ARHIVA VIJESTI - 2014.

- mart
- maj
- decembar

 


ARHIVA - 2014. godina


ARHIVA VIJESTI
- 2014. godina
24.12.2014.
KONFERENCIJA
OSOBE SA INVALIDITETOM – UČESNICI U SAOBRAĆAJ

slika323. decembra 2014. godine Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH  organizovao je u Sarajevu, u  hotelu „Hollywood“ na Ilidži, Konferenciju - Osobe sa invaliditetom – učesnici u saobraćaju“.
Na Konferenciji su učestvovali članovi iz svih naših udruženja – članica Saveza iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici institucija vlasti svih nivoa, Institucije Ombudsmena BiH za prava osoba s invaliditetom i eksperti iz oblasti saobraćaja, te predstavnici drugih NVO (nevladinih organizacija).

Saobraćaj je veoma bitan segment života i rada osoba sa invaliditetom, posebno  onih koji se kreću u invalidskim kolicima, i zbog toga smo se opredijelili da to budu tema Konferencije.

Prije početka rada Konferencije Doc. dr. Mirsad Muftić, predsjednik UO Saveza predstavio je drugi broj časopisa “PARAPLEGIJA i MI” čiji je izdavač naš Savez.

slika4

Nakon prezentacije časopisa „Paraplegija i MI“ počeo je rad Konferencije prema prethodno utvrđenom programu rada.

Uvodu u temu izložila je Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza, kao moderator Konferencije i potom najavila izlagače prema utvrđenom programu Konferencije.

 • Prisutnima se, svojim izlaganjem, prvi obratio Dario Bušić ispred Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine koji je svoje izlaganje fokusirao na pravni okvir, odnosno na Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH (ZOBS) i podzakonska akta. Gospodin Bušić je vrlo konkretno prezentirao 'ključne' zakonske odredbe koje se odnose na osobe s invaliditetom i njihovo učešće u saobraćaju s naglaskom da u potpunosti razumije probleme koje imaju osobe s invaliditetom u saobraćaju i upoznao prisutne sa problematikom primjene ZOBS-a na teritoriji BiH s obzirom da podjeljenu nadležnost, iz oblasti saobraćaja, na bh.entitete i kantone. Najavio je i određene zakonske promjene u tom smislu, ali i dalje ostaje problematika nejednake primjene ZOBS-a u entitetima i kantonima.
 • Prof. dr. Osman Lindov, kao ekspert iz oblasti saobraćaja, sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu je u svom izlaganju, koje je bilo vrlo poučno i sa konkretnim primjerima govorio o sigurnosti u saobraćaju s posebnim akcentom na osobe s invaliditetom koje su aktivni učesnici u saobraćaju i kao vozači i kao 'pješaci' i kao korisnici usluga javnog prevoza.
 • Ispred Institucije Ombudsmena BiH svoje izlaganje je imao Edin Ibrahimefendić, odjel za osobe s invaliditetom, koji je prisutnima govorio o diskriminaciji osoba s invaliditetom i njihovom uskraćenom pravu na jednake mogućnosti u saobraćaju.
 • Zatim se prisutnima obratio predstavnik firme „Euro - Maxline“ Đemal Bečiragić dip. ing. saobraćaja, i slajd - prezentacijom uz stručne komentare ukazao na mnoge probleme koje u saobraćaju imaju osobe s invaliditetom posebno kod pristupa saobraćajnicama i javnom prevozu.
 • Nakon kratke pauze Konferencija je nastavila sa radom izlaganjem Irfana Nefića, portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koji je prezentirao određene statističke podatke o problemu saobraćaja u Kantonu Sarajevo, općenito, a potom se fokusirao na osobe s invaliditetom i probleme koje imaju u saobraćaju, konkretno u Kantonu Sarajevo koje i jeste najadekvatniji primjer za to s obzirom na veličinu grada i broj vozila u saobraćaju.
  Ipak, najviše vremena u svom izlaganju Irfan Nefić je posvetio 'znaku pristupačnosti' i problemu parkiranja za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Konstatovao je da svi građani a posebno osobe s invalidtetom imaju velike probleme u kretanju zbog nepropisnog parkiranja na trotoarima, a također i zbog nepoštivanja vidno označenih parking mjesta koja su striktno namjenjena za osobe s invaliditetom a koja koriste vlastita, prilagođena, vozila. U oba segmenta – 'znak pristupačnosti'  i parking mjesta – postoje objektivani problemi, tehnički i kadrovski. Kod 'znaka pristupačnosti' uočena je česta zloupotreba istog a još je izraženiji problem parking mjesta koje uzurpiraju vozila koja nemaju zakonski obilježena vozila za osobe s invaliditetom. Policija, prema Nefićevim riječima, čini sve što je u njenoj moći sa napomenom da za potpuno rješenje problema nepropisnog parkiranja, pored sankcija koje policija primjenjuje, treba što više raditi i na edukaciji svih učesnika u saobraćaju a najpogodniji način za to su namjenske tv-emisije kao i edukacija putem ostalih medija.

Nakon izlaganja Irfana Nefića bilo je i pitanja od strane prisutnih na koje je Nefić odgovarao i pojašnjavao na koji način mogu i osobe s invaliditetom da utiču na rješavanje predmetnog problema.

 • Na kraju programske sheme zadnje izlaganje je, ponovo, pripalo firmi „Euro-Maxline“ koja je slajd-projekcijom predstavila univerzalne i licencirane 'ručne komande' za adaptaciju automobila kojima upravljaju osobe s invaliditetom. Prilikom prezentacije naglađeno je da su 'ručne komande' slovenačke proizvodnje ali da je velika vjerovatnoća da će upravo „Euro-Maxline“ početi saradnju sa matičnim proizvođačem u cilju da svoju djelatnost proširi i na proizvodnju prezentiranih 'ručnih komandi', jer trenutno samo vrše uvoz i montažu istih.

Zašto Konferencija?

 • Namjera nam je bila razmijeniti iskustva i upoznati se sa praksom i najboljim rješenjima u ovoj oblasti.
 • Cilj nam je bio i podstaknuti osiguranje širokog raspona kvalitetne podrške, kako bi se osobama s invaliditetom omogućila sloboda izbora i osigurao odgovarajući kvalitet života u zajednici.

