'', sa uobičajenim druženjem svih učesnika i gostiju Sportskih igara  uz večeru i prigodnu muziku.

Stručna služba Saveza


21.05.2012.

ODRŽANA XII GODIŠNJA SKUPŠTINA
UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZENICAU prostorijama Udruženja, dana, 19. maja 2012. godine sa početkom u 13,00 sati, je održana XII godišnja Skupština Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica.

Skupština je radila u kvorumu.

Razmotreni su i usvojeni, bez primjedbi Izvještaji o radu, finansijskom poslovanju i nalazu Nadzornog odbora Udruženja za 2011. godinu.

Finansijski izvještaj je ukazao na činjenice da su svi planski zadaci zacrtani za 2011. godinu uredno finansirani, pa i neki neplanski.

Sjednici Skupštine prisustvovala je generalni sekretar Saveza, Elvira Bešlija, koja je iznijela informacije o reformi socijalnog sektora koje slijede u ovoj godini, radu Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH te ostale upite zastupnika i drugih članova o reviziji, sponzoriranjima, itd.
Prezentirala je i informacije o toku priprema za "Međunarodno otvoreno prvenstvo i IX sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize", koje će biti organizovano u Sarajevu od 08. do 10. juna, a na kojem će učestvovati i ekipa iz Zenice.

Rad Skupštine je protekao u radnoj i drugarskoj atmosferi, uz izraženo zadovoljstvo članova za do sada postignuto u odnosu na tešku ekonomsku situaciju u zemlji, te očekivanjima da će i ova godina biti uspješna i da će se uspjeti realizati planirane aktivnosti.

Stručna služba Saveza


21.05.2012.

ODRŽANA VI  REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA
UNIJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE BOSNE i HERCEGOVINEDana, 18. maja 2012. godine sa početkom u 13,00 sati, održana je VI redovna i izborna Skupština Unije* paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine.

Skupština je radila u kvorumu.

Na sjednici Skupštine razmotreni su i usvojeni, Izvještaji o radu, finansijskom poslovanju i nalazu Nadzornog odbora Unije za 2011. godinu.

Savezi i udruženja - osnivači Unije - su delegirali svoje zastupnike u Uniju, i nakon verifikacije mandata zastupnika Skupština je konstituisana.

Usvojeni su kriteriji za predlaganje i izbor kandidata za organe Unije.

Nakon rasprave i dogovora, zaključeno je da za sljedeći mandatni period se neće uradiit rotacija u smislu promjene sjedišta Unije, tako da sjedište Unije ostaje u Sarajevu.

Na prijedlog Upravnog odbora koji je sačinio 'Inicijalnu listu' kandidata, Skupština je ponovno izglasala povjerenje dosadašnjem predsjedniku Skupštine, Dragi Vučenoviću iz Banja Luke, kojem je odnovljen mandat za sljedeće 4 godine.

Povjerenje je izglasano i dosadašnjem sazivu Upravnog odbora, te predsjednici Elviri Bešlija iz Sarajeva, kojima je takođe odnovljen mandat za sljedeće 4 godine.

Zbog promjene zastupnika iz Saveza Republike Srspke, izabran je novi saziv Nadzornog odbora.

Usvojen je i Program rada Unije za 2012.
Program je dogovorno rađen u opširnijoj formi sa obrazloženjima i analizama problema kao potvrda razloga zbog kojih se vode određene aktivnosti te načina na koje se pokušavaju realizovati.
Razmatrani su i usvojeni prijedlozi o konkretnim aktivnostima koje će Unija voditi do kraja ove godine, izradu Strateškog plana Unije 2012-2015. godinu, saradnju sa nadležnim institucijama na državnom nivou,. ...itd.

Na kraju sjednice usvojen je Finansijski plan Unije za 2012. godinu.

Stručna služba Saveza


* Organizacije koje okupljaju paraplegičare i oboljele od dječije paralize iz bh.entiteta Federacije BiH i Republike Srpske osnovale su jedinstvenu organizaciju:
"Uniju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize na nivou države BiH", kao multietničku, vanstranačku, socijalno-humanitarnu organizaciju u skladu sa zakonskim propisima BiH.
Unija je osnovana 01. novembra 2007. godine.

18.05.2012.

ODRŽANA IV REDOVNA SKUPŠTINA
UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
KANTONA SARAJEVODana 8. maja 2012. godine sa početkom u 13,00 sati, održana je IV redovna, godišnja, Skupština Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo.

Sjednica Skupštine održana je u prostorijama Udruženja. Skupština je radila u kvorumu.
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Skupštine Udurženja, gospodin Mirsad Šuman.

