b1
     


 

Koalicija KOMA

KOMA

 

 

 

 

 

 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

 

 

link

klikni na link-tekst

 

 

 

VIJESTI O AKTIVNOSTIMA SAVEZA – PROČITAJTE ''klikom'' NA SLIKU ILI TEKST   

 

s2
logo

S1
JUBILEJ SAVEZA
40 GODINA POSTOJANJA i RADA
1978 – 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOSTI:

NOVI BROJ ČASOPISA
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 20

s2

Poštovani čitaoci,   pred vama je 20. broj  našeg  vašeg časopisa Paraplegija i Mi", informativnog glasila Saveza paraplegičara oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Za nas je ovo jubilej izuzetno smo ponosni štosom, u ne baš lakim uslovima, uspjeli napraviti dvadeset brojeva časopisa s veoma  kvalitetnim zanimljivim sadržajem. I ovaj broj časopisa  izdajemo u vrijeme aktuelnepandemije virusa COVID-19, kada svi radimo i živimo s mnogim ograničenjima i preprekama koje su postale dio naših !života, ali se nadamo da ova teška  situacija neće  još dugo trajati. I pored svega, u Savezu i većini naših udruženja radimo punim kapacitetom na svim aktivnostima. Ispunili smo nasu ambiciju zacrtanu od prvog broja, da informišemo  članove naših udruženja, članica Saveza, i ostale zainteresovane o temama koje se odnose na osobe s invaliditetom - s fokusom na osobe u stanju paraplegije, kvadriplegije i dječje paralize.....VIŠE (klikni)

In memoriam
HASAN NUHANOVIĆ
1957 - 2020.

hasanN

Poštovani čitaoci, pisati uvodnik za naš časopis, koji izdajemo u vrijeme globalne pandemije koronavirusa, kada je potpuno poremećen ustaljeni način života i rada u svim svojim segmentima, teško je i pomalo čudno. Ali, uprkos svim preprekama koje imamo i ograničenjima koja su postala dio ponašanja, uspjeli smo se vratiti u punom kapacitetu svim aktivnostima. Tako smo, na naše veliko zadovoljstvo, uspjeli izdati i ovaj devetnaesti broj našeg i vašeg časopisa Paraplegija i Mi, na što smo nemalo ponosni. S obzirom na to da je “živjeti s koronom”, kako sam navela, postalo naša svakodnevnica, u ovom broju donosimo tekstove koji se odnose upravo na preporuke i analize u vezi s ovom tematikom. Također, nastavljamo i s  običajenom shemom sadržaja: rubrikom Vijesti iz Saveza u kojoj prezentiramo informacije o aktivnostima udruženja, naših članica...VIŠE (klikni)

MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO
17. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE,

logo

17. - 19. SEPTEMBRA 2019. GODINE - ZENICA

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica kao domaćina održano je Međunarodno otvoreno prvenstvo i XVII sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, najmasovnije atletsko – sportsko takmičenje u regiji. Tehnički organizator i domaćin igara bilo je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica Sportske igre se tradicionalno održavaju u atletskim disciplinama, prema pravilima Paraolimpijskog komiteta BiH, i šahu.. VIŠE (klikni)

5. SEPTEMBAR 2020.
DAN POVREDE KIČMENE MOŽDINE

aci_day

Svjetski dan povrede kičme obilježava se 5. septembra svake godine kako bi se istaknula i promovisala društvena integracija i svijest šire javnosti i administracije s ciljem poboljšanja stanja osoba s povredom kičmene moždine. 2020. je drugačija godina. U proteklim mjesecima, cijeli naš svijet je okrenut naopačke. Mnogi od nas su vidjeli film ‘Contagion’ (2011. godina) i shvatili ga kao fikciju. Ali evo, sada smo suočeni s tim u stvarnosti. 'Covid-19 i SCI: Ostati dobro', tema za SCI Day 2020... VIŠE (klikni)