To podrazumijeva:

 • pristupačno okruženje u segmentu saobraćaja - kretanja trotoarima i prelazak preko kolovoza,
 • mjesta za parkiranje, načini prevazilaženja zloupotreba namjenski obilježenih mjesta,
 • zloupotreba 'znaka pristupačnosti' i mogućnost kvalitetnijeg rješenja istog, kako s aspekta dodatnih sadržaja (registarski broj vozila, npr.) tako i preciznije konkretizacije prava na 'znak pristupačnosti', čime bi se smanjila i zloupotreba istog.
 • Prevoz, gradski i međugradski, je takođe jedan od osnovnih uslova za postizanje jednakih mogućnosti, i neophodno je planirati njegovo unapređenje, pogotovo javni prevoz svih vrsta (tramvaji, autobusi, trolejbusi, specijalna taxi-vozila, vozovi...), a u skladu s evropskim standardima u stvaranju pristupačne prometne infrastrukture.

Ciljevi Konferencije:

 • Promovisati univerzalna ljudska prava u nastojanjima stvaranja inkluzivnog društva
 • Promovisanje pristupa saobraćaju i saobraćajnicama osoba s invaliditetom zasnovanog na ljudskim pravima i punoj implementaciji postojećih zakonskih odredbi
 • Saradnja sa MUP-ovima i zakonodavnim tijelima u problematici – saobraćaj i osobe s invaliditetom u smislu permanentnog ukazivanja na probleme i da što više inicijativa dođe od samih osoba s invaliditetom, njihovih udruženja i saveza
 • Adekvatan argumentovan poziv nadležnim institucijama vlasti da poduzmu odlučnije korake  da se u okviru postojećeg zakonodavnog okvira i dopunama istog stvore neophodni uslovi za slobodno kretanje, bez ikakvih prepreka, u saobraćaju i na saobraćajnicama što je osnovno ljudsko pravo i preduslov za ostvarivanje inkluzije u društveni život – slobodno kretanje, društveni kontakti, korištenje svih usluga, pravo na školovanje i rad, samostalnost i stvarna društvena ravnopravnost osoba s invaliditetom u svim segmentima življenja
 • Korištenje „ZNAKA PRISTUPAČNOSTIna jedinstvenim principima i istovjetna primjena u praksi na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine

Nakon svih izlaganja koja su bila veoma korisna, i konkretnih diskusija, pokazalo se da je Konferencija u potpunosti opravdala svoju svrhu, kako sa odabirom teme tako i sa odabirom i odzivom kompetentnih izlagača.

Tema  'Osobe sa invaliditetom – učesnici u saobraćaju' izuzetno je važna za osobe s invaliditetom ali i sve ostale, a posebno za nadležne institucije vlasti i izvršne organe s obzirom da se do sad vrlo rijetko raspravljalo o predmetnoj temi na relevantnim skupovima i sa kompetentnim izlagačima iz ove oblasti.

Konferencija je uspješno završena  u predviđenom programskom roku i na zadovoljstvo svih prisutnih osoba s invaliditetom, predstavnika udruženja iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

slika slika4 2slika2

Klikni na slike za punu veličinu

Stručna služba Saveza


23.12.2014.
“STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SAVEZA I UDRUŽENJA ČLANICA”
DRUGI 'OKRUGLI STO'

4

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize održao je, u Sarajevu 22. decembra 2014. godine u hotelu "Hollywood", drugi 'Okrugli sto' na temu “Strateški pravci razvoja Saveza i udruženja članica”.
'Okruglom stolu' su prisustvovali isključivo predstavnici i ovlaštene oosobe iz udruženja koja su članice Saveza.

Prema programu rada 'Okruglog stola' svi učesnici su se obratili i predstavili rad svojih udruženja.
U predstavljanju rada svojih udruženja iznijeli su kako rade, koje potrebe i probleme imaju, te ukratko historijat udruženja i ostale informacije iz udruženja. Takođe, iznijeli su i značajne rezultate koje su postigli i kakva je saradnja udruženja sa organima vlasti i drugim NVO u lokalnoj zajednici iz koje dolaze, na kojim projektima rade i kakve rezultate i planove imaju.

Savez kao organizator ovog drugog 'Okruglog stola' pripremio je radne materijale i razne publikacije koje tretiraju pitanja invalidnosti kroz razne propise, te nude određene informacije.

Rad je nastavljen programskim redoslijedom i to:

 • Predstavljen je  časopis „PARAPLEGIJA i MI“, 1 i 2 broj.
 • Razgovarano je o reformi socijalnog sektora, posebno o aktuelnom Prijedlogu zaključaka uz Nacrt „Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom“.
 • Predstavljena je Konferencija koja će biti održana 23. decembra 2014. po nazivom „Osobe sa invaliditetom-učesnici u saobraćaju“, sa obrazloženjem izbora teme.Prisutni su upoznati o primljenoj donaciji HKO „Kruh svetog Ante“ iz Sarajeva, te dogovoren način informisanja udruženja i kasnija distribucija dobijene materijalne pomoći.

U nastavku rada 'Okruglog stola' utvrđeni su zajednički strateški ciljevi budućeg rada Saveza i udruženja-članica Saveza.
Definisana su ključna pitanja na kojima ćemo zajednički raditi u narednoj godini.

U veoma ugodnoj radnoj atmosferi, učesnici su  se veoma pozitivno izrazili o temi i radu ovog Drugog 'Okruglog stola', kao dobrog modela rada koji potvrđuje stabilnost Saveza kao organizacije i potvrđuje zajedništvo udruženja – članica Saveza.