Skupštini je prisustvovala i predstavnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, gospođa Smaragda Lučkin.

Skupština je imala na dnevnom redu:

1 Izvještaj o radu Udruženja za 2010. godinu
2 Izvještaj Odbora za kontrolu novčanih tokova Udruženja za 2010. godinu.
3 Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2010. godinu.
4 Program rada za 2011. godinu.
5 Finansijski plan Udruženja za 2011. godinu.
6 Program rada za 2012. godinu.
7 Finansijski plan Udruženja za 2012. godinu.

Svi akti po navedenim tačkama dnevnog reda su usvojeni većinom glasova.
Rad Skupštine je protekao u radnoj atmosferi.

Stručna služba Saveza


25.04.2012.

ODRŽANA 14. GODIŠNJA REDOVNA SKUPŠTINA
SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FEDERACIJE BiHDana 24. aprila 2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Sarajevu je održana  "XIV redovna Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH"

Skupština je radila u kvorumu, od ukupno 21 zastupnika prisutno ih je bilo 18, dok su 3 zastupnika bila odsutna.

Razmotreni su i usvojeni, Izvještaji o radu, finansijskom poslovanju i nalazu Nadzornog odbora Saveza za 2011. godinu.

U okviru razmatranja i usvajanje Programa rada Saveza za 2012. godinu gospođa Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza, je iznijela bitne i aktuelne informacije koje nisu navedene u Programu:

1 Reforma socijalnog sektora počinje u drugoj polovini ove godine – očekuje se Javna rasprava po Prednacrtu Zakona o  novčanim naknada za OSI
2 Počele su aktivnosti na izradi i pokretanju procedure donošenja novog Zakona o organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom, što je u okviru „Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011-2015.“ u planu za 2012. godinu.
3 Pokrenute su aktivnosti Programa „Akcioni planovi za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH“, kojeg implementira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Iz Saveza smo dostavili adrese udruženja, i aktivnost je u toku.
4 Na kraju sjednice usvojen je Finansijski plan Saveza za 2012. godinu.

Svi predloženi dokumenti na Skupštini su usvojeni jednoglasno.

 

Stručna služba Saveza


21.03.2012

Saopštenje za javnost
MINISTAR VJEKOSLAV ČAMBER U POSJETI VIJEĆU ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM FBIHFederalni ministar rada i socijalne politike, gospodin Vjekoslav Čamber, posjetio je danas Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom (VOOSI) Federacije BiH. Tokom susreta razgovaralo se o budućoj saradnji Ministarstva i organizacija koje se bave problematikom osoba sa invaliditetom. Pored ostalog govoreno je o predstojećim reformama u oblasti socijalne zaštite koja je vezana za osobe sa invaliditetom.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike doživljavamo kao našeg stvarnog partnera u rješavanju problema osoba sa invaliditetom i od velike važnosti je spremnost Ministarstva da se u kreiranje zakona iz ove oblasti direktno uključe i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, rekla je gospodja Elvira Bešlija, predsjednica Vijeća OOSI.

"Naša posjeta organizacijama osoba sa invaliditetom nije samo protokolarna već istinski želimo da zajedničkim djelovanjem stvorimo uslove gdje će osobe sa invaliditetom imati jednake mogućnosti i prava kao i svi drugi građani Federacije", rekao je ministar Čamber prilkom posjete.

Organizacije osoba sa invaliditetom također su izričito tražile ubrzanje procesa donošenja odluka o formiranju upravnog odbora Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kako se ne bi zaustavio proces zapošljavanja ove populacije u FBiH.

Predsjednica Vijeća OOSI
Federacije Bosne i Hercegovine
Elvira Bešlija

Sarajevo, 20.03.2012. godine


22.02.2012

DRUGI SASTANAK VIJEĆA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BIH


klikni za full sizeU Sarajevu je 21. i 22. februara 2012. godine održan drugi sastanak Vijeća za osobe sa invaliditetom BIH.
Predstavnici NVO ''INICIJATIVA PREŽIVJELIH OD MINA'' predstavili su projekat - "Podrška mehanizmu zaštite i promocije ljudskih prava osoba sa invaliditetom", koji implementira ova organizacija u saradnji sa organizacijom BOSPO, a finansira Evropska komisija koja podržava izradu  Izvještaja o implementaciji UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Na sastanku Vijeća usvojen je Poslovnik o radu Vijeća.

U skladu sa Poslovnikom predsjednik Vijeća se bira iz reda članova Vijeća – predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom a zamjenik predsjednika Vijeća iz reda predstavnika tijela državne uprave.

