1

 

 

   LINKOVI


KORISNI LINKOVI WEB-STRANICA

 

BIH - BOSNA i HERCEGOVINA

- OHR - Uredviskog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske Unije

- OSCE Bosne i Hercegovine

- PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

- VLADA FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

- MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH

- MINISTARSTVO PRAVDE BiH

- MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBiH

- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA FBiH

- MINISTARSTVO PRAVDE FBiH

- eKONSULTACIJE - MINISTARSTVO PRAVDE BiH

- MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA FBiH

- Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (Federacije Bosne i Hercegovine (PIO / MIO FBiH)

- Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i HercegovinE (ZZO FBiH)


- Koalicija KOMA - Koalicija marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini

- Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida regije BANJA LUKA

- Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KANTONA SARAJEVO
- Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize ZENICA

- Helsinški parlament građana Banja Luke "HPG - BL "


EU

- EUROPEAN COMISION - Anti-discrimination, Fundamental Social Rights and Civil Society (EU)
- Disabled Peoples’ International

- ESCIF - European Spinal Cord Injury Federation

- EDF - European Disability Forum


HR

- HUPT - Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara

- PARAPLEGIA-HR

- HRVATSKI SAVEZ UDRUGA DJEČJE PARALIZE

- Hrvatski paraolimpijski odbor

SRB

- SAVEZ PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA SRBIJE (SPIKS)

- UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BEOGRADA

- UDRUŽENJA PARAPLEGICARA I KVADRIPLEGICARA “DUNAV”

SLO

- ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

CG

- SAVEZ PARAPLEGIČARA CRNE GORE

 

Ako neki od linkova ne radi molimo Vas da nas obavijestite putem naše kontakt; e-mail adrese

 

NA VRH