Nakon diskusija i prijedloga učesnika 'Okruglog stola' usvojeni su zaključci

1. Održati jedinstvo i stabilnost Saveza kao organizacije kojim se potvrđuje zajedništvo Saveza i udruženja – članica Saveza kao značajan, i u praksi dokazan, oblik udruživanja-zajedništva u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom prema višim nivoima vlasti i društvene zajednice
2. Saradnja na relaciji između Saveza i njegovih članica–udruženja je dobra i konstruktivna.
3. Udruženja-članice Saveza trebaju imati čvršću međusobnu saradnju i podršku i razmjenjivati informacije i iskustva u raznim oblastima rada.
4. U cilju realizacije navedenog u tački 3. što prije, putem stručne službe Saveza uz neophodnu saradnju svih udruženja-članica Saveza, formirati jedinstvenu bazu podataka – datoteku sa adresama, brojevima telefona, elektronskim adresama svih udruženja - članica Saveza koja bi bila, potom, distrbuirana svim udruženjima-članicama Saveza
5. Savez i sva udruženja moraju uzeti aktivnu ulogu u procesu najavljene reforme socijalnog sektora
6. Udruženja – članice Saveza, ukoliko žele, treba da obavijeste Savez kada se u njihovoj općini ili kantonu dodjeljuju Javna priznanja kojim se obilježava Dan općine ili kantona.
           - Po prijemu informacije i zvanične obavijesti, Savez će kao meritoran predlagač pokrenuti proceduru               predlaganja tog udruženja za dodjelu Javnog priznanja u konkretnoj općini ili kantonu.
7. Nastaviti tradiciju održavanja Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize koje su postale i  međunarodne i najznačajnije-najmasovnije u regionu.
8. Nastaviti u kontinuitetu informisanje udruženja i javnosti o svim aktuelnim pitanjima iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom objavljivanjem na internetu putem web-sajta Saveza, a kvalitet informisanja putem interneta poboljšati ažurnom dostavom relevantnih informacija iz udruženja-članica Saveza
9. Nastaviti održavanje ovakvih skupova u cilju utvrđivanja strateških pravaca razvoja udruženja - članica Saveza i Saveza te osigurati njihovo učešće u kreiranju politika.

Nakon završetka rada 'Okruglog stola' svi prisutni su nastavili druženje tokom večere u restoranu hotela 'Hollywood' u kojem su svi predstavnici udruženja-članica bili smješteni, a u organizaciji Saveza.

 

Vijest dostavila:
Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza

Stručna služba Saveza


19.12.2014.
HUMANITARNO KARITATIVNA ORGANIZACIJA „KRUH SVETOG ANTE“
URUČILA VRIJEDNU MATERIJALNU POMOĆ  SAVEZU

slika1

Humanitarno karitativna organizacija „Kruh sv. Ante“ je, u partnerskom dogovoru s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, dana 19. decembra 2014. godine organizovala svečanost uručivanja donacije u vidu ortopedskih pomagala, specijalnih invalidskih kolica, vanjskih i sobnih hodalica, klasičnih invalidskih kolica, i ostalih pomoćnih naprava, članovima Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije BiH.

Donaciju je predstavnicima Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine uručio fra Joso Oršolić, ravnatelj HKO „Kruh sv. Ante“.

U ime  Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, donaciju su primili doc.dr. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora, i Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, prisustvovao je svečanom uručenju doniranih ortopedskih pomagala Savezu paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine.

Franjevačka teologija u Sarajevu na adresi Aleja Bosne srebrenebr.111, je mjesto na kojoj se održala svečana primopredaja ortopedskih pomagala članovima Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, te je pritom predsjednica Saveza Elvira Bešlija uputila riječi zahvale na opremi koja je donirana i koja će biti od velike pomoći mnogima.

Javnosti su se obratili i ministar Vjekoslav Čamber i ravnatelj HKO „Kruh sv.Ante“ fra Joso Oršolić, koji su istaknuli značaj ovog humanog čine posebice u ovo predblagdansko vrijeme, te najavili slične programe pomoći najpotrebnijima.
„Kroz rad ministarstva u zadnje tri godine okupili smo stotine organizacija osoba s invaliditetom koje djeluju kroz koalicije u implementaciji Strategije za izjednačavanje osoba s invaliditetom. Zajednički se nastojimo boriti protiv segregacije i diskriminacije osoba s invaliditetom, te se zalažemo za moderne principe društva bez barijera, diskriminacije i ostvarenja svih prava za osobe s invaliditetom propisane Konvencijom UN-a, istaknuo je ministar Čamber.“

Predstavnici Saveza su, ovom prigodom, uručili Zahvalnicu predsjedniku HKO „Kruh sv.Ante“ fra Josi Oršoliću.

slika2 slika2
slika3 slika5

Sarajevo, decembar 2014. godine

 

Stručna služba Saveza


10.12.2014.
ZENICA – GRAD KULTURE ZA SVE
ODRŽAN PERFORMANS OSOBA S INVALIDITETOM U BNP ZENICA

slika1

"Zenica - grad kulture za sve" naziv je projekta koji se realizuje se u okviru IN projekta koji  Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Organizacija amputiraca „UDAS“ i Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, a koji finansira Evropska unija 

U okviru projekta, Udruženje paraplegičara i ovoljelih od dječije paralize Zenica je, 16. decembra 2014. godine, održalo simboličan performans u auli BNP Zenica, pod nazivom "Kafa sa predstavnicima kulture" i sastanak sa upravom Bosanskog narodnog pozorišta, kako bi ukazali na potrebu za rješavanjem ovog problema i aktivnim učešćem osoba s invaliditetom u kulturnim dešavanjima u Zenici.

Cilj ovog projekta je ukazati na potrebu pristupačnosti kulturnih ustanova osobama s invaliditetom, kao publici koja bi svakako pratila sadržaje u ustanovama ovog tipa.

Simboličan naziv performansa predstavljao je pokaz da Bosansko narodno pozorište kao reprezent kulturnih dešavanja u gradu Zenica nije dostupano svim građanima.

U Zenici se dosta  radi na rješavanju pristupačnosti osobama s invaliditetom objekatima i institucijama kulture, ali nikako da se pristupačnim učini Bosansko narodno pozorište (BNP) Zenica kod kojega je najveći problem tzv. 'razigrana arhitektonska konstrukcija'.
Mnogo je arhitektonskih barijera - stepenica i stepeništa.
Primjera radi, da bi se došlo do aule pozorišta, prva prepreka su tri veoma visoka stepenika, a potom do sale treba savladati još 28 stepenica 'standardne' visine.

slika2Harun Aliefendić, koordinator projekta i predstavnik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, kazao je da rješenje koje nudimo je takvo da najmanje narušava izgled i funkcionalnost pozorišta, a ovog reprezenta kulture u našem gradu čini pristupačnim za osobe s invaliditetom. Naglasio je da se realizacija projekta očekuje na proljeće iduće godine.

Realizacija projekta za otklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom u BNP Zenica je od velikog značaja s obzirom da su ostale institucije kulture su u Zenici uglavnom pristupačne za sve osobe sa invaliditetom - Opća biblioteka, Muzej grada, Multipleks kino Ekran i Gradska univerzalna arena.
Pristupačni su i ostali objekti u Zenici, koji su naznačeni kao nacionalni spomenici kulture.