Jednoglasno su izabrani:

-

za predsjednicu:  

ELVIRA BEŠLIJA

iz Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine

-

za zamjenicu
predsjednice:

TATJANA GAJIĆ

iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, BiH

-

za sekretara:

JASMIN HEMZE

predstavnik udruženja osoba sa invaliditetom Brčko Distrikta, BiH

klikni za full sizeIzvještaja o implementaciji UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom se odnosi na period 2010-2012. Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol 12.03.2010., a za Bosnu i Hercegovinu Konvencija je stupila na snagu 11.04.2010., tridesetog dana nakon deponiranja instrumenta o ratifikaciji. Rok za početni izvještaj Bosne i Hercegovine o napretku u provođenju Konvencije je 11.04.2012. godine, odnosno dvije godine nakon ratifikacije, ali će iz opravdanih razloga ovaj rok biti prolongiran za juni 2012. godine.

Putem javnog oglasa iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH a u saradnji sa Inicijativom preživjelih od mina, izabrana su dva stručna konsultanta koja će učestvovati u izradi Izvještaja o implementaciji UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Konsultanti su Elma Zahirović i Olivera Mastikosa.

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH će sa izabranim konsultantima pripremiti prijedlog metodologije i smjernica za izradu Izvještaja, kao i listu pitanja koja će biti upućena svim nadležnim ministarstvima u cilju prikupljanja informacija za izradu Izvještaja o implementaciji Konvencije o pravima OSI.

U daljem postupku izrade Izvještaja biće formirane radne tematske grupe po resorima koje će biti sastavljene od članova Vijeća osoba sa invaliditetom BiH, po nadležnostima, uz uključivanja predstavnika drugih ministarstava (obrazovanja, sporta i kulture..itd).

Ovo je veoma značajna aktivnost i izazov za novoformirano Vijeće OSI BiH u smislu izrade izvještaja koji će dati stvarnu sliku o položaju OSI u Bosni i Hercegovini.

Stručna služba


09.02.2012. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
''OD RANE INTERVENCIJE DO POTPUNE INKLUZIJE – DEFINISANJE RESURSA''
Konjic: 07. – 08. februar 2012.

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Saveza "SUMERO" i atašea za socijalna pitanja Republike Austrije, u Konjicu je održana dvodnevna međunarodna konferencija "Od rane intervencije do potpune inkluzije - definiranje resursa".

Sudionike Konferencije pozdravio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine  Nermin Nikšić, koji je čestitao organizatorima i dao punu potporu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, te partnerima iz nevladinog sektora u FBiH u zajedničkim nastojanjima za temeljite promjene socijalne politike kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom i njihova potpuna zastupljenost u svim segmentima društva.

Premijer je zahvalio svim učesnicima Konferencije kao i gostima i partnerima iz Austrije, Hrvatske i Češke koji su unatoč teškim vremenskim uvjetima došli prenijeti svoja dobra iskustva u rješavanju problema invalidnosti u njihovim zemljama.


ministar Vjekoslav ČamberKonferenciju je pozdravnim govorom otvorio Federalni ministar rada i socijalne politike, Vjekoslav Čamber, koji je istaknuo da je osnovni cilj ovog skupa potaknuti izgradnju domaćih kapaciteta koristeći pozitivna iskustva razvijenih zemalja, zemalja u tranziciji i zemalja u okruženju BiH.

Konferencija je imala za cilj, u skladu s odredbama Strategije za izjednačavanje prava osoba s invaliditetom u FBiH 2011. - 2015. godine, pokrenuti interresorno rješavanje problematike prava osoba s invaliditetom u FBiH, što je jasno političko opredjeljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Vlade FBiH u cjelini.

Prvog radnog dana Konferencije, kroz izlaganja sedam domaćih i stranih izlagača, prezentirane su teme:

RANA INTERVENCIJA
- Prim. Dr. Goran Čerkez, Federalno ministarstvo zdravstva (Bosna i Hercegovina) na temu “Rehabilitacija u zajednici kao odgovor na potrebu rane intervencije, rehabilitacije i socijalne uključenosti“,
- Prof. Dr. Sc. Fata Ibralić Savez SUMERO (Bosna i Hercegovina) na temu “Intervencija u ranom djetinjstvu u Bosni i Hercegovini, definisanje resursa”, i „Registriranje i pradenje neurorizične djece“