ODRŽANA 23. REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH

S1

Dana 24. juna 2020. godine sa početkom u 12,00 sati, u sali hotela "Hollywood“ u Sarajevu na Ilidži, održana je XXIII redovna Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Elvis Hodžić. Nakon usvajanje Dnevnog reda i Zapisnika sa XXII redovne Skupštine Saveza  razmatrani su svi materijal prema planu rada Skupštine. Izvještaj o radu za prošlu godinu, prezentirao je predsjednik Upravnog odbora Prof.dr. Mirsad Muftić.....VIŠE (klikni)

WHO - World Healt Organization
INVALIDITET I PANDEMIJA 'COVID - 19'

WHO


U martu 2020. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO / WHO) proglasila je epidemiju bolesti izazvane novim koronavirusom COVID 19 pandemijom usljed brzine i razmjere širenja. Svjetska zdravstvena organizacija i institucije nadležne za zaštitu javnog zdravlja u cijelom svijetu preduzimaju mjere na zaustavljanju epidemije COVID-19. Određene grupe stanovništva, kao što su osobe sa invaliditetom, mogu biti u većoj mjeri pogođene od drugih. Ovaj uticaj ... .VIŠE (klikni)

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD DJEČJE PARALIZE FBiH

LOGOSAVEZ

Aktivnostima Saveza u vrijeme proglašenog 'Stanja prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini' a zbog pandemije virusa COVID-19 (virus ''Corona'') ..VIŠE (klikni)


VIJESTI IZ UDRUŽENJA – ČLANICA SAVEZA
U PERIODU PANDEMIJE VIRUSA 'COVID-19'

COVID19

Vijesti iz udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize: Sanski Most, Jajce, Cazin, Zenica i Velika Kladuša.. ...VIŠE (klikni)

ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 18

s1

Poštovani čitaoci, na naše zadovoljstvo, i zašto ne reći ponos, pred vama je osamnaesti broj i sedma godina od štampanja prvog broja našeg i Vašeg časopisa Paraplegija i Mi, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. I u ovom broju mnogi sadržaji nametnuli su se kao glavna tema, kao što ćete vidjeti čitajući časopis. Kolumna prof. dr. Mirsada Muftića u ovom broju časopisa posvećena je temi...VIŠE (klikni)

 

 

UDRUŽENJE DOBOJ JUG
ODRŽANA XVIII REDOVNA I ZBORNA SKUPŠTINA

s2

Na skupštini Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize koja je održana 4.3.202.godine u kancelariji Udruženja, usvojen je Izvještaj o radu za 2019. godinu, zajedno sa financijskim izvještajem, te plan i program rada za 2020. godinu. ...VIŠE (klikni)

KONFERENCIJA:"PROMOVISANJE PRISTUPA
INVALIDITETU ZASNOVANOG NA LJUDSKIM PRAVIMA"

konf

18. decembra 2019. godine, u Sarajevu u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine  je održana Konferencija na temu „Promovisanje pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima koja je održana 18.12.2019. godine u hotelu „Hollywood“, Sarajevo, Ilidža. Konferenciji su prisustvovali predstavnici udruženja – članica Saveza, kao i gosti i drugi posjetioci koji su pozvani od strane organizatora. Posebno značajno je to što su Konferenciji prisustvovali studenti Fakulteta zdravstvenih studija i studenti Pedagoškog fakulteta iz Sarajeva. nje pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima u cilju kontinuiranog prezentiranja problema javnosti, ali i stalnoj edukaciji i podsjećanju osoba s invaliditetom na njihova prava i ugroženost istih. Cilj Konferencije je: ...VIŠE (klikni)

OKRUGLI STO ''STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SAVEZA I UDRUŽENJA ČLANICA"

savez

17. decembra 2019. godine u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine  održan je OKRUGLI STO na temu “Strateški pravci razvoja Saveza i udruženja članica”. Učesnici su bili lideri i odgovorne osobe iz udruženja – članica Saveza. Svi učesnici su predstavili rad svojih udruženja, potrebe i probleme, značajne rezultate, saradnju sa organima vlasti i drugim NVO u lokalnoj zajednici, projekte na kojima rade i kakve rezultate i planove imaju.
Nekoliko udruženja je imalo veoma dobre 'PowerPoint prezentacije', gdje su pokazali koliko su napredovali u svom radu, i pokazali koliko se trude da u svojim lokalnim sredinama pomognu što više kako svojim članovima, tako i ostalim građanima....VIŠE (klikni)