Zahvaljujemo svima koji su bili prisutni performansu i sastanku i koji su podržali projekat i konkretno uvjerili u problem nepristupačnost za osobe s invaliditetom i neophodnost uklanjanja svih arhitektonskih barijera koje onemogućavaju pristup osobama s invaliditetom da posjećuju ovu centralnu kulturnu instituciju u Zenici.

slika3
slika5 slika3

Vijest dostavio: Mirsad Đulbić

 

 

Stručna služba Saveza


10.12.2014.
MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARPLEGIČARA
LJUBLJANSKE POKRAJINE
NAŠI PREDSTAVNICI NA TURNIRU U SLOVENIJI

slika1

Udruženje paraplegičara Ljubljanske pokrajine je, u sklopu obilježavanja međunarodnog Dana osoba s invaliditetom-3.decembar i Dana opštine Dobrepolje – 6. decembar, organizovalo sedmi Međunarodni novogodišnji šahovski turnir. Turnir je održan u prostorijama Instituta Prizma u Ponikvama, sjedištu Opštine, u periodu od 4. do 6. decembra 2014. godine.

Na turniru je učestvovalo 9 ekipa, od kojh su dvije bile iz Bosne i Hercegovine.
Naš Savez predstavljala je ekipa Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, a drugi predstavnik iz Bosne i Hercegovine je bila ekipa iz Banja Luke.
Naši predstavnici iz Udruženja Zenica bili su smješteni u objektu Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine (DP Ljubljana) u Semiču

Turnir se održao u ekipnom i pojedničanom takmičenju, a na turniru je sudio Marko Jurič.

Ovogodišnji učenici turnira su bile ekipe:
DP Ljubljana, DP Celje, DP Koper, DP Maribor, DP Murska Sobota, DP Novo Mesto, Zavod Prizma-Ponikve iz Slovenije i ekipe Zenice i Banja Luke iz Bosne i Hercegovine.

Na turniru je učestvovalo 39 šahista, a turnir je igran u 7 kola sa tempom igre od 10 minuta po igraču.

Za ekipu Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, članicu našeg Saveza, nastupali su:

Halid Bajramović
Oliver Krišto
Sefija Topalović

slika2

Ekipni plasman turnira:

1.
DP Ljubljana Slovenija 15,5 poena
2.
Banja Luka Bosna i Hercegovina / RS 15,0 poena
3.
DP Celje Slovenija 13,0 poena
4.
DP Koper Slovenija 12,5 poena
5.
"Zavod Prizma'-Ponikve Slovenija 11,0 poena
6.
Zenica Bosna i Hercegovina / FBiH 10,5 poena
7.
DP Maribor Slovenija  7,5 poena
8.
DP Murska Sobota Slovenija  6,5 poena
9.
DP Novo Mesto Slovenija  5,5 poena

 

Pojedinačni plasman na turniru:
1. Edo Planinc DP Ljubljana Slovenija 7,0 poena
2. Halid Bajramović Zenica Bosna i Hercegovina / FBiH 6,0 poena
3. Momčilo Soprenić Banja Luka Bosna i Hercegovina / RS 5,0 poena
 
U ženskoj konkurenciju plasman je slijedeći:
1. Nada Marušić Banja Luka Bosna i Hercegovina / RS  
2. Jožica Kerch DP Celje Slovenija  
3. Anica Radej DP Novo Mesto Slovenija  

Pobjednicima je nagrade uručio Janez Pavlin, gradonačelnik Dobrepolja koji je posebne pehare uručio ekipama Zenice i Banja Luke za prijateljsku saradnju i učešće na turniru.

Također,  svim osvajačima medalja i predstavnicima iz Bosne i Hercegovine uručene su i prigodni pokloni i suveniri – rukotvorine članova zavod Prizma, publikacije-brošure općina i DVD slikara Tone Kralja.

Pokrovitelji turnira su bili Općina Dobrepolje i Udruženja paraplegičar Slovenije (Zveza paraplegikov Slovenije).

slika3 slika4

Vijest dostavio: Mirsad Đulbić

 

Stručna služba Saveza


04.12..2014.
MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM – 3.DECEMBAR
VIJEĆE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BIH
ORGANIZOVALO KONFERENCIJU ZA MEDIJE

slija1

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH održalo je, 3. decembra 2014. godine u zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine, konferenciju za medije. Organizator konferencije je bilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje djeluje u Vijeću putem svojih predstavnika i kao podrška radu Vijeća.

Na konferenciji za medije prisutnim medijima i predstavnicima organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom prvo se obratio Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Ministar Damir Ljubić tom prilikom je rekao:
"Poštovani predstavnici udruga osoba s invaliditetom, članovi Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, predstavnici institucija BiH i predstavnici medija. Koristim priliku da povodom obilježevanja 3. decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom  najavim da će se u 2015. godini, točnije u martu, predstaviti inicijalno izvješće o provođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. Očekujemo da će i Odbor za prava osoba s invaliditetom uputiti značajan broj preporuka Bosni i Hercegovini upravo s ciljem da se potaknu sve aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja i prava osoba s invaliditetom.
Treba pomenuti kontinuirani rad Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, koje u okviru svog rada daje značajan doprinos u poboljšanju položaja prava osoba s invaliditetom u BiH.
Izvještaj Bosne i Hercegovine sveobuhvatno informira o problemima i položaju osoba s invaliditetom, kao i o svim oblastima u kojima je ostvaren napredak.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjelice BiH i Vijeće za osobe s invaliditetom BiH, u skladu s mogućnostima, zagovaraju poboljšanje primjene UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom i opcionog protokola, te ovom prilikom napominjem da  je važno i dalje razvijati aktivnosti usmjerene na bolju implementaciju „politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini“.  
MLJPI u skladu sa svojim mandatom zagovara i traži da se što prije realiziraju:

- Preporuke usmjerene na omogućavanje pristupačnijeg života za osobe s invaliditetom u njihovim zajednicama i mjestu stanovanja,
- Preporuke koje se odnose na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u planovima i proračunima vlada,
- Preporuke u cilju izrade senzitivnijih politika u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju,
- Preporuke za razvijanje adekvatnih aktivnosti u lokalnim zajednicama koje osiguravaju jednake mogućnosti osobama s invaliditetom,
- Te posebno preporuke koje se odnose na razvijanje podrške obiteljima koje brinu o osobama s invaliditetom.