PRAVO OSOBA SA INVALIDITETOM NA ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI S POSEBNIM NAGLASKOM NA OSOBE S INTELEKTUALNIM I PSIHIČKIM TEŠKODAMA
- Dokumentarni film o prevenciji institucionalnizacije i o deinstitucionalizaciji u FBiH "Pozitivno o intelektualnim teškodama" Refresh produkcija redatelja Saše Peševskog, u autorizaciji Saveza SUMERO.
- Dipl.soc.radnik Sabina Čano, Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškodama FBiH SUMERO (Bosna i Hercegovina) na temu „Stanovanje uz podršku u FBiH”,
- Jan Pfeiffer (Češka Republika) na temu „Tranzicija od institucionalne do podrške u lokalnoj zajednici, smjernice i pozitivni primjeri u EU”,
- Neda Miščević „Udruga za promicanje inkluzije“ Zagreb (Republika Hrvatska) na temu “Službe podrške u zajednici, organizirano stanovanje – strategija i praksa u Republici Hrvatskoj”

dr. Goran ČerkezDrugi dan Konferencije obrađene su teme prekvalifikacije, zapošljavanja i rehabilitacije osoba s invaliditetom. Kroz izlaganja šest domaćih i austrijskih izlagača sudionici su upoznati sa mogućnostima, zakonskim rješenjima i kapacitetima, prekvalifikacije, zapošljavanja i rehabilitacije osoba sa invaliditetom u FBiH i Republici Austriji, kao i s integracijom gluhih i nagluhih osoba na tržište rada u Republici Austriji.
Predavači na navedene teme bili su:

PREKVALIFIKACIJE, ZAPOŠLJAVANJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM
- Mr. Sc. Ivica Marinović, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida FBiH na temu „Prekvalifikacija, zapošljavanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u FBiH”,
- Roland Lengauer IOS, Management, (Republika Austrija) na temu „Austrijski model, uprava u socijalnom sektoru”,
- Konrad Mager, BBRZ Udruženje za profesionalnu rehabilitaciju Linz,(Republika Austrija) na temu „Profesionalna rehabilitacija”,
- Herbert Pichler, Socijalni Fond Beč (Repubilka Austrija) na temu “Podrška osobama s invaliditetom, odnos NGO i vladinog sektora, kako NGO sektor pruža usluge vladinom sektoru”,
- Eveline Wilfert, Austrijski Savez sindikata (Republika Austrija) na temu “Integracija gluhih i nagluhih osoba na tržište rada”,
- Herbert Pichler, Austrijski Savez sindikata – Kancelarija „Iskoristi šansu“, (Republika Austrija) na temu „Inicijativa socijalnih partnera podržava preduzeda u integraciji starijih osoba, osoba s invaliditetom, osoba sa hroničnim i/ili psihičkim oboljenjem u svijetu rada i zapošljavanja“.

Na kraju konferencije sudionici su u tri radne grupe razmotrili teme: "Rana intervencija", "Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija", "Prekvalifikacija, zapošljavanje i rehabilitacija osoba sa invaliditeto

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

RANA INTERVENCIJA

1

Uvođenje zakonsko regulacionog standarda pregleda trudnica i procedura registracije riziko djece i djece sa raznim teškoćama.

2

Osnaživanje porodica u prepoznavanju poremećaja (0-3 god.), IPPV

3

Umrežavanje zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sektora i međusobno osnaživanje.
Definiranje usluga, multidisciplinaran pristup.

4

Obavezan predškolski odgoj i obrazovanje djece sa različitim teškoćama (4-6 godina).

PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE I DEINSTITUCIONALIZACIJA

1

Formiranje federalne agencije za transformaciju ustanova/zavoda pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ili interresornu grupu za transformaciju ustanova/zavoda;

2

Izraditi Federalnu strategiju za transformaciju ustanova/zavoda

3

Izraditi standarde kvalitete usluga socijalne zaštite

4

Mapiranje u ustanovama/zavodima
- prikupljanje podataka o osobama koje su smještena u zavode, razlog smještaja u zavod, potrebna i željena podrška, resursi u lokalnoj zajednici
- prikupljanje informacija o ljudskih resursima u zavodima, zaposleni u zavodima, potreba za treninzima iz oblasti pružanja podrške u lokalnoj zajednici i organiziranje treninga;

5

Izraditi pojedinačne akcione planove za ustanove/zavode uz stručnu podršku i iskustva zemalja koje su prošle ovaj proces;

6

Mapiranje resursa opština (stanovi, ljudski resursi, postojeći servisi podrške u zajednicama), u cilju planiranja povratka osoba smještenih u ustanove/zavode u lokalne zajednice;