IZBOR NAJBOLJIH U SPORTU ZA OSOBE S INVALIDITETOM
U BOSNI i HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU

LOGO

U organizaciji Sportskog saveza invalida FBiH i pod pokroviteljstvom Željka Komšića, predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u Olimpijskom muzeju “Zetra” 19. decembra 2019. godine održana je 20. manifestacija proglašenja najboljih sportašica i sportaša u sportu za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.Najbolja sportistkinja u kategoriji paraolimpijski sportovi je Zerina Skomorac, streljaštvo, iz ZE-DO kantona. Najbolja sportistkinja u kategoriji ostali sportovi najuspješnija Ljilja Slišković, ronjenje na dah, iz ZE-DO kantona. Najbolji sportista u kategoriji paraolimpijski sportovi je Jusufović Ermin, sjedeća odbojka iz ZE-DO kantona. Najbolji sportista u kategoriji u ostali sportovi je Kahrimanović Kasim iz Saveza sportskih invalida Tuzlanskog kantona...VIŠE (klikni)

ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 17

slika

Poštovani čitaoci, naš časopis "Paraplegija i Mi" došao je do svog sedamnaestog broja i ne možemo ne biti zbog toga ponosni. Želimo podijeliti s vama naše zadovoljstvo, ali i neka pitanja. Ovaj broj izlazi u vrijeme kada se u cijelom svijetu obilježava 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Naša misija informiranja svih zainteresiranih, možemo slobodno istaći, postigla je svoj cilj. Uz sve probleme na koje nailazimo završavamo šestu godinu kontinuiranog izdavanja časopisa, a reakcije čitalaca i stručnih osoba i dalje su pozitivne. Smatramo da smo, i u ovom broju, uspjeli zadržati kvalitetan nivo tekstova zahvaljujući saradnji s veoma uglednim stručnjacima iz raznih oblasti, a sam sadržaj časopisa donosi objave bitnih informacija i zanimljive tekstove.. ....VIŠE (klikni)

TEMATSKA SJEDNICA POVODOM 3. DECEMBRA
MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

logoidpd

"PRIMJERI DOBRE PRAKSE SARADNJE ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM I LOKALNIH ZAJEDNICA U BOSNI I  HERCEGOVINI“
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, povodom 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, organizovalo tematsku sjednicu "Primjeri dobre prakse saradnje organizacija osoba s invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i  Hercegovini“. Ista je održana 03. decembra 2018. godine u 'Plavoj sali' zgrade Parlamentarne skupštine BiH. Na Tematskoj sjednici su prezentovani primjeri uspješne saradnje udruženja osoba s invaliditetom i lokalnih vlasti iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a prezentatori / panelisti su bili predstavnici udruženja osoba s invaliditetom i vlasti lokalnih zajednica iz Bijeljine, Banja Luke, Kotor Varoša, Doboja, Doboj Juga, Ključa, Ilijaša, Brčko distrikta BiH i Kantona Sarajevo. Izlaganje je imala i Elvira Bešlija ispred Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine ...VIŠE (klikni)

MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I 16.
SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA
I12. - 14. SEPTEMBRA 2019.

s1

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine održano je Međunarodno otvoreno prvenstvo i 16. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine. Tehnički organizator i domaćin Igara bilo je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica - član Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Na 16. sportskim igrama je nastupilo 130 takmičara – paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, u zvaničnoj konkurenciji i van konkurencije. Učestvovali su takmičari iz regije - Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore, te domaćina Bosne i Hercegovine koju su predstavljali takmičari iz oba bh.entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske.. ....VIŠE (klikni)

PREDSTAVNICI BiH I NAŠEG SAVEZA POBJEDNICI
"50. MEMORIALA PROF. BOJANA HROVATINA" – SLOVENIJA

bih

Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Cazin je kao predstavnik Bosne i Hercegovine i našeg Saveza postiglo izvanredan rezultat pobjedivši na međunarodnom, jubilarnom, ''50. Memorijalu prof. Bojana Hrovatina'' u Sloveniji u konkurenciji takmičara iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. O velikom uspjehu naših Cazinjana pročitajte... ....VIŠE (klikni)