Danas koristim priliku da naglasim da se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice,  u skladu sa svojim mandatom, snažno zalaže za provođenje i svih ostalih aktivnosti utvrđenih u okviru politika i strategija za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.
Takođe zagovaramo da se na svim razinama vlasti kontinuirano provode različite promotivne i druge aktivnosti, s obzirom da se osobe s invaliditetom suočavaju s mnogim teškoćama u ostvarivanju svojih prava u zajednicama u kojima žive.“

slika2Nakon izlaganja ministra Ljubića, prisutnima se obratila Elvira Bešlija, predsjednica Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, koja istakla je da je Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH na osnovu izvještaja Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BIH koji se odnose na realizaciju strateških dokumenata u oblasti invalidnosti i na osnovu ostalih vladinih i nevladinih izvještaja o pravima osoba sa invaliditetom u predočenih preporuka izradilo preporuke, ali samo najvažnije u kojima se traži poboljšanje provedbe strateških akcionih dokumenata u oblasti invalidnosti.

Preporuke su punom tekstu bile dostupne na 'info pultu'.

Na kraju, prisutnim se obratio Zoran Dobraš, član Vijeća za osobe s invaliditetom BiH. Zoran Dobraš je govorio o ovogodišnjoj temi koju su za Međunarodni dan osoba s invaliditetom - 3.decembar objavile UN:

- Održiv razvoj: Moć tehnologije sa 3 podteme:
  - Inkluzija osoba sa invaliditetom u održive razvojne ciljeve
  - Smanjenje rizika od katastrofa i hitna reakcija
  - Stvaranje održivog radnog okruženja

Posebno se osvrnuo na položaj osoba sa invaliditetom u slučajevima katastrofa, te šta država čini ili ne čini, sa konkretnim preporukama.

Obilježavanje Dana osoba sa invaliditetom će se fokusirati na mogućnost da iskoristimo moć tehnologije za promovisanje inkluzije i pristupačnosti kako bi pomogli ostvariti puno i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu i oblikovati budućnost održivog razvoja za sve!

slika3

 

Autor izvještaja: Elvira Bešlija

Stručna služba Saveza FBiH


03..12.2014.
PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE -
broj: 2

slika1

Kako smo obećali u prvom broju "PARAPLEGIJA i MI", informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, nastavili smo sa izdavanjem našeg i Vašeg časopisa koje je realizovano kao projekt finansiran od strane ''Lutrija BiH'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.

Drugi broj časopisa "PARAPLEGIJA i MI" je prezentovan u sklopu obilježavanja međunarodnog Dana osoba s invaliditetom – 3. decembar.

Kao i kod prvog broja časopis je distribuiran, većim dijelom, svim udruženjima - članicama Saveza, relevantnim institucijama, sponzorima, partnerima i drugim organizacijama OSI u BiH, kao i srodnim organizacijama u državama regije. Određen broj časopisa će biti distribuiran i putem novinskih kioska, za sad u Sarajevu, kao besplatan primjerak, ali svim zainteresovani se mogu javiti putem kontakta na sajtu i dobiti časopis.

Sve zainteresovane firme se mogu reklamirati u našem časopisu, a za realizaciju štampanja reklame zainteresovane firme sve informacije mogu dobiti od Glavnog urednika pozivom na telefonski broj: (033) 710-445

slika2

.Iz časopisa – UVOD:

Riječ glavnog urednika

Poštovani čitaoci, članovi, drage kolege i saradnici, pred Vama je drugi broj časopisa "PARAPLEGIJA i MI", informativnog glasila  Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine,  s kojim nastavljamo našu misiju informisanja naših članova i ostalih zainteresovanih o temama koje se odnose na osobe sa invaliditetom – prvenstveno za paraplegičare i oboljele od dječije paralizere. I ovaj, drugi, broj časopisa je nastavak realizacije projekta finansiranog od strane ''BiH Lutrija'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.

U uvodnom obraćanju u prvom broju našeg časopisa "PARAPLEGIJA i MI" iznijeli smo motive i namjere za njegovo pokretanje i 'trajanje'. Prvi broj bio je velikim dijelom posvećen predstavljanju našeg Saveza i njegove historije, te svih 15 udruženja koja su članice Saveza koja okupljaju osobe sa natežim tipom invaliditeta, paraplegičare, tetraplegičare i oboljele od dječije paralize.
I ostali sadržaji su bili koncipirani kao uvodne teme koje smo počeli obrađivati i u ovom broju smo to nastavili, kako smo i obećali.

Moramo sa ponosom istaći da su reakcije na prvi broj našeg časopisa veoma pozitivne, kako od naših članova tako i velikog broja osoba, sa i bez invaliditeta, koji su imali priliku da dobiju i pročitaju  naš časopis. Časopis, u pravilu, besplatno distribuiramo svim našim članovima, drugim udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom, vlastima, institucijama i ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i srodnim, prijateljskim, organizacijama osoba sa invaliditetom u našoj regiji.

Naziv "PARAPLEGIJA i MI" osmišljen  da bude prepoznatljiv za koga je i od koga je, već nakon prvog broja, postigao svoj cilj, i potvrdio da nismo sami i da se s pravom i ravnopravno nalazimo u svim  u segmentima društva u kojem živimo.

I u ovom broju časopisa smo nastavili sa stalnom rubrikom-kolumnom o paraplegiji sa medicinskog stručnog aspekta, čiji je autor doc. dr. Mirsad Muftić. Ovaj put punu pažnu smo posvetili inkontinenciji kao popratnoj pojavi stanja paraplegije i velikim zdravstvenim i funkcionalnim problemima koje osobe sa stanjem paraplegije i kvadriplegije imaju zbog toga i  stručnim savjetima kako se nositi sa tim problemom.

Naš zadatak je da predstavljmo, zastupamo i štitimo prava svojih članova, tako da i u ovom broju informišemo o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, a koja su definisana i regulisana Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom.
U ovom, drugom, broju časopisa pažnnju smo posvetili zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao veoma aktuelnoj i bitnoj temi s obzirom da zapošljavanje osoba sa invaliditetom omogućava stvarnu socijalnu integraciju, a prezentirajući najvažnije dijelove upute i savjete kako ostvariti svoja zakonska prava.

Intervju sa našom članicom Amelom Velić koja je, i pored svih prepreka koje uzrokuje njen teški invaliditet i ostale društvene i arhitektonske barijere, uspješna mlada osoba koja je snagom volje i svoga intelekta uspjela diplomirati na Filozofskom fakultetu i zaposliti se kao direktorica NVO „Bosnian Doctors for Disabled“, a radi i kao prevodilac za prevodilačku agenciju "Activa Lingua". Amela je pokazala i dokazala da osobe sa invaliditetom, najtežeg stepena, mogu biti ravnopravne i uspješne u životu, društvu i radu i postigla veliki uspjeh koji često ne uspjeva ostvariti većina osoba bez invaliditeta.