7

Izraditi PCP „Planove usmjerene na osobu“ u cilju ostvarivanja uslova za lični razvoj osoba na način na koji to oni žele, aktivno primjenjivati Model „Razmišljanje usmjereno na osobu“;

8

Riješiti problem starateljstva i oduzimanja poslovne sposobnosti osobama koje su smještene u zavode ali i osoba koje žive u lokalnoj zajednici. Osigurati poštivanje prava UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Član 12. Jednakost pred zakonom "„..osobe sa invaliditetom imaju pravo na priznanje pravne i poslovne sposobnosti".
Osigurati efikasan sistem zaštite ljudi i njihovih prava kroz izmjenu zakona u skladu sa nevedenim Članom 12.;

9

Izvršiti ponovnu kategorizaciju korisnika u zavodima, dijagnoze koje su postavljene zastarjele su i sa diskriminirajućom terminologijom;

10

Ostvariti kontakte sa porodicom, istražiti mogućnost povratka osoba smještenih u zavode u lokalnu zajednicu uz podršku porodice, te osigurati adekvatnu podršku porodici u cilju kvalitetne deinstitucionalizacije;

11

Uključivanje korisnika u donošenje odluka o njihovom životu gdje i pod kojim uslovima žele živjeti, kakvu vrstu podrške žele. Osigurati treninge samozastupanja i upoznavanja sa pravima osoba sa invaliditetom;

12

Osigurati model brige u zajednici za osobe sa jako izraženim teškoćama, kako bi se osiguralo da sve osobe bez obzira na težinu zdravstvenog stanja ostvare pravo na život u lokalnoj zajednici;

13

Pokrenuti pitanja prava osoba iz Člana 19. „Nezavisno življenje i uključenost u zajednicu“ na svim nivoima vlasti, osigurati koordinaciju između različitih ministarstava, te oformiti nacionalnu grupu za koordinaciju i monitoring procesa transformacije ustanova/zavoda na državnom nivou.

14

Aktivno uključiti zdravstveni sektor u pružanju usluga u lokalnoj zajednici osobama za koje je izvršena deinstitucionalizacija i u cilju prevencije institucionalizacije. Iskoristiti resurse
Centara za mentalno zdravlje u ovom procesu.

15

Kontinuirani monitoring i evaluacija procesa transformacije zavoda

ZAPOŠLJAVANJE, PREKVALIFIKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

1

Dogradnja pravnog okvira za proces prekvalifikacije i rehabilitacije

2

Osnivanje centra za prekvalifikaciju rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na području FbiH

3

Ostvariti sinhronizaciju postojećih institucija (PIO, Centri za socijalni rad, institut za medicinsko vještačenje, zavod za zapošljavanje...)

4

Osigurati individualni pristup u procesu prekvalifikacije i rehabilitacije

5

Definirati izvore finansiranja za cjelokupan proces.

6

Organizirati edukaciju stručnih timova u zemljama koje su do sada uspiješno pokrenule Centre za prekvalifikaciju rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u cilju pokretenja centra na nivou FBiH.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima konferencije koji su i pored teških vremenskih uslova dali izuzetan doprinos konferenciji aktivnim učestvovanjem.
Posebnu zahvalnost dugujemo našim prijateljima predavačima iz Republike Austrije, Republike Češke i Republike Hrvatske koji su nesebično podjelili znanje i iskustva sa nama.

klikni na sliku za punu veličinu klikni za punu veličinu

Ispred Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH,  u radu Konferencije je učestvovala generalni sekretar Saveza Elvira Bešlija.

ORGANIZATORI KONFERENCIJE:
- Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
- Ataše za socijalna pitanja Republike Austrije
- Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH SUMERO

 

Dostavljeno od strane:
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike


21.01.2012.

PROGLAŠENI NAJBOLJI SPORTISTI  SA INVALIDITETOM
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011.


U Domu oružanih snaga, 19. januara 2012. godine u Sarajevu, u organizaciji Sportskog saveza invalida Federacije Bosne i Hercegovine, održan je Izbor najboljih sportista godine Bosne i Hercegovine za 2011. godinu u sportu za osobe s invaliditetom.

Pokrovitelj ovogodišnje svečanosti Izbora najboljih sportista sa invaliditetom i sportskih radnika  bio je gospodin Bakir Izetbegović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci je, bez premca kao i ranijih godina, najbolja muška ekipa, dok je u ženskoj konkurenciji to priznanje pripalo ženskom streljačkom invalidskom klubu Tuzla.

više na linku: SPORT

Stručna služba Saveza