SPORTSKO-REKREATIVNO DRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM  ''LUKAVAC 2019''

s1

Udruženje Paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Lukavac i ove godine je nastavilo sa održavanjem, drugog po redu, Sportsko rekreativnog druženja osoba sa invaliditetom pod naziuvom ''Lukavac 2019''. Sportsko takmičenje i jednodnevno druženje je održano 07.9 2019. godine  na jezeru ''Ontario Bistarac'' Lukavac. Takmičenje se održalo u šahu, pikadu i gađanju iz vazdušne puške......VIŠE (klikni)

NAJAVA SPORTSKOG DOGAĐAJA
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I 16.
SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I

s1

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine organizuje tradicionalne Međunarodno otvoreno prvenstvo i 16. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Domaćin i tehnički organizator je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica. Sportske igre su međunarodnog–otvorenog karaktera na kojem, iz godine u godinu, učestvuju države iz regiona. Ove sportske igre su najmasovnije i najznačajnije, a ujedno i jedino okupljanje i takmičenje osoba sa najtežim invaliditetom u regionu – stanjem paraplegije, kvadriplegije i dječije paralize. Ministarstvo civilnih poslova BiH i Federalno Ministarstvo kulture i sporta daju Saglasnost za organizaciju i legitimitet ovoj međunarodnoj Manifestaciji koja se održava u skladu sa normama međunarodnog invalidskog sporta i Paraolimpijskog komiteta BiH....VIŠE (klikni)

ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 16

s2

Poštovani čitaoci, pred vama je šesnaesti broj vašeg i našeg časopisa ''PARAPLEGIJA i MI''. Časopis je informativno glasilo Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine koji je i izdavač časopisa. Informisanje članova Saveza kao i svih drugih koji su zainteresovani uz pozitivne reakcije onih koji su čitali časopis, za našu redakciju je veliki izazov i odgovornost. Ponosni smo na to da smo uz sve teškoće postigli željeni cilj.
Dosljedno ustrajavajući na konceptu „informacijom i edukacijom do cilja“, tekstovi koje objavljujemo su o bitnim temama za osobe sa stanjem paraplegije i dječije paralize, informišući sve zainteresovane o našim problemima ali i dostignutim, uspješnim, rezultatima u raznim područjima života i rada. .....VIŠE (klikni)

12.MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA 
"BANJA LUKA 2019"

s3

             UDRUŽENJE JAJCE OSVOJILO BRONZANU MEDALJU
U organizaciji Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske - Bosna i Hercegovina održan je 12. međunarodni šahovski turnir paraplegičara "Banja Luka 2019". Turnir je održan u periodu od 23. do 25. augusta 2019. godine. Međunarodni šahovski turnir ''Banja luka 2019.'' je bio pozivnog karaktera na kojem je učestvovalo 8 ekipa-selekcija iz: Slovenije, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu su predstavljale ekipe iz oba bh.entiteta, a naš Savez, bh.entitet Federacija Bosne i Hercegovine, predstavljala je ekipa Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Jajce koja je ostvarila zapažen rezultat i osvojila bronzanu medalju....VIŠE (klikni)

MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR ZA OSI
''TITEL 2019'' - SRBIJA

s1

                       ZENIČANI POBJEDNICI TURNIRA "TITEL 2019"
U organizaciji Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara ''Tisa'' iz Titela, Srbija, održan je, u periodu od 05.08. do 08.08.2019.godine, tradicionalni Međunarodni šahovski turnir za osobe sa invaliditetom ''Titel 2019''.Ekipe su bile smještene u Vili  „Evanđelina“ u Sremskoj Kamenici, a takmičenje se održavalo u Titelu. Na ovogodišnjem turniru, koji je bio pozivnog karaktera, učestvovale su ekipe iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu su predstavljale 3 ekipe – ekipa Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica iz bh. entiteta Federacija BiH, ekipa Banja Luke iz bh.entiteta Republika Srpska i ekipa Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz Brčko iz Brčko Distrikta Bosna i Hercegovina. Ekipa Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica je......VIŠE (klikni)