U stalnoj rubrici o sportskim aktivnostima paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, prezentirali smo sve ovogodišnje sportske nastupe i uspjehe naših članova na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Od prilično brojnih, domaćih i međunarodnih, takmičenja izdvajamo najmasovnije sportske međunarodne igre osoba sa invaliditetom u regionu "Međunarodno otvoreno prvenstvo - XI sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize" u atletici i šahu, koje su već postale tradicionalne i opšte poznate, a koje je naš Savez uspješno organizovao u Zenici uz tehničku podršku Udruženja iz Zenice, člana Saveza, koje je bilo domaćin ovogodišnjih sportskih igara.

Časopis je 'otvoren' za saradnju svim našim članovima, ali i ostalim zainteresovanim koji imaju želju da objave svoje tekstove na teme koju naš časopis sadržajno  obuhvata i koji ispunjavaju utvrđene kvalitativne kriterije. Iz tog razloga, ponovo, pozivamo sve naše članove i ostale zainteresovane da svojim tekstovima, koje mogu dostaviti na adresu Saveza, učestvuju i daju svoj doprinos u stvaranju slijedećih brojeva časopisa.

Nadamo se da će te, kao čitaoci, biti zadovoljni i drugim brojem časopisa "PARAPLEGIJA i MI"i da će svako od vas pronaći dio nečega što će mu biti zanimljivo i od koristi, a redakcija će se truditi da i naredni brojevi časopisa budu sadržajno kvalitetni na obostrano zadovoljstvo.


Glavni i odgovorni urednik:
Elvira Bešlija

Sarajevo, novembar 2014. godine

 

genera nobel rada
reklame

 

ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI"
MOŽETE PREUZETI U ELEKTRONSKOM IZDANJU ( u PDF formatu)

PREUZMI - DOWNLOAD

 

Stručna služba Saveza FBiH


03..12.2014.
MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM – 3. DECEMBAR
NE DONOSITE ODLUKE O NAMA, BEZ NAS

3decembar

Širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, svakog 3. decembra se obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Nažalost, taj datum je često i jedini dan u godini kada se društvo prisjeti potreba građana koji žive s invaliditetom.
U Bosni i Hercegovini kao i širom svijeta danas će biti obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom - 3. decembar.

Osnovni cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poticanje međusobne suradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba s invaliditetom i na taj način ublažavanje posljedica socijalne isključenosti, kao i senzibilizacija javnosti na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, a s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić otvorit će danas u Sarajevu konferenciju povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. 

Istim povodom, Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, uz podršku Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, MyRight iz Švedske i hotela Europa organizirat će prijem za predstavnike političkog, kulturnog i javnog života i novinare. 

Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo organizira mnoge aktivnosti s ciljem da se široj javnosti i državnim strukturama ukaže na probleme s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću te da istovremeno istaknu uspjehe koje postižu osobe s invaliditetom i njihova udruženja. 

Helsinški parlament građana Banja Luka će na Međunarodni dan osoba s invaliditetom održati uličnu akciju pod nazivom "Nevidljivi_e“.

Namjera Helsinškog parlamenta građana jeste da skrene pažnju javnosti na položaj osoba s invaliditetom i to tako što će u Gospodskoj ulici biti postavljene crne siluete koje simbolišu nevidljivost i obespravljenost osoba s invaliditetom. 

Kako navode organizatori, broj stanovnika s invaliditetom nije poznat, jer za cijelu BiH još ne postoje pouzdani demografski podaci. 
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u prosjeku 15 posto stanovnika jedne zemlje čine osobe s invaliditetom. U skladu s tim, pretpostavlja se da u BiH ima oko 568.740 osoba s invaliditetom. 

Prema podacima različitih analiza urađenih u nekoliko proteklih godina, oko 70 posto osoba s invaliditetom živi blizu ili ispod zvanične linije siromaštva, a samo stanje invaliditeta povećava mogućnost za nastanak siromaštva za 18 posto. 

Također, zbog neprovođenja zakona djeca s invaliditetom nemaju jednak pristup obrazovanju, osobe s invaliditetom starije od 65 godina nemaju pravo na tuđu njegu i pomoć, pravo na govorni softver za slijepa i slabovidna lica imaju samo osobe do 35 godina starosti, a 95 posto zakona na svim nivoima vlasti u BiH nije usklađeno s UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

- BiH je ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom 2010. godine, ali ljudska prava zagarantovana Ustavom BiH kao i međunarodnim i domaćim dokumentima i dalje ostaju nedostupna osobama s invaliditetom koji su i dalje "nevidljivi" članovi društva u BiH - smatraju iz Helsinškog parlamenta građana.

Također, u Sarajevu će danas biti premijerno prikazan igrano-dokumentarni film ''Ljubovdan na Čarosu'', povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Autori filma su djeca polaznici inkluzivne radionice Magacin Kabarea ''Dječija radionica kreativnosti i mašte''.

Radionica je dio kampanje ''Govorimo o mogućnostima'' koju je realizirao UNICEF s domaćim partnerima uz podršku USAID-a i Delegacije Evropske unije u BiH. 

I Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" danas će obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom, učenici sarajevskih osnovnih škola posjetit će Centar gdje će družiti s učenicima tog centra. Centar "Vladimir Nazor"  organizovat će predavanje i radionicu za roditelje u objektu “Škole u prirodi” u Čevljanovićima. Tema je “Značaj relaksacije u svakodnevnom životu roditelja za ojačavanje roditeljskih kompetencija”. 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) u oktobru 1992. god., na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila je rezoluciju da se 3. decembra svake godine obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom. 

Nakon donošenja rezolucije, UN-ova Komisija za ljudska prava, u svojoj rezoluciji 1993/29, od 5. marta 1993. god., pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. decembra s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.
 
Izvor: Fena

Stručna služba Saveza


23.05..2014.
UDRUŽENJE UDRUŽENJU – POMOĆ U NEVOLJI

Tokom posljednjih katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini, a koje su velikim dijelom zadesile i područje Ze-Do kantona i njegovo stanovništvo, djeca  i osobe sa teškim oblicima invaliditeta su bili najranjiviji dio stanovništva.

Prema našim saznanjima kada su u pitanju paraplegičari, kvadriplegičari i oboljeli od dječije paralize, svi su na vrijeme evakuisani, tako da niko od njih nije povrijeđen. Materijalnih šteta je bilo i to najviše u opštini Doboj - Jug.

Materijalne štete su ogromne ali pravo stanje štete će biti moguće procijeniti tek nakon što se voda sa poplavljenih područja u potpunosti povuče i kad se bude mogla izvršiti tačna procjena štete nastale zbog poplave i klizišta zemlje koja su se pojavila tokom polave.

Naše Udruženje je na sve moguće načine pokušalo stupiti u kontakt sa bilo kim iz Udruženja Doboj-Jug i nakon određenog vremena uspjeli smo stupiti u kontakt sa gospodinom Sabitom Muratovićem  od kojeg smo dobili sve relevantne informacije o situaciji u opštini i stanju članova Udruženja.

Nakon tog saznanja, Upravni odbor našeg Udruženja je odlučio da skromnim novčanim sredstvima pomogne prijatelje iz općine Doboj - Jug. S obzirom na, opštepoznate, probleme transporta i distribucije, ali i nepoznavanja stvarnih potreba, putem banke smo im uplatili humanitarnu donaciju.

Predstavnici Udruženja Doboj-Jug su kontaktirali svoje članstvo i saznali realne potrebe svakog člana i njegove porodice, tako da su za određen broj članova Udruženja nabavili potrebne artikle, a drugima ma su uručili gotovinu. Radili su izuzetno brzo, na čemu smo posebno zahvalni njihovu predsjedniku Upravnog odbora, gospodinu Edibu Skuliću.

Kontaktirali smo i Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u Zzavidovićima i prema našim saznanjima u Udruženu u Zavidovićima nije, nasreću, bilo takvih problema, premda smo bili spremni i njima pomoći prema našim mogućnostima

Izvještaj dostavio:
Mirsad Đulbić

 

stručna služba Saveza FBiH


23..05.2014.
ZENICA - 11. MEĐUNARODNE SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

pobjednik

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine organizuje tradicionalno Međunarodno otvoreno prvenstvo – 11. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.

Igre će se, ove godine, prvi put održati u Zenici od 06. do 08. juna na modernom sportskom centru - stadionu "Kamberovića polje'" - atletske discipline, a u hotelu "Zenica", koji je u sklopu sportskog centra i u kojem će biti smješteni takmičari i gosti, će se održati šahovsko takmičenje.

Ove sportske igre su najmasovnije i najznačajnije, a ujedno i jedino okupljanje i takmičenje sportista - osoba sa najtežim invaliditetom - u regionu.

Sportske igre - takmičenje se održava u atletici i šahu, pojedinačno i ekipno.

Sportske igre su međunarodnog–otvorenog karaktera i na ovogodišnjim sportskom takmičenju učestvovaće ekipe-predstavnici iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i domaćina Bosne i Hercegovine, ekipe-takmičari iz oba bh. entiteta.

Zvanično otvaranje sportskih igara i početak takmičenja je u subotu,  07. juna, sa početkom u 09,00 sati na stadionu 'Kamberovića polje'.

Takmičenje će se održati u atletici:

 • trke u kolicima 100, 200 i 400 m i bacačke discipline – kugla, disk i koplje
 • šahovsko takmičenje održati će se u hotelu 'Zenica'

Sportske igre u takmičarskom dijelu će biti održane prema međunarodnim pravilima takmičenja osoba s invaliditetom sa svim neophodnim, pratećim, stručnim i pomoćnim osobljem.
Zvanični ljekar – "klasifikator" će odrediti kategorije takmičara, a suđenje će obaviti profesionalne međunarodno verifikovane sudije.

Nakon završetka sportskog takmičenja predviđeno je na završnoj večeri Međunarodnog otvorenog prvenstva – 11. sportskih igara paraplegičara proglašenje rezultata i dodijela nagrada najboljim takmičarima i ekipama u hotelu ''Zenica'', sa uobičajenim druženjem svih učesnika i gostiju Sportskih igara  uz večeru i prigodnu muziku.

plakat

 

Stručna služba Saveza


10..05.2014.
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA
I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZENICA

 


U ponedjeljak 28.04.2014. godine, u prostorijama Udruženja, je održana XIV redovna godišnja Skupština. Sjednici je prisustvovalo 11 članova Skupštine, a 3 člana Skupštine nisu prisustvovala iz opravdanih razloga. Na sjednici Skupštine bio je prisutan i predsjednik Nadzornog odbora Udruženja gosp.Varda Faruk.

1.
Izvještaj o radu Udruženja za 2013.godinu
2.
Izvještaj o poslovanju Udruženja za 2013.godinu
3.
Zapisnik Nadzornog odbora
4.
Plan rada i aktivnosti Udruženja za  2014.godinu
5.
Finansijski plan Udruženja za 2014.godinu

Sjednica Skupštine je protekla u radnoj i drugarskoj atmosferi i svi materijali koji su bili na dnevno redu su usvojeni bez posebnih primjedbi.

Na sjednici skupštine je konstatovano dasu tokom 2013. godine izvršene sve planske aktivnosti, a zadovoljstvo je iskazano zbog činjenice da su realizovane i određene aktivnosti, koje nisu bile u Planu za 2013. godinu.
To su uglavnom bile aktivnosti koje se odnose na nastupe naših članova na međunarodnim i lokalnim sportskim događajima.

Iako je i dalje veoma teško finansiranje svih, pa i našeg udruženja, uspjeli smo sve aktivnosti finansirati i u slijedeću 2014. godinu prenijeti dio sredstava potrebnih za planske aktivnosti u ovoj godini.

11

Izvještaj dostavio: Mirsad Đulbić

 

Stručna služba Saveza


09.05.2014.
JUBILEJ 10 GODINA POSTOJANJA I RADA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIOZE DOBOJ-JUG

k

Dana 15.04.2014.godine u velikoj Sali zgrade Općine Doboj Jug sa početkom u 12,00 sati održana je Svečana manifestacija obilježavanja jubileja "10 godina postojanja i rada Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralioze Doboj-Jug“

Manifestaciji je prisustvao veliki broj učesnika, članovi Udruženja paraplegičara Doboj-Jug, predstavnici Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici srodnih organizacija iz Zenice, regije Doboj-Jug, Doboja i Tuzle, te predstavnici Općine Doboj-Jug i drugih nadležnih institucija regije i medija.

U okviru Protokola prisutnim su se obratili predsjednik Udruženja, gospodin Edib Skulić, predstavnica načelnice općine Doboj-Jug i gospođa Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza.