PARLAMENT EUROPSKE UNIJE USVOJIO ZAKON O
PRISTUPAČNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

S5

Veliki korak naprijed na dugom putovanju - Usvajanje Zakona o pristupačnosti od strane Evropskog parlamenta je pozitivno - poziva na bolje i efektivnije zakonodavstvo Evropski Zakon, usvojen 13. marta 2019. godine u Starzburu,  o pristupačnosti za osobe s invaliditetom je značajan sporazum za osobe s invaliditetom. Zakon o pristupačnosti je važan korak za EU i osobe s invaliditetom, ali rad EU je daleko od toga da bude potpun: potreban nam je Zakon koji osigurava potpun i jednak pristup u svim oblastima života....VIŠE (klikni)

14. ESCIF - Kongres 2019 u Geteborgu
ZNANJE JE MOĆ

ESCIF

U švedskom gradu Geteborgu, između 27. i 29. maja 2019. godine, održan je 14. Kongres Evropske federacije osoba sa spinalnim ozljedama ESCIF, na kojem su učestvovali predstavnici 20 zemalja.
Unije paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BiH, je redovna članica ESCIF-a, ali, nažalost, nije imala svoje predstavnike na Kongresu u Geteborgu zbog nedostataka finansijskih sredstava. Ovogodišnji Kongres održan je pod nazivom "Znanje je moć".... ....VIŠE (klikni)

SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA
"SENI 27" – SRBIJA

s1

Na Borskom jezeru, kod Bora u Republici Srbiji, u vremenu od 12.-14. juna 2019. godine održane su 27. Republičke sportske igre paraplegičara i kadriplegičara – „SENI 27“, koje su i ove godine imale karakter Međunarodnih igara. Na ovim značajnim Međunarodnim Sportskim igrama za osobe sa invaliditetom je učestvovalo preko 120 takmičara razvrstanih u 24 ekipe, (21 ekipa) iz Srbije, te po jedna ekipa iz Makedonije, Crne gore i Bosne i Hercegovine. Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije BiH, je na poziv organizatora igara odabrao Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize iz Velike Kladuše da, ove godine, predstavlja naš Savez i Bosnu i Hercegovinu na ovim međunarodnim sportskim igrama osoba sa invaliditetom...VIŠE (klikni)

SPORTSKE IGRE OSOBA S INVALIDITETOM „OHRID 2019.“
UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA  I  OBOLJELIH  OD  DJEČIJE  PARALIZE SANSKI  MOST

s1

U Strugi i Ohridu, Sjeverna Makedonija, održano je 31. republičko prvenstvo  i međunarodne sportske igre osoba s invaliditetom u periodu 05.06 – 09.06.2019.godine. Organizator Igara bio je Nacionalni savez osoba sa tjelesnim invaliditetom Makedonije-Mobinost Makedonija. Osim takmičara iz Sjeverne Makedonije, na sportskim igrama su učestvovali i predstavici-takmičari iz: Bugarske, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu je predstavljao Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine koji je na takmičenje poslao svoju članicu – ekipu Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz Sanskog Mosta.... ....VIŠE (klikni)


OSTALE VIJESTI

 

2018.
 SVEČANO OBILJEŽEN JUBILEJ SAVEZA 40 GODINA POSTOJANJA i RADA 1978 – 2018. 
2019.
 KONFERENCIJA"PROMOVISANJE PRAVA i PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA OSI "
2019.
 UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZENICA - VIJESTI IZ UDRUŽENJA
2019.
 UDRUGA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE LIVANJSKOG KANTONA
2018.
 ODRŽANA 21. REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA
2018.
 13. BROJ ČASOPISA SPODP FBiH.
2018.
 ODRŽANA PRVA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE UNIJE OOSO U BiH
2018.
 13. KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE OSOBA SA SPINALNIM OZLJEDAMA - Prag 2018.
2018.
 "PARAPLEGIJA i MI" - broj 14 - . BROJ ČASOPISA SPODP FBiH
2018.
 1.  SASTANAK UPRAVNOG ODBORA UNIJE ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM U BIH

 2018..
godina
2017..
godina
2016..
godina
2015..
godina
2014..
godina
2013..
godina
2012.
godina
2011.
godina
2010.
godina