Edib Skulić, predsjednik Udruženja, je video projekcijom u riječi i slici ukratko prikazao rad Udruženja od osnivanja, naveo niz projekata koje je Udruženje provelo i koje su bile od velikog značaja za članstvo Udruženja ali i za samu općinu Doboj-Jug - izgradnja pristupnih „kosih rampi“ u školi, adaptacija 'Velike sale' općine, prilagodba prostora Udruženja...itd.

U drugom dijelu svečanosti dodijeljene su zahvalnice članovima udruženja, općini Doboj-Jug i ostalim zaslužnim osobama i pravnim licima iz regije.

Najviše Priznanje dobio je predsjednik Udruženja Edib Skulić.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, čija članica je Udruženje iz Doboj-Juga, dobio je Plaketu, kao jedno od najviših priznanja.

Nakon podjele priznanja prikazan je promo film „Monitoring ljudskih prava OSI“.
Svečanost obilježavanja Jubileja završena je uz prigodnu zakusku i ugodno druženje članova i gostiju.

 

Stručna služba Saveza


05.05..2014.

ODRŽANA XVI REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BiH

Nakon usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice XV redovne Skupštine Saveza, jednoglasno i bez primjedbi usvojen je Izvještaj o radu Saveza za 2013. godinu.

U okviru diskusije, zastupnici su izrazili pohvale na rad Saveza u prošloj godini. Istaknuto je nekoliko velikih i značajnih aktivnosti koje je Savez imao, kao što su:

 • svečano manifestacija obilježavanje manifestacije “Jubilej 35 godina postojanja i rada Saveza“,
 • promocija drugog izdanja knjige „ABC PARAPLEGIJA“, autora prof. Dr. Nadežde Zjuzin i Doc. dr. Mirsada Muftića, čiji je izdavač Savez.
 • uspješno organizovano '"Međunarodno otvoreno prvenstvo - 10. Jubilarne sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize'' u Sarajevu,
 • prvi Okrugli sto sa temom "Strateški pravci djelovanja Saveza i udruženja – članica Saveza",
 • partnerstvo u međunarodno iniciranom "IN PROJEKTU–Implementacija Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom", itd.

U svojim diskusijama skupštinski zastupnici su  iskazali svoje zadovoljstvo radom Saveza u proteklom periodu, naglašavajući vrlo pozitivne reakcije u sredinama u kojima djeluju na činjenicu da je Savez, kao 'krovna organizacija' udruženja-članica, svojim radom, ugledom i pomoći koju pruža, veoma doprinjeo i značaju i ugledu njihovih udruženja.

Jednoglasno su usvojeni i Izvještaju Nadzornog odbora Saveza, Financijski izvještaj za 2013. godinu, te Program rada Saveza sa Operativnim i Finansijskim planom za 2014. godinu.

Nakon verifikovanja dokumenata, na prijedlog Upravnog odbora, zastupnici su usvojili novi Logo Saveza.
Prijedlog za novi Logo Saveza obrazložen je time da od osnivanja do danas koristimo „Međunarodni znak invalida“ kao svoj logo – znak, a koji nije mnogo korišten u vrijeme osnivanja i  prvih godina rada Saveza.
S obzirom da se zadnjih godina aktivnost Saveza podigla na viši nivo i da se djeluje i radi u drugačijim uslovima i ambijentu primjetno je da dosadašnji logo Saveza (koji je opšti međunarodni znak osoba sa invaliditetom) nije adekvatan za prepoznatljivost i osobenost Saveza, a što bi isti trebao biti shodno svojoj svrsi i namjeni.

Prijedlozi za novi logo Saveza su prezentirani zastupnicima posredstvom slike na demonstracionom "ekranu-platnu" u 3 color verzije, te u „crno-bijeloj' varijanti.
Zastupnici su usvojili novi logo za memorandum Saveza, oblikom i sadražajno, zaključkom da osnovna verzija novog loga bude verzija:

logo1
usvojeni Logo Saveza

a da se ostale verzije -kombinacije boja - također mogu zvanično koristiti u skladu sa potrebama određene promotivne aktivnosti, gdje će biti kompatibilne sa ostalim sadržajima:

logo2
usvojene varijante Logo-a Saveza za korištenje prema potrebi

Svi predloženi dokumenti na Skupštini su usvojeni jednoglasno.

Sjednica Skupštine završena je zajedničkim ručkom u hotelu ''Hollywood'' u drugarskoj i radnoj atmosferi dogovaranja o budućim aktivnostima Saveza i njegovih članica - udruženja.

 

Stručna služba Saveza FBiH


10.03.2014.
PLAKETA POVODOM DANA OPŠTINE  VELIKA KLADUŠA
DODIJELJENA UDRUŽENJU PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE VELIKA KLADUŠA

Na svečanoj sjednici  opštinskog Vijeća povodom 23. februara - Dana opštine Velika Kladuša - dodjeljena su priznanja zaslužnim građanima, organizacijama i privrednim subjektima.

Svake godine u sklopu obilježavanja Dana opštine Velika Kladuša kao najveće priznanje dodjeljuje se 5 plaketa za pravne subjekte – udruženjima, organizacijama i privrednim subjektima – za izuzetan društveni doprinos.

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Velika Kladuša je ovogodišnji dobitnik tog značajnog priznanja za doprinos u oblasti unapređenja sveukupne zaštite osoba sa invaliditetom – njihovih osnovnih ljudskih prava, socijalne zaštite, ostalih prava i potreba paraplegičara i oboljelih od dječje paralize kako u opštini tako i šire.

Priznaje je dobiveno Odlukom optinskog Vijeća, a na osnovu prijedloga i sveobuhvatnog obrazloženja Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, s obzirom da je naše Udruženje jedno od 15 članova - udruženja federalnog Saveza.

Plaketu povodom Dana opštine, u ime Udruženja, primio je od gospodina Edina Behrića, načelnika opštine, predsjednik UO Udruženja Elvis Hodžić.

Dodijeli priznanja prisustvovali su predstavnici i gosti iz drugih opština Unsko-sanskog kantona i opština iz susjedne Republike Hrvatske, kao i predstavnici našeg Udruženja, ostalih opštinskih udruženja i organizacija, te  građani i predstavnici iz privrednog, kulturnog i političkog života i rada opštine Velika Kladuša.

klikni te na sliku za originalnu veličinu

Izvještaj dostavio:
Alaga Hozanović
Potpredsjednik UO Udruženja

 

Stručna služba Saveza